Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Spurveugle
Fuglekonge
Laksand
Sivsanger
Sivhauk
Dvergsnipe
Vandrefalk
Orrfugl
Lappspove
Fuglekonge
Fossekall
Myrhauk
Sivhauk
Stjertmeis
Spurvehauk
Svartspett
Musvåk
Storlom
Buskskvett
Svartspett
Orrfugl
Sivsanger
Kortnebbgås
Sivsanger
Myrhauk
Smålom
Egretthegre
Rødstrupe
Fiskeørn
Sivhauk
Gulerle
Buskskvett
Knoppsvane
Sivhauk
Gråtrost
Myrsnipe
Grønlandsmåke
Spurvehauk
Nattergal
Fuglekonge
Dvergspett
Myrhauk
Gjerdesmett
Myrhauk
Myrsnipe
Smålom
Sivhauk
Blåmeis
Spurvehauk
Gråtrost
Stokkand
Myrsnipe
Trepiplerke
Myrhauk
Myrsanger
Gulirisk
Stjertmeis
Rødhalevarsler
Blåmeis
Orrfugl
Tårnseiler
Tårnfalk
Lappspurv
Polarsnipe
Egretthegre
Dvergspett
Hønsehauk
Rosenfink
Stokkand
Stjertmeis
Hønsehauk
Blåmeis
Blåmeis
Gjerdesmett
Lerkefalk
Løvmeis
Tundrasnipe
Lerkefalk
Myrhauk
Egretthegre
Gulerle
Orrfugl
Knoppsvane
Trekryper
Varsler
Stokkand
Hønsehauk
Sandlo
Polarsnipe
Gråmåke
Fiskeørn
Orrfugl
Tårnseiler
Løvsanger
Lerkefalk
Orrfugl
Rødhalevarsler
Rødhalevarsler
Egretthegre
Orrfugl
Gjerdesmett
Lerkefalk
Jordugle
Jordugle
Stokkand
Smålom
Sivhauk
Gulirisk
Myrhauk
Jordugle
Lappfiskand
Møller
Myrsanger
Gulerle
Myrsnipe
Myrhauk
Rødnebbterne
Lerkefalk
Fasan
Fuglekonge
Blåmeis
Myrhauk
Myrsnipe
Snadderand
Jernspurv
Gransanger
Løvsanger
Orrfugl
Rødnebbterne
Tårnseiler
Myrhauk
Knekkand
Orrfugl
Kanadagås
Kortnebbgås
Toppmeis
Smålom
Kongeørn
Stokkand
Tårnseiler
Sivhauk
Spurveugle
Sangsvane
Snadderand
Temmincksnipe
Løvmeis
Vepsevåk
Gulirisk
Toppmeis
Knoppsvane
Smålom
Sangsvane
Varsler
Sangsvane
Lerkefalk
Vandrefalk
Furukorsnebb
Sivsanger
Orrfugl
Sivhauk
Vandrefalk
Gråmåke
Kortnebbgås
Linerle
Kvinand
Lerkefalk
Sivhauk
Gulirisk
Spettmeis
Ringgås
Vipe
Munk
Stokkand
Myrsnipe
Sivhøne
Vepsevåk
Svartspett
Egretthegre
Kortnebbgås
Tornskate
Myrsanger
Lappfiskand
Trane
Sanglerke
Kjøttmeis
Kvinand
Vipe
Isfugl
Lappspove
Myrsnipe
Myrsnipe
Orrfugl
Furukorsnebb
Brushane
Trekryper
Løvsanger
Dvergsvane
Musvåk
Laksand
Rosenfink
Sandløper
Tornirisk
Laksand
Varsler
Sivhauk
Grankorsnebb
Kortnebbgås
Gråmåke
Varsler
Dvergsnipe
Linerle
Rødhalevarsler
Varsler
Sandlo
Isfugl
Ub. taiga-/tundrasædgås
Gråhegre
Stokkand
Brunnakke
Isfugl
Snadderand
Vandrefalk
Snøspurv
Tundrasnipe
Taksvale
Sivhauk
Bokfink
Gransanger
Vannrikse
Heipiplerke
Snadderand
Løvsanger
Grågås
Snadderand
Trane
Knekkand
Polarsnipe
Gransanger
Isfugl
Kortnebbgås
Gransanger
Vannrikse
Lappfiskand
Havørn
Havørn
Sivhauk
Vandrefalk

Sangsvane
Gulerle
Sangsvane
Trane
Lappspurv
Lappspurv
Myrsnipe
Tundralo
Tundralo
Myrsnipe
Dvergmåke
Dvergmåke
Dvergmåke
Gluttsnipe
Polarsnipe
Rødnebbterne
Rødnebbterne
Dvergsnipe
Hornugle
Trostesanger
Snøspurv
Varsler
Varsler
Snøspurv
Snøspurv
Skjeggmeis
Skjeggmeis
Skjeggmeis
Dvergmåke
Rovterne
Tundrasnipe
Snadderand
Knekkand
Stjertand
Havørn
Havørn
Stjertmeis
Stjertmeis
Stjertmeis
Sangsvane
Skjeggmeis
Kjøttmeis
Pilfink
Gråsisik
Skjeggmeis
Skjeggmeis
Rødstrupe
Gjerdesmett
Gråsisik
Gjerdesmett
Kortnebbgås
Pilfink
Varsler
Gråhegre
302 bilder

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.