Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Gi poeng til månedens bilder >>

Havsule
Rødhodevarsler
Rødhodevarsler
Båndkorsnebb
Rødhodevarsler
Rødhodevarsler
Kongeørn
Lavskrike
Kongeørn
Stokkand
Kongeørn
Haukugle
Hettemåke
Kongeørn
Svartspett
Havørn
Låvesvale
Låvesvale
Havhest
Lavskrike
Knoppsvane
Knoppsvane
Glente
Grønlandsmåke
Gråmåke
Glente
Hærfugl
Sangsvane
Sangsvane
Kortnebbgås
Lavskrike
Sangsvane
Lavskrike
Fuglekonge
Sangsvane
Sædgås
Lavskrike

Båndkorsnebb
Båndkorsnebb
Båndkorsnebb
Båndkorsnebb

Lavskrike
Havhest


Knekkand
Mandarinand
145 bilder

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.