Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Medlemsmøter
Kart over Tveita bedriftsområde
Klikk for kart

Hvis ikke annet er opplyst, holdes medlemsmøtene i Ørneredet møtelokale på Tveita Bedriftsområde, Tvetenveien 152 A. T-bane 1 og 2 til Tveita stasjon (5–10 min. gangavstand). Det er gode parkeringsmuligheter (parkometer kun 15,– per time).

Det er servering og sosial omgang fra kl. 18.30. Selve møtene varer kl. 19.00–21.00. Diverse foreningsprodukter er til salgs under møtene.

Tirsdag 13. februar
Oddvar Heggøy
"Årets fugl: Tjeld"
NOF har valgt tjelden til Årets fugl i 2018. Oddvar Heggøy fra NOFs fagavdeling forteller litt om denne velkjente kystfuglen, som så mange har et forhold til. Tjelden er en tilpasningsdyktig generalist som finnes i mange ulike miljøer, men likevel er bestanden i Europa i tilbakegang. Oddvar vil snakke litt om tjeldens biologi, dens vaner og utfordringer, og om hvorfor den har blitt valgt til Årets fugl i 2018. Han kommer også med noen tips til hvordan man kan tilrettelegge for tjelden, og hvilke aktiviteter man kan engasjere seg i knyttet til Årets fugl dette året.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Tjeld
Foto Michael Hilditch
--
https://nofoa.no/aktiviteter/861
Torsdag 15. februar
ÅRSMØTE NOF Nesodden
"Tom Schandy og Pål Hermanssen: Norske Fugler"
Tom og Pål er to av landets aller dyktigste naturfotografer, som har gitt ut mange prisvinnende naturbøker. Nå har de laget ett standardverk om norske fugler som har fått glimrende kritikker. Boka som fyller kunnskapsbehovet om fuglene på en ny og bredt anlagt måte, med informasjon om fuglenes fantastiske tilpasninger, om interessante forskningsresultater, om oppdatert bestandsstatus og trusler og om fuglenes plass i sagn, eventyr og tradisjoner. Dette blir en unik begivenhet.

****************************

Før eller etter foredraget er det årsmøte i NOF Nesodden lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.

Tid: 17.30–20.30


Boka Norske fugler
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/870
Tirsdag 27. februar
ÅRSMØTE NOF Asker og Bærum
"Bjørn Olav Tveit: Artskunnskap på liv og død"
Foredragsholderen tar for seg hvordan man skiller jaktbare arter fra sjeldne arter, med utgangspunkt i hans siste bok Småviltguiden, illustrert av Øyvind Egeland. Bjørn Olav vil også snakke om hvordan du får mest mulig ut av fuglekikkingen de stedene du oppsøker. Tips og råd om hvordan oppføre seg i felt, valg av utstyr og hvordan lettere kjenne igjen artene i Fugleguiden, basert på Bjørn Olav Tveit og Bjørn Ove Høylands bok Kikk og bruk.

****************************

Etter foredraget er det årsmøte i NOF AB lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.

Tid: 18.30–21.00


Boka Småviltguiden
NB! Fremmøtested: «Mellomrommet» i Kommunegården i Sandvika  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/871
Torsdag 1. mars
ÅRSMØTE NOF Drøbak-Frogn + bildevisning
"Fugle- og naturbilder fra Frogn"
Årsmøte i NOF Drøbak-Frogn lokallag, med årsberetning, regnskap og valg

****************************

Etter årsmøtet viser styret flotte fugle- og naturbilder fra Frogn kommune. Våre medlemmer oppfordres også til å komme med sine bilder! Vi hygger oss med kaffe, kaker og loddsalg.

Kl. 18.30–20.15.


Alkekonge
Foto Ivar Ruud Eide
NB! Fremmøtested: Dyrløkkeåsen skole, møterommet i 1. et.  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/872
Tirsdag 13. mars
ÅRSMØTE + Per Øystein Klunderud og Thor Østbye
"Nattlerke – en utfordring og en drøm for ornitologer"
Under fire reiser til Spania har Per Øystein Klunderud besøkt to av kjerneområdene for nattlerke (tidligere dupontlerke), nær Sepúlveda i Castilla y León og på steppen El Planeron i Aragón. Han og fotograf Thor Østbye har prøvd å avliste den myteomspunne arten for noen av dens hemmeligheter, i Fugleguiden omtalt med Hovedsakelig standfugl. Svært sky. Ofte vanskelig å oppdage, løper raskt vekk … Synger helst i grålysningen og skumringen, en kort, vemodig, rolig repetert strofe. Foredraget vil bidra med kunnskap om arten – som globalt er rødlista som Nær truet – og bilder på andre fugler fra disse områdene, inkludert flere ulike lerker. Det blir også et kortere innslag fra Pyreneene og noen tanker rundt insektdød og fugler.


Nattlerke.
Foto Thor Østbye
--
https://nofoa.no/aktiviteter/876
Tirsdag 10. april
Bjørn Penk
"Unge Ornitologer Norge (UON)"
Som ung ornitolog i Norge i dag møter man på mange utfordringer. Med et stort generasjonsskille og liten grad av rekruttering, blir det færre og færre unge som ser på fugl regelmessig. Unge Ornitologer Norge er en organisasjon som fokuserer nettopp på de unge fugleinteresserte vi har i Norge. UON startet som en selvstendig organisasjon før det ble iverksatt et samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening årsskiftet 2017–2018.

Foredraget vil inneholde generell informasjon om Unge Ornitologer Norge, litt om hvem de er, hva som har blitt gjort, hva de gjør, og hva som skal gjøres. Har du en ung person i mente som kanskje er interessert i fugl, men aldri har funnet andre jevnaldrende med felles fasinasjon for fugl? Dette foredraget er konstruktivt både for ung og gammel!


Bjørn Penk
--
https://nofoa.no/aktiviteter/882
Tirsdag 11. september
Steinar Kråbøl og Roar Svenkerud
"Haukugletjern"
Etter et haukuglene hadde vært mer eller mindre fraværende i våre lokale skog- og fjellområder i minst to tiår, var det med glede og stor spenning vi vinteren 2010 stadig møtte uglene på våre turer. Vi skulle komme til å få to fantastiske gnagerår og ugleår i 2010 og 2011. Filmen «Haukugletjern» ble laget i 2012 og er et tilbakeblikk på disse to årene og våre møter med uglene og dens naboer.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Fra filmen Haukugletjern
--
https://nofoa.no/aktiviteter/914
Tirsdag 9. oktober
Gunnar Engelsåstrø
"Fugler, dyr og reise i Sør-Afrika"
Gunnar Engelsåstrø var på reise i Sør-Afrika i januar–februar 2017, fra Johannesburg til Cape Town. Dette var ikke en eksplisitt fugletur, men Gunnar hadde med kamera som ble flittig brukt. Hele 143 arter ble det tatt bilde av. En av guidene på turen var tilfeldigvis ornitolog, og ga uvurderlig hjelp til å bestemme de artene det ble tatt bilde av. Turen gikk innom de store nasjonalparkene som Krüger og Addo Elephant Park, samt Lesotho og Swaziland. I tillegg til å vise bilder av mange av fuglene, vil Gunnar også vise bilder fra noen av dyrene i nasjonalparkene, og fra selve turen gjennom Sør-Afrika.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Topperleskjeggfugl
Foto Gunnar Engelsåstrø
--
https://nofoa.no/aktiviteter/913
Onsdag 10. oktober
NOF Asker og Bærum
"Morten Bergan: Sjøfugl i indre Oslofjord"
Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også et viktig friluftsområde for befolkningen i Stor-
Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av ulike menneskelige fritidsaktiviteter, både i strandsonen og til sjøs. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender. Morten Bergan har deltatt på sjøfugltellinger i indre Oslofjord siden 1977, og forteller om hvordan hvilke arter som ser ut til å klare seg bra, og om arter med alarmerende bestandsnedgang gjennom 40 år.

Tid: 18.30–21.00


Hettemåke
Foto Unni Bakken
NB! Fremmøtested: «Mellomrommet» i Kommunegården i Sandvika  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/915
Torsdag 11. oktober
Medlemsmøte NOF Nesodden
"Helge Kvam: Hvordan gjenkjenne fuglene på sangen"
Fuglesangforedrag av Helge Kvam, som gir deg nøkler til hvordan du skal lære å kjenne igjen hver art, og hvordan du kan glede deg videre med egne studier. «Tonene fra himmelen» som fuglene overøser oss med om våren, er en rikdom som gir mange av oss en uendelig glede, og som ikke koster en krone! Noen tror at kunnskap om hvordan hver enkelt art synger, tar bort noe av skjønnheten i fuglesangen – at fuglesang bare blir «fag». Helge hevder det motsatte: Når du vet mer, så opplever du sterkere! I tillegg gjennomgår vi noen vanskelige artspar som selv erfarne fuglefolk sliter med.

Medlemsmøtet er åpent for alle.

Tid: 18.30–21.00


Myrsanger og busksanger – enklest/værst på utseende og/eller lyd?
Foto Bård Bredesen
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/898
Tirsdag 13. november
Amund Kveim
"Østensjøvannets historie"
Østensjøvannet har ligget der som en oase fra tidenes morgen, men over tid har området gjennomgått store forandringer. Viktigst er selvfølgelig at byen omsluttet vannet og med den fulgte store endringer i det biologiske mangfoldet. Dagens Østensjøvann oppleves svært annerledes enn det gjorde for 100 år siden. I dag er vannet fredet og skal derved være sikret vern i all fremtid. Men er det slik? Nærområdene er i stadig utvikling, og konsekvensene er mange og alvorlige. La oss ta en gjennomgang av områdets historie, se nærmere på hvordan vi har klart å beholde denne perlen og hvilke framtidsutsikter vi kan tenke oss. Amund Kveim, mangeårig leder i Østensjøvannets Venner, forteller om utviklingstrekk ved landets kanskje mest besøkte reservat, Østensjøvannet i Oslo.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Østensjøvannet anno 1972
Foto Nils Gullestad
--
https://nofoa.no/aktiviteter/916
Torsdag 22. november
Medlemsmøte NOF Nesodden
"Jan Erik Røer: NOFs fuglerestaurant på Nesodden"
Jan Erik viser bilder med fugler og dyr som har vært på besøk i NOFs fuglerestaurant, og filmsnutter med situasjoner som har oppstått i løpet av to år med kontinuerlig sending av livet i restauranten på zooom.no/hagefuglene/live. Her blir det både presentasjon av artene man kan se på en fôringsplass, en del info om hva du kan fôre med, og litt om automater og utstyr. Jan Erik er oppvokst på Nesodden. Han har holdt på med fugler så å si hele sitt liv, og kjenner fuglelivet på Nesodden godt. Til det daglige jobber han delt mellom Natur og Fritid og en liten stillingsandel i NOF. Jan Erik er turleder i NoF Travel og en ivrig fotograf. Fôringsplassen i eikeskogen på Løes, som etter hvert har blitt til NOFs fuglerestaurant, har han fulgt fra vinduet i sitt hjemmekontor i nær 10 år.

Medlemsmøtet er åpent for alle.

Tid: 18.30–21.00


Bjørkefink
Foto Jan Erik Røer
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/899
Tirsdag 11. desember
Styret i NOF OA
"Fugleåret 2018"
Julemøte, hvor vi samles for hygge med masse godt å knaske på som hører julen til, og selvsagt er julegrøten på plass. Som vanlig blir det uhøytidelige konkurranser og annen moro. Vi lover flotte premier!

Fugleåret 2018 blir oppsummert med høydepunkter og viktige vernesaker. Styret i NOF OA har valgt hva som skal være «Årets tema 2019», og presenterer dette på møtet for diskusjon og debatt. Hva temaet er avsløres først på møtet.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Bokfink
Foto Jostein Myre
--
https://nofoa.no/aktiviteter/917
Velg:

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.