Nyttårsrally 2021

ØstfoldOslo og AkershusBuskerud

Tore Vang fra Østfold vant med 83 arter, og får gavekort fra Natur og Fritid pålydende 1.000 kroner.

Delvinnerne kan velge et krus eller en T-skjorte fra Natur og Fritid. Tore Vang toppet også Østfoldlista med samme artsantall (83). Andreas Gullberg vant for Oslo og Akershus med 67 arter. I Buskerud vant Steinar Stueflotten med 45 arter.

Prosjektdata

Nyttårsrally 2021
  • 5894 funn (oppdatert )
  • 128 arter
  • 3 områder
  • 214 observatører
Se hele artslisten
Se hele observatørlisten
Antall funn, rapporterte arter
ArtsnavnLiØstfoldOslo og AkershusBuskerud total
knoppsvane598333175
sangsvane573816111
kortnebbgås 19 19
grågås3318 51
kanadagåsSE1722544
hvitkinngås 16 16
mandarinand17  17
brunnakke1417233
krikkand918 27
stokkand6712432223
stjertandVU59 14
taffeland43 7
toppand37421796
bergandVU2015237
ærfuglNT4560 105
havelleNT17 8
svartandNT256 31
sjøorreVU3858298
kvinand8911639244
lappfiskandVU81 9
siland53573113
laksand2991755
orrfugl11 2
storfugl3  3
fasan4 15
smålom136120
storlom2  2
dvergdykkerVU1914235
toppdykkerNT2841547
horndykkerVU5  5
havsule1  1
storskarv638931183
toppskarv2  2
egretthegre24  24
gråhegre61549124
havørn162 18
hønsehaukNT67215
spurvehauk1524544
musvåk106297142
fjellvåk173929
kongeørn  11
tårnfalk173222
dvergfalk1  1
vandrefalk49 13
vannrikseVU66 12
sivhøneVU123 24
sothøneVU1819845
vipeEN1  1
storspoveVU3  3
fjæreplytt 15 15
enkeltbekkasin12  12
hettemåkeVU27 9
fiskemåkeNT1022234
gråmåke5612215193
grønlandsmåke 12 12
svartbak41546101
lomviCR1345 58
alkeEN647 53
teistVU3  3
alkekonge 4 4
bydue22581292
ringdue2413138
tyrkerdueNT84315
haukugle1517
spurveugle2  2
kattugle79218
isfugl6  6
gråspett  22
grønnspett157224
svartspett145 19
flaggspett296915113
dvergspett12 3
tretåspett1  1
sanglerkeVU 1 1
heipiplerke7  7
skjærpiplerke72 9
vintererle5  5
linerle 112
sidensvans36 9
fossekall711826
gjerdesmett4934588
jernspurv1  1
rødstrupe3537375
svarttrost52859146
gråtrost3340780
måltrost 1 1
rødvingetrost2  2
duetrost 2 2
fuglekonge1414533
skjeggmeisNT10  10
stjertmeis510217
blåmeis7012122213
kjøttmeis6712026213
svartmeis2444775
toppmeis124420
løvmeis106420
granmeis817732
spettmeis479315155
trekryper132520
varsler712221
nøtteskrike1938966
lavskrike  11
skjære6512227214
nøttekråke 314
kaie3439679
kornkråkeNT12 3
kråke6412530219
ravn26171558
stærNT7119
gråspurv25531189
pilfink426916127
bokfink176528
bjørkefink72211
grønnfink498020149
stillits15351161
grønnsisik35513
bergiriskNT 1 1
gråsisik1112528
grankorsnebb2  2
dompap26522098
kjernebiter823132
snøspurv1  1
gulspurvNT425410106
sivspurvNT10  10
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar

Funn per observatør, Østfold

Klikk på de 83 observatørene for å se deres funn:

Tore Vang, Arnfred Antonsen, Rebecca Benedicte Solhaug, Morten Nilsen, Morten Olsen, Mika Tomta, Petter Osbak, Tore Wilhelmsen, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Kjell-Roger Engh, Morten Winther Dahl, Andreas Günther, Roar Olsen, John Stenersen, Rune Botnermyr, Tommy Andre Andersen, Morten Günther, Sjur Mørk, Ann Torill Halvorsen, Ole Martin Olsen, Knut Eie, Rune Christensen, Håkon Sverke Vindenes, John Sandve, Øivind Lågbu, Elin Henriette Olsen, Per-Arne Johansen, Arild Hjelm Hansen, Lasse Rasmussen, Lasse Patrick Simensen, Knut Erik Vedahl, Truls Aas, Elias Blichfeldt Mørk, Inger Marie Eriksen, Thore Olsen, Geir Otto Holmås, Kjell Olsen, Steinar Dahlstrøm, Pål Aas, Tor Anders Andersen, Bjørn Hammerseth, Rune Wiggen, Per-André Torper, Julie Kristine Kihl, Jens-Petter Kihl, Jon Aasen, Terje Hansen, Ole Herman Winnem, Trond Holmen, Hermod Karlsen, Rune Vidal, Tommy Roger Stølen, Sigrun Kolstad, Morten Viker, Knut Andre Tronsen, Anders Melland, Torfinn Engdal, Cathrine Aasen, Grethe Mikkonen, Saxe Aasen, Atle Haga, Nils-Erik Enberg, Birger Olsen, Per Buertange, Torill Stubberud, Allen Einar Kjøhl-Røsand, Erik Alexander Hansen, Mariken Kjøhl-Røsand, Jihong Liu Clarke, Kai Edvard Rønning, Stig Helge Basnes, Christine Bjar Ottesen, Marius Saunders, Nicholas Clarke, Jan Thorsen, Mathias Bjar Thorsen, Lars Erik Johannessen, Rune Aae, Vidar Wergeland Hansen, Robin Fjelldal, Lars Høiby, Roy Fjelldal