Blank Medlemsinfo Blank


Halfdan Bleken  (HNB)

Vis HNBs observasjoner >>
Vis HNBs statistikk >>
Vis HNBs bilder >>

Halfdan Bleken
  er søkbar i registeret.
Besøksadresse: - ikke offentlig -
Postadresse: - ikke offentlig -
Postnummer: - ikke offentlig -
Poststed: - ikke offentlig -
Land: - ikke offentlig -
Telefon dagtid: - ikke utfylt -
Telefon kveldstid: - ikke utfylt -
Mobil: +4793093132
E-post: halfdan.bleken@outlook.com
Fuglekikker siden år: - ikke offentlig -
Alder: - ikke offentlig -
Ornitologisk fagområde: - ikke offentlig -
Litt om Halfdan Bleken:
- ikke offentlig -

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.