Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Gi poeng til månedens bilder >>

Storskarv
Isfugl
Stær
Sildemåke
Isfugl
Stokkand
Hettemåke
Strandsnipe
Siland
Stokkand
Sivhøne
Gravand
Stillits
Knoppsvane
Storskarv
Strandsnipe
Storskarv
Stokkand
Svartbak
Makrellterne
Storskarv
Gråmåke
Sothøne
Makrell-/rødnebbterne
Linerle
Storskarv
Gjøk
Stokkand
Makrellterne
Stokkand
Sivhøne
Stokkand
Knoppsvane
Isfugl
Storlom
Linerle
Makrellterne
Storskarv
Stokkand
Linerle
Pilfink
Grågås
Gravand
Gluttsnipe
Makrellterne
Gråhegre
Gråhegre
Siland
Gråhegre
Linerle
Knoppsvane
Dompap
Isfugl
Pilfink
Dompap
Stokkand
Grønnspett
Gluttsnipe
Storskarv
Gråmåke
Alke
Stokkand
Knoppsvane
Grågås
Storskarv
Stokkand
Gråhegre
Knoppsvane
Lappspove
Knoppsvane
Flaggspett
Spurvehauk
Makrellterne
Gravand
Siland
Blåmeis
Gråhegre
Gråhegre
Gråhegre
Rødstrupe
Stokkand
Sothøne
Lappfiskand
Gråhegre
Stokkand
Løvsanger
Grågås
Rødstrupe
Grågås
Laksand
Grågås
Fiskeørn
Stokkand
Makrellterne
Alke
Knoppsvane
Ærfugl
Gravand
Grønnspett
Sothøne
Gråmåke
Flaggspett
Storskarv
Laksand
Grågås
Storskarv
Sothøne
Storskarv
Knoppsvane
Gluttsnipe
Toppand
Ringdue
Gråhegre
Munk
Siland
Flaggspett
Siland
Makrellterne
Lomvi
Gråhegre
Makrellterne
Pilfink
Knoppsvane
Siland
Siland
Gråhegre
Gulspurv
Spurvehauk
Flaggspett
Svarttrost
Gluttsnipe
Ærfugl
Ringdue
Flaggspett
Gråhegre
Storskarv
Siland
Flaggspett
Kvinand
Isfugl
Storskarv
Sivhøne
Lappspove
Stokkand
Rødstrupe
Ringdue
Spettmeis
Hettemåke
Grågås
Tjeld
Isfugl
Gråhegre
Knoppsvane
Gråspurv
Gråhegre
Knoppsvane
Spettmeis
Gråhegre
Stokkand
Skogsnipe
Bokfink
Knoppsvane
Stokkand
Taksvale
Knoppsvane
Spettmeis
Låvesvale
Storskarv
Laksand
Lappspove
Lappspove
Siland
Grågås
Vandrefalk
Grågås
Isfugl
Gråhegre
Gråhegre
Gråhegre
Grågås
Tjeld
Sivhøne
Gråhegre
Blåmeis
Siland
Toppdykker
Storskarv
Storskarv
Gravand
Skogsnipe
Storspove
Sivhøne
Svarthvit fluesnapper
Vintererle
Grågås
Grågås
Knoppsvane
Knoppsvane
Gravand
Knoppsvane
Siland
Ærfugl
Taksvale
Lomvi
Ærfugl
Lappspove
Stokkand
Grønnsisik
Stokkand
Krikkand
Stokkand
Kortnebbgås
Stokkand
Grågås
Knoppsvane
Knoppsvane
Kvinand
Sivhøne
Stokkand
Låvesvale
Kråke
Brunnakke
Storskarv
Stokkand
Siland
Skjære
Knoppsvane
Laksand
Gråhegre
Stillits
Isfugl
Grågås
Toppdykker
Flaggspett
Fasan
Kvinand
Ærfugl
Knoppsvane
Grågås
Ærfugl
Gråhegre
Hvitkinngås
Bokfink
Storspove
Kvinand
Isfugl
Stokkand
Kvinand
Knoppsvane
Sivhøne

Ærfugl
Lomvi
Sangsvane
Hettemåke
Siland
Lappspove
Hønsehauk
Kvinand
Makrellterne
Siland
Toppand
Hvitkinngås
Ærfugl
Toppdykker
Knoppsvane
Blåmeis
Grågås
Toppdykker
Isfugl
Siland
Laksand
Toppdykker
Grågås
Nøtteskrike
Isfugl
Kråke
Grågås
Kvinand
Sangsvane
Rørsanger
Kvinand
Kanadagås
Stokkand
Siland
Kvinand
Kvinand
Toppdykker
Kanadagås
Knoppsvane
Ærfugl
Toppdykker
Knoppsvane
Knoppsvane


340 bilder

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.