Blank Medlemssøk Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen


List opp alle medlemmer som har lagt inn ekstra informasjon om seg selv >>

Søk i medlemsregisteret

Her kan du søke frem data i medlemsregisteret i NOF OA. Søkeresultatet vil kun omfatte medlemmer som har valgt å være søkbare i systemet, og kun den informasjonen som hver enkelt medlem har valgt skal være offentlig vil vises.

Foreningen har 2630 medlemmer totalt, hvorav 1190 (45,2 %) kvinner og 1434 (54,5 %) menn. 712 er familiemedlemmer, fordelt på 277 familier.

1838 medlemmer (69,9 %) har oppgitt fødselsår. Eldste medlem er 96 år gammel, yngste er 1. Snittalderen er 59 år.

Antall TD-abonnementer: 1237.

Fornavn:   Etternavn:

Poststed:

Ornitologisk fagområde:

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.