Blank NOF OA-seil Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Logo

Revegeteringen på Storøya på Fornebu
er blitt til en økologisk katastrofe

Del III, politianmeldelse, oktober 2007
For del I, felles front, mai 2007, klikk her >>
For del II, lukeaksjon, september 2007, klikk her >>

Den 16. oktober 2007 politianmeldte SABIMA, Norsk entomologisk forening, Norsk Botanisk Forening og NOF OA Statsbygg for brudd på reguleringsbestemmelsene for Storøya, område 12 på Fornebu.

Last ned dokumenter i PDF-format her:

Avisoppslag (oppdateres fortløpende):

Bygg.no, 23. oktober "Statsbygg politianmeldt" >>
Dagsavisen, 23. oktober "Naturvandaler i Statsbygg" >>


Politianmeldelsen
Politianmeldelsen

Dagsavisen
Dagsavisen 23. oktober 2007

25. oktober 2007

Statsbygg dytter ansvaret på nestemann

Til NRK Dagsrevyen 21 den 26. september uttalte Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Rygh at Statsbygg når var ferdig sin del av beplantingen på Fornebu. "Vårt prosjekt er avsluttet", sier Hege Rygh til Dagsrevyen.

Dermed mener altså Statsbygg at det er opp til grunneier (Direkoratet for naturvern) og forvalter (Bærum kommune) å rydde opp etter Statsbyggs feiltrinn og brudd på reguleringsbestemmelsene.

Etter vår «lukeaksjon» den 27. september valgte Statsbygg å late som ingenting. Det signaliserer klart at Statsbygg ikke har noen intensjoner å rydde opp i sine feiltrinn. Derfor har vi nå gått til politianmeldelse av Statsbygg.

Håkan Billing signatur
Håkan Billing, NOF OA


Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.