Blank Toppdykker'n Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo 

Toppdykker'n logo

Innlevering av materiell

Materiell til Toppdykker'n leveres elektronisk via denne siden.
Materiell som ikke finnes digitalt, kan sendes postalt til:

(Du kan også sende materiell til andre formål via denne siden)

NOF OA
Toppdykker'n
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Last opp filer >> (Last opp enkeltvis, eller lag en samlet zip-fil på forhånd)
Kontakt redaksjonen på toppdykkern@nofoa.no om innloggingsinfo for filopplasting.
Viktig info om produksjon av Toppdykker'n og filformater:
Send originalbilder! I en tidsskrift ses ikke bildene som separate elementer, men som en del av et komplett sideoppsett. Bilder som sendes inn skal derfor helst være ubeskåret og uskalert. Ikke bruk oppskarping på forhånd; det gir dårligere resultat (oppskarping foretas av redaksjonen, som siste ledd etter at bildet er nedskalert)!

En viktig årsak til å levere ubeskåret format er at bilder som går ut i kanten av papiret må ha 5 mm utfall. Det betyr at bildekanten plasseres 5 mm utenfor bladet, og at dette blir skåret vekk i renskjæringa. Det er også vanlig å plassere overskrifter og annen tekst i overskyvende bildebakgrunn.

Litt om bildestørrelser Toppdykker'n trykkes i 300 dpi oppløsning. Det gir følgende regnestykke på bildebredde (som måles i piksler, og ikke dpi eller cm):

Bildebredde på 6 cm (f.eks. en spaltebredde i turprogrammet) = 709 piksler
Bildebredde på 15,3 cm (en sidebredde) = 1807 piksler

Adobe Photoshop Fugle- og naturbilder klargjøres i Photoshop. Bilder bør være i RGB Adobe 1998. Redaksjonen foretar CMYK-konvertering (etter redigering og skalering).
Adobe Illustrator Illustrasjoner tegnes i Illustrator i CMYK-farger.
Microsoft Word, Excel, Powerpoint etc. er ikke grafiske programmer, og kan dermed ikke brukes til trykk.

Sett aldri sammen tekst og bilder til trykking via MS Word eller andre rene tekstbehandlere!

Konvertering av filer fra slike programmer gir redusert kvalitet fordi disse:
 • håndterer ikke vektorisering og dypetsning (skalérbare linjer og objekter)
 • håndterer ikke trykkefarger korrekt
 • håndterer ikke fargeprofiler korrekt
 • kan ikke implementere fonter videre til trykk
 • kan ikke definere nøyaktige posisjoner
 • kan ikke lage utfall i farger og bilder
 • kan ikke definere oppløsning
 • kan ikke håndtere forløpninger
 • kan ikke håndtere transparens og skygger
 • kan ikke eksportere bildemateriell (verken foto eller illustrasjoner) til opprinnelig format og kvalitet
 • kan ikke konvertere fonter til vektoriserte baner
 • gir ikke detaljert kontroll av nødvendige parametre ved konvertering til PDF
Microsoft Word For å underlette arbeidet med bladet, konverteres all tekst til ferdige maler. Det betinger at filene er tilpasset dette. Tekstfiler må gjerne leveres i to utgaver:
 1. En fil som viser teksten ferdig formattert, med viktige ord uthevet, i kursiv etc.
 2. En fil som er uten noen som helst tekstformattering (txt-format er passende). Retningslinjer for denne filen:
 • Bruk ikke store bokstaver for å utheve tekst (da må vi skrive om de ordene for hånd).
 • Bruk ikke dobbelt linjeskift mellom rubrikker eller mellom avsnitt (da må vi fjerne de manuelt).
Microsoft Excel Grafer kan importeres fra Excel, men da bør filen være definert for trykking.
Adobe PDF PDF-filer er kun ønskelig hvis filen oppfyller følgende spesifikasjoner:
 • Fonter som ikke er til fri bruk er omgjort til vektoriserte baner
 • Alle farger er i CMYK (ingen elementer får ha RGB-farger)
 • Fargeprofilen er FOGRA27
 • Bildeoppløsning er 300 dpi
Adobe InDesign Dette er et sideombrekkingsprogram, hvor tekst, bilder og illustrasjoner settes sammen. Det er her som bladet tar sin endelige form.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.