Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Havsule
Rødhodevarsler
Rødhodevarsler
Båndkorsnebb
Rødhodevarsler
Rødhodevarsler
Kongeørn
Lavskrike
Kongeørn
Stokkand
Kongeørn
Haukugle
Hettemåke
Kongeørn
Svartspett
Havørn
Låvesvale
Låvesvale
Havhest
Knoppsvane
Lavskrike
Knoppsvane
Knoppsvane
Glente
Grønlandsmåke
Gråmåke
Glente
Hærfugl
Busksanger
Sangsvane
Sangsvane
Kortnebbgås
Lavskrike
Tundragås
Sangsvane
Lavskrike
Fuglekonge
Sangsvane
Furukorsnebb
Ub. taiga-/tundrasædgås
Lavskrike
Trelerke

Båndkorsnebb
Båndkorsnebb
Båndkorsnebb
Båndkorsnebb

Lavskrike
Havhest


Knekkand
Mandarinand
166 bilder

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.