Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Kursvirksomhet
NOF OA holder kurs hver sesong (vår og høst). Våre kurs er rimelige, slik at flest mulig skal kunne benytte seg av vårt kurstilbud.
Torsdag 12. september
Fredag 13. september
Lørdag 14. september
Søndag 15. september

Kurs i fuglelyder (på Lista)


Bjørkefinker

Lær deg fuglelyder!

Dette er en ny type kurs som avholdes på Lista – et av de beste stedene i landet for å oppleve høsttrekket i Norge. Det blir en kombinasjon av foredrag/kurs innendørs på ettermiddag/kveld samt dagsturer ut i felt for å praktisere det du nettopp har lært. Kurset omhandler ikke den vanlige vårsangen til fuglene, men de korte og karakteristiske trekklydene.


Ill: Håkan Billing

Helge Kvam
(listentobirds.com) har holdt en mengde kurs og foredrag om fuglesang, formidler naturkunnskap og naturopplevelser, og gir ut CD-er (lydbøker) med fuglelyder og leste forklaringer.
  • kontakt-, flukt- og flokklyder som man hører om høsten
  • drilling i lyder fra vadere
  • småfugllyder med vekt på å skille vanskelige arter som ligner hverandre
  • kontaktlydene fra trepiplerke, rødvingetrost, sibirpiplerke og svarttrost
  • vanligere kontaktlyder fra bjørkefink, munk, lerker etc.

Fremmøtested: Lista, Farsund
Tid: Heldagskurs over fire dager
Pris:
  • Ordinær pris kr 5 000,–
  • Medlemmer kr 5 000,–
  • TD-abonnenter kr 4 850,–

Kursleder: Helge Kvam >>
Tidsfrist tirsdag 10. september.
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/975
Velg:

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.