Blank Ekskursjoner og møter Blank
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg aktivitet:
 Ekskursjoner
Programmet er satt sammen av NOF OA samt våre lokallag.
Med mindre annet er opplyst er turene kostnadsfrie for våre medlemmer, og trenger ingen påmelding.
Du som ikke er medlem er også velkommen, men betaler da kr 100,– per tur ved fremmøte.
Fugleskolen logo I 2007 introduserte vi Fugleskolen, et opplegg for alle fugleinteresserte i Oslo og Akershus, der vi spesielt vil legge turene til rette for små og store som ønsker mer kunnskap og erfaring om våre vanligste arter.
Lørdag 24. juli

Årnestangen

Årnestangen i Nordre Øyeren naturreservat byr på mye spennende fuglekikking også sommerstid. For noen vaderarter har høsttrekket allerede begynt, mens andre arter er i sin andre hekkeperiode. Unn deg en tidlig sommermorgen i Nord-Europas største innlandsdelta!


Viper ved Årnestangen i juli
Foto Eyvind Rugland
Fremmøtested: P-plassen ved Lecaveien  (finn frem >>)
Tid: 04.30–12.00
Turleder: Håkan Billing >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
Turreferat:
Snekkervika: 39 arter
Temperatur 11º, skyfritt, god sikt, svak vind
Alle var Covid-vaksinerte minst en gang, og sto sammen kun et kort øyeblikk for foto.
Sommerens fellestur til Årnestangen foregikk i steikende sol, selv om temperaturen var nede i 11 grader ved turstart. Forbausende lite mygg, dog en del irriterende klegg. Lite insekter og varme dager får muligens skylda for forholdsvis lav trekkaktivitet både hos småfugl og vadere. Likevel fikk alle 10 deltakerne flere gode opplevelser, blant annet en lerkefalk i Snekkervika. Varmen gjorde at noen av deltakerne forlot plattingen ytterst på tangen før offisiell avslutning, og som vanlig er det er dårlig sjakktrekk – det blir alltid noen ekstra fine fugleopplevelser på returen, denne gang vandrefalk, tårnfalk og musvåk. Ved Leca-fabrikken så vi en hare.


Årnestangen: 60 arter
Totalt 73 arter rapportert.
Fugleskolen logo Laksand; Flaggspett; Munk; Blåmeis; Grønnsisik
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1129
Lørdag 31. juli

Lavskriketur til Hurdal

På denne turen setter vi fokus på Hurdals kommunefugl, lavskrike. Vi kjører Skrukkelivegen forbi Skrukkelitjern og videre mot Osttjern og Glasbergtjern. Mange andre spennende skogsarter kan også dukke opp på turen.
Lavskrike
Foto Bjørn Graatrud
Fremmøtested: Parkeringsplassen ved Hurdal kirke  (finn frem >>)
Tid: 08.00–13.00
Turleder: Bjørn Kristian Graatrud >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1130
Søndag 15. august

Høstens trekkfugler, en rundtur i Hakadal og Åneby Nord

Arrangør: Nittedal lokallag
Vi besøker blant annet Sagdammen, Åsbekken og Kirkebyenga. Mange spennende arter er nå på sørgående trekk. Blåstrupe – fjellets nattergal – blir en av målartene vi håper å finne. Vi bruker bil mellom de ulike lokalitetene.


Hakadal.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Bensinstasjonen i Hakadal  (finn frem >>)
Tid: 07.00–11.00
Turleder: Éric Francois Roualet >>
Fugleskolen logo Sothøne; Enkeltbekkasin; Storspove; Måltrost; Grønnfink
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1132
Søndag 22. august

Årungen

Arrangør: Drøbak-Frogn lokallag
Rusletur på Frogn-siden og sørenden av Årungen, hvor vi håper å se og høre mange spennende arter. Noen har begynt å trekke sørover, og kanskje får vi se arter som vanligvis ikke er å finne her på Østlandet.


Høst ved rostadion
Foto Arild Andersen
Fremmøtested: P-plassen ved Vestvika  (finn frem >>)
Tid: 09.00–13.00
Turledere: Ståle Dahlberg >>, Per Morten Groth >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1133
Lørdag 28. august

MS Øyeren – AVLYST (motorhavari)

Arrangør: NOF OA i samarbeid med Nordre Øyeren fuglestasjon
Opplev mer av Nordre Øyeren, Nord-Europas største innlandsdelta, enn bare å gå ut på Årnestangen! MS Øyeren tar oss inn i Ramsar-områdets indre deler. Båten kjører sakte, og det går fint å bruke teleskop fra båten. Fordelen ved å stå høyt gir en ny dimensjon: Man får bedre overblikk, og kan oppdage flere fugler enn ellers.


MS Øyeren
Foto Øystein Søbye
Fremmøtested: Lillestrøm havn  (finn frem >>)
Tid: 09.00–12.00
Pris:
  • Ordinær pris kr 450,–
  • Medlemmer kr 350,–

Turledere: Erling Hobøl >>, Thomas Sæther >>
Tidsfrist tirsdag 27. juli.
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1158
Søndag 29. august

Bærum naturfestival – fugletur til Engervannet

Arrangør: Asker og Bærum lokallag i samarbeid med Bærum natur- og friluftsråd
Engervannet er en svært spesiell innsjø bestående av brakkvann. Om høsten kan det dukke opp spennende trekkfugler her. Vi diskuterer hvilke konsekvenser utvidelsen av Sandvika stasjon og bygging av det nye fylkeshuset til Viken kan ha for Engervannet.


Engervannet
Foto Bjørn Frantzen
Fremmøtested: P-plassen øst for Coop Extra  (finn frem >>)
Tid: 10.00–13.00
Turleder: Bjørn Odd Frantzen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1131
Onsdag 1. september

Engervannet

Arrangør: Asker og Bærum lokallag
Engervannet er en svært spesiell innsjø bestående av brakkvann. Fuglelivet her er rikt og interessant, og vi håper på å få se mange arter vannfugler. Turen går rundt vannet, i ulike biotoper. Vi håper å se kommunefuglen, stillits.

Engervannet
Foto ukjent
Fremmøtested: P-plassen øst for Coop Extra  (finn frem >>)
Tid: 18.00–20.30
Turleder: Bjørn Odd Frantzen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1134
Søndag 5. september

Nordre Øyeren på Jørholmen

Tur i nordre del av Nordre Øyeren naturreservat. Vi besøker blant annet det nye fugletårnet på Furusand. Etterpå markerer vi Barnas våtmarksdag og Friluftslivets dag med Fugleteltet ved Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren.

Tider:
Kl. 06.30–11.00 Fugletur
Kl. 12.00–16.00 Fugleteltet ved våtmarkssenteret


Nordre Øyeren, fra fugletårnet på Furusand
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: P-plassen ved Søndre Bjanes (morgenturen)  (finn frem >>)
Tid: 06.30–11.00
Turleder: Gry-Merete Øvrehus >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1159
Tirsdag 7. september

Flerkulturell friluftsfest ved Sognsvann

Arrangør: NOF OA i samarbeid med Oslo og Omland Friluftsråd
Hvert år holder Oslo og Omland Friluftsråd en aktivitetsdag ved Sognsvann, for alle naturinteresserte. Kanskje ser vi storlomen ute på vannet? Du finner oss i Fugleteltet.


Fugleteltet.
Foto ukjent
Fremmøtested: Vestsida av Sognsvann  (finn frem >>)
Tid: 09.30–13.30
Turleder: Håkan Billing >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1137
Lørdag 11. september

Havørnsafari rundt Håøya

Arrangører: Drøbak-Frogn lokallag og Nesodden lokallag
I 2008 hekket havørn for første gang i Oslofjorden på 126 år. Den gang på Håøya. Reiret ble ødelagt av store mengder snø da vinteren kom. Men fuglene har ikke gitt opp, og har hatt flere vellykkete hekkinger i indre Oslofjord. Området rundt Håøya er favorittstedet for matsøk, og fuglene ses ofte på jakt her. Vi satser på at disse flotte fuglene vil vise seg frem også på denne dagen. I Drøbaksundet rundt Håøya er det også mye sjøfugl. Det blir gode muligheter til å fotografere.


Havørn på Håøya
Foto Kjell Isaksen
Fremmøtested: Drøbak gjestehavn  (finn frem >>)
Tid: 09.00–13.00
Pris:
  • Ordinær pris kr 450,–
  • Medlemmer kr 350,–

Turledere: Ole Kristoffer Bøhn >>, Ivar Ruud Eide >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1152
Søndag 12. september

Østensjøvannet

Arrangør: NOF OA i samarbeid med Østensjøvannets venner
Den næringsrike fuglesjøen midt i Oslos miljøpark. Her kommer vi tett på både vanlige og uvanlige fuglearter, både i og ved vannet. På en normalt bra dag på denne tiden av året kan en øvet fuglekikker registrere mer enn 50 arter. Totalt er det registrert hele 233 fuglearter ved vannet. Det blir to turer: Først en soloppgangstur (Birdlife Pro), og så en familie- og barnetur som avsluttes ved Bakkehavn (Besøkssenter våtmark Oslo) kl. 12.00, hvor Østensjødagen feires til kl. 15.00.


Østensjøvannet
Foto: Audun Skrindo
Fremmøtested: P-plassen i sørøstenden  (finn frem >>)
Tid: 06.30–09.30 «Birdlife Pro»; 10.00–12.00 familie– og barnetur; 12.00–15.00 Østensjødagen
Turleder: Håkan Billing >>
Fugleskolen logo Stokkand; Toppand; Toppdykker; Fiskemåke; Rødstrupe
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1160
Lørdag 18. september

Revlikollen

Helt sør i Lillomarka naturreservat ligger Revlikollen med sin flotte eventyrskog. Her finnes blant annet flere spettearter, korsnebber og nøttekråke. I tillegg kan vi, med litt flaks, treffe på alle variantene av skogshøns. Turen er ca. 8 km i varierende terreng, så ta på godt fottøy og husk matpakke!


Revlikollen.
Foto Lars Marthinsen
Fremmøtested: Solemskogen p-plass  (finn frem >>)
Tid: 06.00–13.00
Turleder: Lars Petter Røyset Marthinsen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1161
Søndag 19. september

Semiaden (Semsvannet)

Arrangør: Asker og Bærum lokallag i samarbeid med Rotary og NaKuHel
Semiaden er Askers store aktivitetsdag for unge og voksne. Ta med familie og venner i alle aldre til «gla-dag» ved og i Semsvannet, med løyper, poster og underholdning. NOF AB stiller med Fugleteltet, og det blir produktsalg, konkurranser og korte fugleturer ved vannet.


Full aktivitet ved Fugleteltet.
Foto Niels Snedstrup
Fremmøtested: NaKuHel-senteret ved Semsvannet  (finn frem >>)
Tid: 10.00–16.00
Turleder: Bjørn Odd Frantzen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1162
Lørdag 2. oktober

Euro Birdwatch i Nittedal

Arrangør: Nittedal lokallag
En vakker vandring i høstskog. Turen går fra Åneby jernbanestasjon til Varingskollen tur/retur. Lokale meiser, spetter og kråkefugler hamstrer mat for kommende vinter. Musvåk og fjellvåk samt store trosteflokker er på vei sørover og de første sidensvansene kommer nordfra. Turen er middels krevende, husk godt fottøy, varm drikke og matpakke.


Veslekollen i Nittedal.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Åneby jernbanestasjon  (finn frem >>)
Tid: 08.00–12.00
Turleder: Tor Skjetne >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1138
Søndag 3. oktober

Euro Birdwatch ved Østensjøvannet

EuroBirdwatch foregår første helg i oktober hvert år, er den største begivenheten til europeiske og sentralasiatiske BirdLife-partnere, og er en svært viktig anledning for allmennheten og fuglekikkere å observere fugletrekk og øke bevisstheten om dette spesielle naturfenomenet.

Denne dagen står vi ved fugleskjulet ved Østensjøvannet, og registrerer alt vi observerer av fugl. Det er Besøkssenter våtmark Oslo som står for arrangementet ved vannet.


Sivhøne ved fugleskjulet
Foto: Geir Høen
Fremmøtested: Fugleskjulet på vestsida av vannet  (finn frem >>)
Tid: 08.00–12.00 tur rundt vannet. 12.00–15.00 registrering av arter ved skjulet.
Turleder: Håkan Billing >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1139
Søndag 10. oktober

Skogstur rundt Skoklefalltjernet

Arrangør: Nesodden lokallag i samarbeid med DNT Nesodden turlag
Fugleliv og annet biologisk mangfold i en av Nesoddens mest populære turskoger. Skoklefallskogen ligger som nærmeste nabo til Tangenbyen, men rommer likevel mange biologiske hemmeligheter, har et godt innslag av gammelskog, og nærheten til tjernet gjør den spesielt interessant.Bergerskogen.
Foto Hans Tjernshaugen
Fremmøtested: Parkeringsplassen ved Skoklefall kirke  (finn frem >>)
Tid: 10.30–14.00
Turledere: Bård Øyvind Bredesen >>, Ole-Jørgen Lønnve >>, Bente Fønnebø >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1153
Søndag 17. oktober

Aurskog-Høland

Også om høsten har Aurskog-Høland mye å by på. Vi besøker alle de beste fuglelokalitetene, fra Bjørkelangen i nord til Hemnessjøen i sør, og tar selvsagt turen innom den nye fuglekikkerplattformen på Kjelle. Kjøreruten fra sted til sted er lagt opp til å speide etter våtmarksfugler. Husk varme klær og niste for denne bilbårne heldagsturen!


Fuglekikkerplattformen på Kjelle
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Bensinstasjonen ved Fetsundbrua  (finn frem >>)
Tid: 06.30–14.30
Turleder: Svein Dale >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1163
Lørdag 23. oktober

Høstens vakreste Rigmor-tur

Arrangør: Asker og Bærum lokallag
En meget tradisjonsrik tur, hvor vi ferdes med MS Rigmor langs kysten av indre Oslofjord for å se etter alkefugler, ender og måker. Med gode, helst sterke, sønnavinder i forkant kan man se lomvi, alke og kanskje lunde og alkekonge. I tillegg kan spennende måker dukke opp. I 2014 ble det sett gulnebblom, fjæreplytt og gråstrupedykker.

Tog/buss til Sandvika. P-plass under E-18.

Medlemsprisen er med forbehold om offentlig støtte, ellers blir den 350,–.


Fra en tidligere Rigmor-tur.
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Kadettangen i Sandvika  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Pris:
  • Ordinær pris kr 350,–
  • Medlemmer kr 100,–

Turleder: Bård Kyrkjedelen >>
Fugleskolen logo Knoppsvane; Grågås; Ærfugl; Kvinand; Svartbak
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1142
Søndag 31. oktober

Øra i Østfold

Arrangør: NOF OA i samarbeid med NOF avd. Østfold
Øra naturreservat er Norges eneste større bløtbunnsestuarie. Her samles mengder av våtmarksfugl, og det dukker ofte opp sjeldne og spennende arter. Bilbåren heldagstur med hardcore-fokus på spennende fugler. Det blir muligens ringmerking av skjeggmeis.

I tillegg vil Øivind Lågbu ta oss med på tur frå Gansrødbukta og til tårnet for å vise oss et restaureringsprosjekt som NOF Østfold har fått 1 mill kr til.

Husk varme klær og varmt fottøy!


Øra naturreservat
Fremmøtested: Tveita bedriftsområde  (finn frem >>)
Tid: 07.00–16.00
Turledere: Jan Olav Nybo >>, Øivind Lågbu >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1156
Søndag 7. november

Sjøfuglsafari langs Bunnefjorden

Arrangør: Nesodden lokallag
Vi starter på Hellviktangen og litt avhengig av vær- og vindforhold drar vi videre til noen av bryggene langs Bunnefjorden. Skyss blir arrangert for deltakere som ikke stiller med egen bil. Ta med kikkert/teleskop hvis du har.

Hvis værforholdene er gunstige har vi på denne tiden av året gode sjanser for å se alkefugler, sjøorre og andre ender samt lommer.


Alkekonge.
Foto John Sandøy
Fremmøtested: Parkeringsplassen på Hellviktangen  (finn frem >>)
Tid: 10.00–13.30
Turledere: Oddvin Lund >>, Hans Tjernshaugen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1151
Lørdag 13. november

Skogens vinterfugler og -lyder

Arrangør: Asker og Bærum lokallag
Skogstur hvor vi går fra Steinsskogen gravlund og innover mot Muren. Målet med turen er spesielt å lære deltakerne lydene til de vanligste artene i høst/vinterskogen – som spetter, meiser, trekryper og finkefugler. Kanskje treffer vi på spurveugla også?
Obs! Fottøy etter forholdene, det kan være meget vått og kanskje snø i skogen på denne årstiden.


Morgenstemning i Stenskogen, med nysnø på bakken.
Foto Knut Arne Nygård
Fremmøtested: P-plassen på Steinsskogen gravlund i Bærum (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk)  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Turledere: Knut Arne Nygård >>, Rune Zakariassen >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1146
Søndag 21. november

Mjøsa og Vorma

Visste du at 1/6 av Mjøsa ligger i Akershus? Og at den delen sjelden fryser til? Åpent vann i innlandet betyr enkel tilgang til mat for vannlevende fugler. På denne turen som starter i Feiring, helt nord i Akershus, leter vi etter lommer, dykkere, ender og annet som måtte være til stede. I Feiring har alle fire lomarter blitt observert, men storlom er den vanligste. Horndykker er vanligvis også å se. På Minnesund samles mye fugl, og her er det god sjanse for blant annet lappfiskand og havelle. Vi fortsetter sørover langs Vorma med enkelte avstikkere, og avslutter turen ved Vormsund. Kommunefuglen i Eidsvoll er sangsvane, som vi håper å få se.


Mjøsa.
Foto Petter Osbak
Fremmøtested: Coop i Feiring  (finn frem >>)
Tid: 09.00–15.00
Turleder: Petter Robert Osbak >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1155
Torsdag 30. desember

Romjulsfugler

I den mørke årstiden er det ofte stille i skogen. Men i Maridalen, med sin kombinasjon av kulturlandskap og skog, er det alltid noe å se. Flere steder drives det også med fugleforing i større skala, og her er det garantert småfugl å se. Turen byr på en fin mulighet til å studere ulike meisearter på nært hold, og med stor sannsynlighet også spetter, nøtteskrike og andre arter. Her bør vi også kunne se ravn, og hvis forholdene ligger til rette får vi også se Norges nasjonalfugl, fossekallen. Vi kjører og går langs vei og sti, så husk varmt og godt fottøy.


Flott rotvelt på Barlindåsen i Maridalen.
Foto Terje L. Møinichen-Berstad
Fremmøtested: P-plassen ved Låkeberget  (finn frem >>)
Tid: 10.00–15.00
Turleder: Håkan Billing >>
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1150
Velg aktivitet:

<<2021>>
<<JULI>>
umationtofr
262829301234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
302627282930311

    = Ekskursjoner
    = Medlemsmøter
    = Kurs
    = Sosiale treff

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.