Blank Ekskursjoner og møter Blank
Logo

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

BirdLife OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
BirdLife Oslo og Akershus – fugler og fuglevern

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
Pågående saker: 188
Høringer635: VA på langs, Nittedal
 • to. 10. nov. 2022
 • Fagrapporter603: Fugletellinger Østensjøvannet
  Høringer182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 451: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan. 2018
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan. 2018
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars 2018
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars 2018
 • 505: Nedlegging av 20 dammer i Akershus: Fet, skedsmo, sørum, Nittedal, Rælingen, Lørenskog
 • ti. 3. april 2018
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april 2018
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april 2018
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai 2018
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai 2018
 • 512: Kommuneplan 2018–2042, Nesodden
 • on. 1. aug. 2018
 • 513: Skjøtselsplan for Nestangen, Nes
 • lø. 1. sep. 2018
 • 517: Oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i Strømsdalen, Rælingen
 • fr. 21. sep. 2018
 • 518: forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, Oslo
 • ma. 24. sep. 2018
 • ma. 4. feb. 2019
 • 519: Forslag kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, Aurskog-Høland
 • ti. 25. sep. 2018
 • 520: Kommuneplan 2019–2031 arealdelen, Sørum
 • on. 26. sep. 2018
 • 523: Detaljregulering med konsekvensutredning av Ullernchausseen 70, Radiumhospitalet til sykehus med mer, Oslo
 • ma. 5. nov. 2018
 • 522: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, Rælingen
 • fr. 9. nov. 2018
 • 521: Kommuneplan 2018–2035 arealdelen, Nannestad
 • to. 15. nov. 2018
 • 526: Den grønne ringen, Oslo
 • ma. 19. nov. 2018
 • 530: Hotell på Fløysbonn - begrenset høring, Oppegård
 • ma. 7. jan. 2019 (!)
 • 531: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn
 • on. 9. jan. 2019 (!)
 • 535: Supplerende vern
 • ti. 15. jan. 2019
 • 528: Forslag til detaljregulering for Kantorbekken terrasse, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 529: Forslag til detaljregulering for Kolbotnveien 45-47, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019 (!)
 • 534: Forslag til detaljregulering for Ladderudåsen nord, Eidsvoll
 • ma. 21. jan. 2019 (!)
 • 527: Kommuneplan for Nordre Follo 2019–2030
 • to. 31. jan. 2019
 • 532: Detaljregulering for Arnestadjordet i Langhus sentrumsområde, Ski
 • fr. 1. feb. 2019 (!)
 • 533: Detaljregulering for Nannestadvegen 522-528, del av S06 i Maura, Nannestad
 • on. 6. feb. 2019 (!)
 • 541: Innspill til rullering av anleggsplanen, Bærum
 • to. 28. feb. 2019
 • 542: Forslag til kommuneplan 2018–2030, Nittedal
 • fr. 1. mars 2019 (!)
 • 543: Plan for ivaretakelse av naturmangfold , Ås
 • on. 13. mars 2019
 • 544: Forslag til detaljregulering av ny vannforsyning til Oslo, Huseby vannbehandlingsanlegg, Oslo
 • ma. 18. mars 2019
 • fr. 9. aug. 2019
 • 547: Fossen Søndre, Frogn
 • ma. 6. mai 2019
 • 549: Tilleggsvarsling: Detaljregulering på Haugen gård, Rælingen
 • on. 12. juni 2019
 • 551: Detaljregulering for Skjønhaug, Nesodden
 • ma. 1. juli 2019
 • 553: Detaljreguleringsplan 2017-2 -Lørenskog videregående skole, Lørenskog
  558: Forslag til detaljregulering – Grindermåsan, Nes kommune
 • fr. 20. sep. 2019
 • 560: Oppstart – reguleringsplan hovedvannledning Nordbysjøen – Flateby vannverk, Enebakk og Rælingen
 • fr. 20. sep. 2019
 • 559: Kunngjøring om oppstart av detaljregulering for Zinoberveien 145, Oslo
 • ma. 23. sep. 2019
 • 561: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dumpa-området på Fornebu, Bærum
 • fr. 4. okt. 2019
 • 564: Høring om Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Akershus og Østfold
 • fr. 15. nov. 2019
 • 565: Nettplan Stor-Oslo - Ny 420 kV forbindelse Hamang - Bærum - Smestad, NVE
 • on. 1. jan. 2020
 • 566: Oppstart av detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk, Nes
 • fr. 10. jan. 2020
 • 573: Utkast til ny forvaltningsplan for Østensjøområdet miljøpark, Oslo
 • ma. 17. feb. 2020
 • 568: Kommunedelplan 3 for Fornebu - 2. gangs behandling, Bærum
 • on. 22. april 2020
 • 569: Innspill til oppstart for detaljregulering av bussanlegg Leiraveien 12-14, Lillestrøm
 • fr. 8. mai 2020
 • 574: GLBs søknad om permanent endring i flomreglement for Øyeren, NVE
 • fr. 8. mai 2020
 • 572: Høring om ny friluftshalvøy i Lysakerfjorden, Bærum
 • fr. 29. mai 2020
 • 583: Merknader til søknad om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av deponi – Jølsen Miljøpark, Lillestrøm
  585: Forslag til kommunedelplan for energi og klima, Nannestad
  586: Oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 1406, Nesodden
  590: Oppstart av vernearbeid i Østmarka
 • ti. 15. des. 2020
 • 588: Detaljregulering for N5b, Moreppen, Nannestad
 • on. 23. des. 2020
 • 589: Merknader til detaljregulering for Bjørkeåsen, delområde B8, Nannestad
 • on. 23. des. 2020
 • 591: Flateby vannverk, Enebakk
 • ma. 18. jan. 2021
 • 594: Offentlig ettersyn av detaljregulering for Hansefellåsen sør, Rælingen
 • ma. 1. feb. 2021
 • 595: Detaljregulering for K3 søndre del, OSL vest - planid 19-06, Nannestad
 • on. 3. feb. 2021
 • 597: Høring av forslag til planprogram for revisjon av kommuneplan 2022–2034 og varsel om oppstart av planarbeid for kommuneplanen, Nittedal
 • sø. 28. feb. 2021
 • 598: Forslag til strategi for grønne tak og fasader, Oslo
 • fr. 5. mars 2021
 • 599: Høring - Skjøtselsplan for Kjøyabukta verneområde, Ås
 • sø. 7. mars 2021
 • 600: Høring av forslag til skjøtselsplan for Slorene, Nordre Follo og Ås
 • fr. 26. mars 2021
 • to. 12. aug. 2021
 • 604: Varsling av planoppstart og høring av planprogram, utvidelse av pukkverket på Steinshøgda, Bærum
 • to. 15. april 2021
 • 607: Kommunalt planprogram for 2022–2046, Nesodden
 • fr. 7. mai 2021
 • 611: Høring av planprogram til kommuneplan, Enebakk
 • to. 9. sep. 2021
 • 612: Høring av kommuneplanens samfunnsdel, inkl. arealstrategier, Rælingen
 • to. 16. sep. 2021
 • 613: Høring av Planprogram for regionale planer, Viken
 • fr. 24. sep. 2021
 • 614: Oppstart av detaljreguleringsarbeid for Grønlikaia, Oslo
 • ti. 19. okt. 2021
 • 615: Tretjerndalsveien på Lundermoen, Lillestrøm
 • sø. 31. okt. 2021
 • 616: Oppstart av planarbeid og høring av utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023–2034, Nordre Follo
 • ma. 1. nov. 2021
 • 617: Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn – Planprogram til revidering av kommuneplanens arealdel, Frogn
 • ma. 1. nov. 2021
 • 618: Utenriksfergeutredning, Oslo
 • ma. 15. nov. 2021
 • 619: Offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2021–2046, Nesodden
 • fr. 19. nov. 2021
 • 621: Revidert forslag til kommuneplanens arealdel 2018–2023, Nannestad
 • ma. 31. jan. 2022
 • 622: Forslag til detaljregulering av bekkedraget langs T-banen fra Stasjonsveien til Makrellbekken til grøntområde med tursti, Oslo
 • ma. 28. feb. 2022
 • 624: Merknader ved oppstart av planarbeid for terrengregulering og nydyrking på Riis gård, Ås
 • on. 27. april 2022
 • 625: Ny forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Aurskog-Høland
 • to. 12. mai 2022
 • 627: Kommunedelplan for naturmangfold, Nordre Follo
 • ti. 28. juni 2022
 • 626: Høring av forslag til kommuneplanens arealdel 2022–2046, Nesodden
 • to. 25. aug. 2022
 • 628: Kommuneplan 2022–2035 – høring av forslag til ny samfunnsdel, Nittedal
 • to. 15. sep. 2022
 • 629: Innspill til detaljregulering for «Fv. 156 Bråtan-Tusse», Frogn
 • to. 15. sep. 2022
 • 634: Forslag til detaljregulering for Øvre Fjuk B_F6-8, Nes
 • on. 9. nov. 2022
 • 636: Langerud koblingsstasjon, Vestby
 • fr. 11. nov. 2022
 • 637: Høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023–2034, Rælingen
 • fr. 18. nov. 2022
 • 640: Ny friluftsøy i Lysakerfjorden, Bærum
 • fr. 9. des. 2022
 • 642: Kommuneplanens arealdel 2023–2034, Nordre Follo
 • ma. 12. des. 2022
 • 641: Oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for Varingskollen, Nittedal
 • fr. 16. des. 2022
 • 644: Kommuneplanens arealdel 2022–2042, Bærum
 • to. 5. jan. 2023
 • 647: Merknader ved oppstart av detaljregulering for Øra, Sætre (Sætrepollen), Asker
 • ma. 6. feb. 2023
 • 650: Kommuneplanens arealdel 2022-2035, Nittedal
 • sø. 5. mars 2023
 • 651: Kommuneplanens arealdel 2023-2035, Frogn
 • lø. 1. april 2023
 • 652: Forslag til kommunedelplan for naturmangfold, Eidsvoll
 • on. 19. april 2023
 • 654: Innspill handlingsplan dyrevelferd, Oslo
  655: Detaljregulering for Haug massemottak, GNR. 36 BNR. 1, Ullensaker
 • fr. 23. juni 2023
 • 656: Oppstart av reguleringsplan for Børrebråten, Frogn
 • sø. 2. juli 2023
 • 659: Kommuneplanens arealdel 2023–2040, Nannestad
 • fr. 1. sep. 2023
 • 662: Innspill til Handlingsplan naturmangfold 2023, Bærum
  663: Temaplan naturmangfold, Lillestrøm
 • on. 1. nov. 2023 (!)
 • 668: Utvidelse av perioden med ferdselsforbud i sjøfuglreservater og nasjonalparksoner for sjøfugl
 • on. 1. nov. 2023
 • 669: «VA på langs» – områderegulering for nytt vann- og avløpsanlegg Slattum–Åneby, Nittedal
  677: Innspill til natur- og klimameldinger, Klima- og miljødepartementet
 • ma. 5. feb.
 • 678: Høring av samlet besøksstrategi for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat
 • to. 15. feb.
 • 679: Forslag om å omregulere Haakon Tveters vei 75
 • ma. 19. feb.
 • 680: Engene–Verpenåsen
 • ti. 20. feb.
 • 681: Protest mot forslag til detaljregulering for Hellvikveien 46, del av Bergerskogen, Nesodden
 • ti. 20. feb.
 • 685: Planstrategi 2024–2027, Frogn
 • to. 7. mars
 • 688: Detaljregulering for Ulvøya, Malmøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget, Oslo
 • ma. 18. mars
 • 691: Høring om forvaltningsplan for gjess i Asker 2024–2033
  692: Høring: Utkast til Interkommunal plan for naturmangfold, Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden
 • sø. 21. april
 • 695: Merknader til kommunal planstrategi 2024-2027, Rælingen
 • ma. 20. mai
 • 697: Høring av forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat, Ullensaker
  481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Prosjekter592: Omplassering av gråspurver fra plantevarehuset Plantasjen på Skedsmo i Lillestrøm kommune, vinteren 2020–2021
  605: Fuglelokaliteter i nye Asker kommune
  648: Oslofjordens strandsone
  Vernesaker550: Klage på skadefellingstillatelse på grågås, Frogn
 • ma. 17. juni 2019
 • 555: Tillatelse til nedgraving av høyspentkabel i Lilleøya naturreservat, Bærum
 • ma. 19. aug. 2019 (!)
 • 554: Dispensasjon til å arrangere orienteringsløp innenfor Slattumsrøa naturreservat, Nittedal
 • to. 22. aug. 2019 (!)
 • 579: Søknad om utvidelse av brygge i Solbukta, Frogn
  580: Støtte til klage på Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, felt BS2, BKB1, GP1, VNS1 og V1, Eidsvoll
  581: Bogerudveien 15
  584: Klage på saksbehandlingsrutiner knyttet til vedtatt detaljreguleringsplan 0101 R9901 Jølsen Næringsområde, Lillestrøm
  596: Bevaring og tilrettelegging av naturområdene på Fornebu, Bærum
  601: Klage på klare brudd på vilkår i dispensasjon gitt til Rullestadvann–Midtsjøvann senkningslag, Nordre Follo
  602: Behov for overordnet plan som sikrer langsiktig ivaretakelse av naturverdiene i Bergerskogen, Nesodden
  606: Løse katter ved Østensjøvannet
  608: Behov for en samlet vurdering av miljøbelastningen fra Jølsen næringsområde, Lillestrøm
  631: Uheldig gåsegjerde på Langodden
  638: Vedr. etablering av frisbeegolfbane i viktig og sårbar naturtype langs Hovseterbekken, nordvest for Voksen kirke, Oslo
  639: Klage på vedtak i sak om Kjøltjerndumpa – hekkeplass for rødlistet hettemåke, Ullensaker
 • ti. 29. nov. 2022
 • 645: Klage på gravearbeider ved Røertjern, Nesodden
  649: Merknader til Solbukta Båtforenings fornyede søknad om forlengelse av båtbrygge i Solbukta, Frogn
  661: Høyspentledningene ved Østensjøvannet
  667: Referat fra møte om lomvisituasjonen i indre Oslofjord 2023
  671: Merknader til tillatelse til brøyting av isbane i Midtsjøvann naturreservat, Nordre Follo
 • fr. 17. nov. 2023
 • 672: Anmeldelse og klage på henlegging, Kilen Sjøflyklubb, Bærum
 • ti. 28. nov. 2023
 • 687: Klage på tillatelse til endring av utslippstillatelse til Oslofjorden for Chemring Nobel AS
 • fr. 15. mars
 • 277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
  515: Forslag om opparbeidelse av tursti/skolevei i myr/våtmark Østliveien–Peer Gynts vei, Nittedal
  552: Ulovlig punktering av måkeegg
  Vis sak nr:  


  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.