Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Haukugle
Konglebit
Storspove
Vintererle
Konglebit
Makrellterne
Laksand
Møller
Haukugle
Sidensvans
Haukugle
Varsler
Haukugle
Gråhegre
Klippedue
Orrfugl
Sivspurv
Havørn
Gråhegre
Laksand
Storskarv
Tårnfalk
Dvergspett
Gravand
Haukugle
Sangsvane
Sanglerke
Svarttrost
Trane
Hvitkinngås
Sangsvane
Tornskate
Alke
Dvergdykker
Dvergdykker
Havørn
Havørn
Løvsanger
Trane
Linerle
Gulspurv
Gulspurv
Flaggspett
Gråhegre
Gråhegre
Fossekall
46 bilder (7 bilder kan stemmes på)

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.