Blank Medlemssøk Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen


List opp alle medlemmer som har lagt inn ekstra informasjon om seg selv >>

Søk i medlemsregisteret

Her kan du søke frem data i medlemsregisteret i NOF OA. Søkeresultatet vil kun omfatte medlemmer som har valgt å være søkbare i systemet, og kun den informasjonen som hver enkelt medlem har valgt skal være offentlig vil vises.

Foreningen har 2666 medlemmer totalt, hvorav 1213 (45,5 %) kvinner og 1449 (54,4 %) menn. 723 er familiemedlemmer, fordelt på 281 familier.

1877 medlemmer (70,4 %) har oppgitt fødselsår. Eldste medlem er 96 år gammel, yngste er 1. Snittalderen er 59 år.

Antall TD-abonnementer: 1254.

Fornavn:   Etternavn:

Poststed:

Ornitologisk fagområde:

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.