Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Haukugle
Konglebit
Storspove
Vintererle
Konglebit
Makrellterne
Laksand
Møller
Haukugle
Sidensvans
Haukugle
Gråhegre
Varsler
Haukugle
Gråhegre
Klippedue
Orrfugl
Svartand
Sivspurv
Havørn
Gråhegre
Laksand
Storskarv
Tårnfalk
Dvergspett
Gravand
Trekryper
Haukugle
Svartstrupe
Sangsvane
Sanglerke
Gulspurv
Dvergmåke
Svarttrost
Trane
Hvitkinngås
Sangsvane
Tornskate
Alke
Dvergdykker
Dvergdykker
Trekryper
Gråhegre
Gulspurv
Havørn
Svartstrupe
Havørn
Tyrkerdue
Løvsanger
Fossekall
Trane
Flaggspett
Linerle
53 bilder

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.