Blank Medlemssøk Blank


List opp alle medlemmer som har lagt inn ekstra informasjon om seg selv >>

Søk i medlemsregisteret

Her kan du søke frem data i medlemsregisteret i BirdLife OA. Søkeresultatet vil kun omfatte medlemmer som har valgt å være søkbare i systemet, og kun den informasjonen som hver enkelt medlem har valgt skal være offentlig vil vises.

Foreningen har 3384 medlemmer totalt, hvorav 1622 (47,9 %) kvinner og 1761 (52,0 %) menn. 705 er familiemedlemmer, fordelt på 272 familier.

2762 medlemmer (81,6 %) har oppgitt fødselsår. Eldste medlem er 101 år gammel, yngste er 2. Snittalderen er 61 år (kvinner: 60, menn: 61).

Antall TD-abonnementer: 1440.

Fornavn:   Etternavn:

Poststed:

Ornitologisk fagområde:


Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.