Blank BirdLife OA Blank
BirdLife Norge (tidl. Norsk Ornitologisk Forening) er en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte. Foreningen arbeider for å øke kunnskapen om fuglelivet og verne om fuglene og deres livsmiljø.

Fylkesavdelingen Oslo og Akershus har i dag 3307 medlemmer, men vi har plass til flere og ønsker deg derfor hjertelig velkommen!

Blir du medlem nå, gjelder kontingenten også for neste år!

Meld deg inn! >>
Allerede medlem/bruker?
Logg inn med ditt medlems­nummer eller din bruker-­ID (tildelt bokstav­kode):
Passord:

Logg inn >>
(Lag passord >>)

Hvilke fordeler har jeg som innlogget medlem? Klikk her

Siste oppdateringer
NYTTIG INFORMASJON NEDENFOR:
Klikk her for adresser og info >>
Fuglekikker
Lei en ornitolog >>
Fugleskolen logo
Lær deg fugler >>

Produktsalg
Salg av foreningsprodukter

Tøymerke og kaps
Gavekort
Fuglefrø
Mer >>


Grupper
Avdelinger, grupper, prosjekt

Lilløyplassen
Våre lokallag
Ringmerkingsgruppa
Juniorsider
Mer >>

 

Kart med tårn
Lokaliteter

Naturvernområder
Fuglestasjoner
Fugletårn
Mer >>

Skelett
Spørsmål og svar

Skadet fugl
Fugleunger
Duer, måker og gjess
Mer >>

Aktiviteter
Aktivitetssider

James Bond???
Fugleforum
OAfugl e-postnettverk
Juniorsider
Kryssing
Mer >>


Tips
Gode tips

Utstyr og litteratur
Klær
Fuglekikking
Fuglefotografering
Fuglekasser
Mer >>

 Søkefunksjoner:

Siste 10 rapporter i Oslo og Akershus:
3.12. Seiersten Skanse Flaggspett Fuglekonge Spettmeis Nøtteskrike
PFÆ
3.12. Torkilstranda Stokkand Ærfugl Sjøorre Storskarv Gråmåke Svartbak Alkekonge Kråke Ravn
PMG
3.12. Øvredam Dvergspett Storskarv Hønsehauk Flaggspett Kjøttmeis Spettmeis Nøtteskrike Skjære
RIG
8.10. Østensjøvannet Skjeand Dvergdykker Vannrikse Strandsnipe Løvsanger Knoppsvane Grågås Kanadagås Hvitkinngås Brunnakke Krikkand Stokkand Toppand Kvinand Toppdykker Storskarv Spurvehauk Sivhøne Sothøne Fiskemåke Gråmåke Bydue Ringdue Grønnspett Svartspett Flaggspett Sanglerke Linerle Gjerdesmett Rødstrupe Svarttrost Gråtrost Rødvingetrost Gransanger Fuglekonge Stjertmeis Granmeis Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Nøtteskrike Skjære Nøttekråke Kaie Kråke Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits Grønnsisik Gråsisik Dompap Sivspurv
ABR
16.9. Østensjøvannet Grågås Kanadagås Hvitkinngås Brunnakke Krikkand Stokkand Kvinand Storskarv Sivhøne Sothøne Brushane Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Bydue Ringdue Flaggspett Linerle Gjerdesmett Rødstrupe Svarttrost Gråtrost Rødvingetrost Gransanger Løvsanger Fuglekonge Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Nøtteskrike Skjære Kaie Kråke Gråspurv Pilfink Bokfink Grønnfink Grønnsisik Sivspurv
ABR
3.9. Østensjøvannet Skjeand Knoppsvane Grågås Kanadagås Hvitkinngås Brunnakke Krikkand Stokkand Toppand Kvinand Toppdykker Storskarv Spurvehauk Sivhøne Sothøne Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Ringdue Svartspett Flaggspett Låvesvale Vintererle Linerle Jernspurv Rødstrupe Svarttrost Gråtrost Munk Gransanger Løvsanger Fuglekonge Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Skjære Nøttekråke Kråke Gråspurv Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits Grønnsisik Gråsisik Dompap Sivspurv
ABR
19.8. Østensjøvannet Skjeand Knoppsvane Grågås Kanadagås Hvitkinngås Brunnakke Krikkand Stokkand Toppand Kvinand Toppdykker Gråhegre Sivhøne Sothøne Enkeltbekkasin Strandsnipe Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Bydue Ringdue Svartspett Flaggspett Låvesvale Taksvale Heipiplerke Gulerle Vintererle Linerle Gjerdesmett Rødstrupe Buskskvett Steinskvett Svarttrost Gråtrost Rørsanger Munk Møller Gransanger Løvsanger Blåmeis Kjøttmeis Spettmeis Skjære Nøttekråke Kråke Gråspurv Pilfink Bokfink Grønnfink Stillits Grønnsisik Tornirisk Sivspurv
ABR
9.7. Østensjøvannet Knoppsvane Grågås Kanadagås Brunnakke Krikkand Stokkand Toppand Kvinand Toppdykker Storskarv Sivhøne Sothøne Hettemåke Fiskemåke Sildemåke Gråmåke Bydue Ringdue Tårnseiler Låvesvale Linerle Gjerdesmett Rødstrupe Svarttrost Gråtrost Rødvingetrost Munk Hagesanger Gransanger Løvsanger Blåmeis Kjøttmeis Skjære Nøttekråke Kråke Stær Gråspurv Pilfink Bokfink Stillits Grønnsisik Gulspurv Sivspurv
ABR
2.12. Husvikodden Ærfugl Svartand Kvinand Storskarv Gråhegre Fiskemåke Gråmåke Svartbak Bydue Rødstrupe Blåmeis Skjære Gråspurv
PMG
2.12. Ulvenvannet Bergand Kanadagås Stokkand Toppand Kvinand Storskarv
SDA
 
Nyheter:
Klage på vedtak i sak om Kjøltjerndumpa – hekkeplass for rødlistet hettemåke, Ullensaker
Oppdatert ti. 29. nov. kl. 22.28

HettemåkeFormannskapet i Ullensaker kommune vedtok 08.11.22 at Kjøltjerndumpa skal parkifiseres. Her hekker hettemåke, men man vedtok likevel å ignorere dette med begrunnelse i «fagkyndige rapporter». Vi kjenner ikke til noen slike fagrapporter, og klager på vedtaket med begrunnelse i tapte naturverdier, at naturmangfoldlovens §§ 8–12 ikke er vurdert eller begrunnet, at det handler om en kritisk truet fugleart og feiltolkninger av fagrapporter. Samtidig legger vi frem en alternativ løsning som både er enkel og rimelig for utbygger å realisere, og som samtidig vil skape positive naturopplevelser i nærmiljøet.

Vedr. etablering av frisbeegolfbane i viktig og sårbar naturtype langs Hovseterbekken, nordvest for Voksen kirke, Oslo
Oppdatert to. 24. nov. kl. 23.06

BøksangerVed Voksen kirke, langs øvre del av Hovseterbekken, er det i 2020–21 etablert en frisbeegolfbane. I utgangspunktet ikke BirdLife OA er imot aktiviteten frisbeegolf, og betrakter det som positivt at de store åpne flatene i området brukes til slike fritidsaktiviteter. Det vi er opptatt av er at etablering av liknende anlegg framover ikke må medføre negative konsekvenser for naturmangfold, inkludert fugleliv, slik vi mener dessverre er tilfellet her. Vi ber derfor Bymiljøetaten vurdere om det er mulig å legge om deler av banen for å hindre forstyrrelser i hekketiden inne i gråor-heggeskogen.

Høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2034, Rælingen
Oppdatert fr. 18. nov. kl. 22.23

FiskeørnKommunens mål er å legge grunnlaget for en helhetlig og hensiktsmessig utvikling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Et godt utgangspunkt, men etter vårt syn blir ikke naturverdiene godt nok ivaretatt. Rælingen kommune har vedtatt en nullvisjon for nedbygging av matjord, men skal likevel bygge Nordby idrettsanlegg på det som i kommuneplanens arealdel er eksisterende landbruksjord. For å sikre nok vann til snøproduksjon i Marikollen idrettspark utarbeider kommunen samtidig en reguleringsplan for området rundt Fjerdingbydammen. Planen medfører et uakseptabelt inngrep i Marka, i et område som i dag har få inngrep. Arealet som blir demmet ned utgjør en rik, åpen sørlig jordvannsmyr, som er en sterkt truet naturtype. Det blir også vurdert å bedre tilgjengeligheten til båtutsettinger langs Øyeren og Nitelva. Det er allerede uakseptabelt stor båttrafikk i dette området, som utgjør Nordre Øyeren naturreservat. Økt tilgang til utsetting av båter vil føre til mer menneskelig aktivitet og press på våtmarksfugl i reservatet.

Helgens fugleturer
Oppdatert to. 17. nov. kl. 17.00

SangsvaneFørstkommende helg tilbyr vi to spennende fugleturer. Lørdag ser vi på skogens vinterfugler i Bærum, og på søndag ser vi på vinterens våtmarksfugler i Mjøsa og langs Vorma.

Lørdag 19. november
Skogens vinterfugler og -lyder
Fremmøtested: P-plassen på Steinsskogen gravlund i Bærum (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk)  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Turledere: Knut Arne Nygård, Knut Eie

Pizzakveld på torsdag
Oppdatert ma. 14. nov. kl. 21.32

Pizza med fingerBirdLife OA-medlem og fuglevenn! Torsdag 17. november er det årest siste pizzakveld for BirdLife OA. Både for fuglenerder og alle andre! Vi koser oss med god pizza, lesker sølvstrupen og ser på fuglebilder. Ta gjerne med egne fugle- og naturbilder på minnepinnne eller papir!

Langerud koblingsstasjon, Vestby
Oppdatert fr. 11. nov. kl. 16.10

SivspurvI Statnetts søknad om ny Langerud koblingsstasjon er tre alternativer omtalt. Alle de tre alternativene er mer plasskrevende enn dagens koblingsstasjon slik vi tolker det. Ut fra en helhetsvurdering mener vi det er bedre å legge nye tekniske inngrep inntil allerede eksisterende infrastruktur, dvs. Osloveien/Gamle Mossevei og E6, framfor å ta et stort jafs av et viktig natur- og friluftsområde. Vi krever derfor at alternativene 1 og 2 utredes nærmere.

Statnett legger stor vekt på landskapshensyn og synlighet, og argumenterer med at å legge et nytt
tiltak inne i en skog med trær rundt koblingsstasjonen gir minst negative konsekvenser. Med en slik argumentasjon ser man helt bort fra friluftsliv og naturverdier. Som et viktig avbøtende tiltak legges eksisterende skiløype i en sving rundt den planlagte koblingsstasjonen. Da ser man i stor grad bort fra opplevelsesverdien skogsmiljøet har. Til tross for at det er hogd ei mindre stripe gjennom tenkt alternativ 3 er det meste av skogen igjen.

VA på langs, Nittedal
Oppdatert to. 10. nov. kl. 23.37

VipeDet er foreslått områdereguleringsplan for nytt vann- og avløpsanlegg fra Slattum til Åneby, «VA på langs».

<<2022>>
<<DESEMBER>>
umationtofr
482829301234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
522627282930311

    = Ekskursjoner
    = Medlemsmøter
    = Kurs
    = Sosiale treff

Neste ekskursjon:
Torsdag 29. desember
Romjulsfugler
Neste medlemsmøte:
Tirsdag 13. desember
Styret i BirdLife OA: "Fugleåret 2022"
Månedens bilde
Månedens bilde er tatt av Jørgen Tangerud.
(Klikk på bildet for å se hvor mange "gullegg" det fikk.)

Stem på
månedens bilder!

Det er brukerne som bestemmer hvilket av bildene fra observasjonssidene som skal ligge på forsiden. Bildet med flest stemmer fra foregående måned vises automatisk her.
Klikk her
for å stemme >>

Gulspurv
Gulspurv
Årets fugl 2021

Eksterne lenker:
(Åpnes i nytt vindu)

Lilløyplassen
NOF Birdlife
Nordre Øyeren Fuglestasjon
Natur og Fritid
Fuglevennen
BirdLife International
Onritolog.no
Flere lenker >>
Værmeldingen (åpnes i nytt vindu) fra yr.no logo >>
Værmelding kommune for kommune >>

Denne hjemmesideløsningen heter Logo 1sted       Nuller og enere

© Alt dynamisk innhold (observasjoner, foruminfo etc.) tilhører BirdLife OA.
    All bruk av data skal avtales med BirdLife OA på forhånd.
© Hjemmesideløsning: Nuller og enere (Håkan Billing og Håkå Furuseth).

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.