Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Premie

Vinnerne av månedsavstemningene

Nedenfor vises månedsvinnerne. Hvert år i perioden 8. januar til 20. februar kan du være med på å stemme frem årets fuglebilde blant foregående års vinnere.

Vinnerfotografen får en flott premie. Vinnerbildet presenteres også i Toppdykker'n nr. 2.

Se månedens bilder >>

Du er ikke innlogget!

 Logg deg inn for å kunne stemme >> 

eller:

 Informasjon om medlemskap >> 

 Meld deg inn i foreningen >> 

Egg 1 Egg 2 Egg 3 Egg 4 Egg 5 Egg 6 Egg 7 Egg 8 Egg 9 Egg 10

Vinnerbilder
Varsler
Spurvehauk
Spurveugle
 
April 2021?
 
Mai 2021?
 
Juni 2021?
 
Juli 2021?
 
Aug. 2021?
 
Sep. 2021?
 
Okt. 2021?
 
Nov. 2021?
 
Des. 2021?
Stillits
Sidensvans
Lappugle
Låvesvale
Siland
Makrellterne
Heipiplerke
1 av 2
Hønsehauk
Mandarinand
Pilfink
Haukugle
Fossekall
Fjæreplytt
Sidensvans
Gjerdesmett
Svartrødstjert
Stjertand
Havørn
Grønnspett
Grønnspett
Egretthegre
Nøttekråke
Konglebit
Stjertmeis
Stillits
Krikkand
Fjæreplytt
Brudeand
1 av 2
Svartspett
Rosenfink
Svartrødstjert
Gjøk
1 av 2
Havørn
Kjøttmeis
Fossekall
Fjæreplytt
Brunnakke
Toppmeis
Vintererle
Mandarinand
1 av 2
Lappugle
Sivhøne
Gjøk
Isfugl
Fiskeørn
Myrhauk
Spurveugle
Fjæreplytt
Haukugle
Nøttekråke
Sangsvane
Stellerand
Blåstrupe
Rosenfink
Brushane
Rødstrupe
Bokfink
Stjertand
Spurvehauk
Haukugle
Stjertmeis
Bjørkefink
1 av 2
Stjertmeis
Gravand
Bøksanger
Fuglekonge
Dverglo
Storspove
Brushane
Krikkand
Sidensvans
Spurveugle
Kjernebiter
Skjeggmeis
Spurvehauk
Vendehals
Horndykker
Havørn
Pilfink
Gjøk
Vannrikse
Stillits
Jordugle
Hønsehauk
Haukugle
Spurvehauk
Hønsehauk
Musvåk
Dvergfluesnapper
Gjøk
Åkerrikse
Spurvehauk
Rødstrupe
Nøtteskrike
Gråsisik
Skjeggmeis
Tretåspett
Hønsehauk
Sothøne
Toppdykker
Sivhauk
Busksanger
Vepsevåk
Steinvender
Gråhegre
Snøspurv
Haukugle
Svarttrost
Laksand
Kattugle
Toppand
Stær
Stær
Rødvingetrost
Storlom
Sotsnipe
Dvergsnipe
Perleugle
Spurveugle
Havsule
Grønlandsmåke
Trekryper
Fuglekonge
Stær
Vintererle
Bøksanger
Kjernebiter
1 av 2
Gråfluesnapper
Tundrasnipe
Hærfugl
Stjertmeis
Spurveugle
1 av 2
Spurveugle
1 av 2
Svartmeis
Sædgås
Lappfiskand
Toppdykker
Egretthegre
Sothøne
Spurvehauk
Isfugl
Brunnakke
Asiasvartstrupe
Gråtrost
Toppmeis
Siland
Kvinand
Mandarinand
Smålom
Dvergfluesnapper
Lappspove
Nøttekråke
Kråke
Storskarv
Hønsehauk
Toppmeis
Kjernebiter
Laksand
Linerle
Fuglekonge
Orrfugl
Busksanger
Hønsehauk
Sivsanger
Dvergsnipe
Fuglekonge
Spurveugle
Myrhauk
179 bilder

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.