Blank Avdelinger og grupper Blank

Logo

Avdelinger, grupper og faste eller større prosjekt

BirdLife OA har flere samarbeidspartnere, avdelinger, grupper og prosjekt, hver med sitt formål og arbeidsområde.

Lokallagene sorterer under BirdLife OA og arbeider med vernesaker og rekrutteringsarbeid i sin kommune. Vi lever i tett symbiose, og kjører et felles ekskursjonsprogram.


Faste prosjekt

BirdLife OA utfører på oppdrag av Fylkesmannen systematisk hekkefugltaksering i indre Oslofjord annet hvert år.

BirdLife OA utfører på oppdrag av Friluftsetaten sommertelling av gjess, primært i Oslo og indre Oslofjord, men også på større fuglelokaliteter ellers i Akershus.

BirdLife OA utfører i samarbeid med ringmerkingsgruppa ringmerking av gjess, primært hvitkinngås, en dag hver sommer. I gjennomsnitt merkes rundt 50 gjess hver sesong.

Østensjøvannets venner utfører i samarbeid med BirdLife OA årlige systematiske fugletellinger rundt Østensjøvannet i hele hekketiden.

Ærfugl
Akvarell: Viggo Ree

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.