Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Medlemsmøter
Kart over Tveita bedriftsområde
Klikk for kart

Hvis ikke annet er opplyst, holdes medlemsmøtene i Ørneredet møtelokale på Tveita Bedriftsområde, Tvetenveien 152 A. T-bane 1 og 2 til Tveita stasjon (5–10 min. gangavstand). Det er gode parkeringsmuligheter (parkometer kun 15,– per time).

Det er servering og sosial omgang fra kl. 18.30. Selve møtene varer kl. 19.00–21.00. Diverse foreningsprodukter er til salgs under møtene.

Tirsdag 8. oktober
Christian Pedersen og Håkan Billing
"3Q-prosjektet: Sammenhenger mellom tilstedeværelse av fugler og arealbruk"
Bestandene av fugler knyttet til kulturlandskapet i Europa har hatt en dramatisk nedgang de siste tiårene, og er ofte knyttet til reduksjon og fragmentering av egnet fuglehabitat. Nedgangen er ofte forklart som en konsekvens av økt jordbruksproduksjon, brakklegging og utvikling av infrastruktur. Overvåking av fugler er en del av det norske overvåkingsprogrammet for jordbrukets kulturlandskap, og som drives av Norsk institutt for skog og landskap i samarbeid med NOF. I dette foredraget vil noen av resultatene så langt bli presentert av Christian Pedersen.

Feltarbeidet utføres ved punkttakseringer. En rekke skjemaer skal fylles ut om fugl, vekster og vær. Arbeidet er ikke alltid så enkelt som en skulle tro. Hvordan selve feltarbeidet foregår, forteller Håkan Billing om.


Vipe, en truet art i kulturlandskapet
Foto Christian Pedersen
NB! Fremmøtested: Annes kantine, Tvetenveien 152 A, Oslo (Tveita)  (finn frem >>)
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/547
Onsdag 16. oktober
Jan Berstad
"Gjøkens liv"
Jan Berstad har i flere år drevet med systematisk registrering av gjøkeparasitisme hos heipiplerke i to fjellområder, nemlig i Øyerfjellet i Gudbrandsdalen og på Filefjell. Alle funn blir dokumentert med foto, og når gjøkungen klekkes tas det blodprøve til genetisk analyse, som gjøres ved biologisk avdeling ved NTNU. Samarbeidspartnere der er Bård Stokke og Frode Fossøy, som lenge har drevet med forskning av gjøk. En hensikt er å sammenlikne gjøkeparasitisme i de to fjellområdene, og for å finne ut om det er samme rase av gjøk på de to stedene (Østlandet og Vestlandet). Det er nå satt i gang tilsvarende prosjekt for rødstjert og gulerle. Det er kjent fra Østerdalen at gjøk kan parasitere rødstjert, men da med blå egg. Ved parasitisme hos gulerle regner man med at gjøken legger egg av samme type som legges hos heipiplerke!

Dette er et fellesarrangement med Miljøhagen.

Kl. 18.30?21.00.


Gjøk.
Foto Bård Bredesen
NB! Fremmøtested: Nesoddparken  (finn frem >>)
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/571
Velg:

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.