Blank Medlemsinfo Blank


Odd Steinar Rigenholt  (OSR)

Vis OSRs observasjoner >>
Vis OSRs statistikk >>
Vis OSRs bilder >>

Odd Steinar Rigenholt
  er søkbar i registeret.
Besøksadresse: - ikke utfylt -
Postadresse: Betzy Kjelsbergs vei 17 A
Postnummer: 0486
Poststed: OSLO
Land: - ikke offentlig -
Telefon dagtid: - ikke utfylt -
Telefon kveldstid: - ikke offentlig -
Mobil: +47 95837406
E-post: oddrig@gmail.com
Fuglekikker siden år: - ikke offentlig -
Alder: - ikke offentlig -
Ornitologisk fagområde: - ikke utfylt -
Litt om Odd Steinar Rigenholt:
- ikke utfylt -

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.