Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Toppmeis
Havsule
Rødstrupe
Sotsnipe
Haukugle
Haukugle
Gjøk
Sidensvans
Brunsisik
Gulerle
Blåstrupe
Alkekonge
Heipiplerke
Musvåk
Toppmeis
Snøspurv
Hønsehauk
Steinskvett
Låvesvale
Dvergsnipe
Løvmeis
Haukugle
Sidensvans
Makrellterne
Blåstrupe
Tårnfalk
Fuglekonge
Gulbeinsnipe
Musvåk
Haukugle
Gulerle
Havhest
Rødnebbterne
Fuglekonge
Taksvale
Fiskeørn
Gråhegre
Tjeld
Blåstrupe
Dvergdykker
Dvergspett
Låvesvale
Dompap
Grønnfink
Flaggspett
Havhest
Fuglekonge
Kjøttmeis
Laksand
Dvergdykker
Storskarv
Rødstrupe
Dvergdykker
Flaggspett
Havsule
Musvåk
Gulbeinsnipe
Fossekall
Gravand
Linerle
Fossekall
Storjo
Havørn
Bøksanger
Fjellrype
Tjeld
Kjernebiter
Strandsnipe
Dvergdykker
Strandsnipe
Fjellvåk
Svartkråke
Kornkråke
Svartmeis
Svartbak
Kråke
Storskarv
Fjellvåk
Gulspurv
Dvergdykker
Tårnfalk
Myrsanger
Tornskate
Fjæreplytt
Grønnfink
Makrellterne
Svartkråke
Myrsanger
Fiskemåke
Spettmeis
Nøtteskrike
Fiskeørn
Steppehauk
Gråmåke
Rødstrupe
Gjerdesmett
Sangsvane
Svartbak
Buskskvett
Musvåk
Spettmeis
Svarttrost
Lomvi
Ravn
Havørn
Spurveugle
Gulspurv
Hettemåke
Tornsanger
Granmeis
Gulspurv
Svarttrost
Løvsanger
Gråmåke
Dompap
Dvergmåke
Sanglerke
Fossekall
Toppmeis
Havørn
Dvergdykker
Blåstrupe
Gråhegre
Ravn
Tårnfalk
Kjøttmeis
Gråhegre
Svarttrost
Gulspurv
Fossekall
Havørn
Grønnfink
Dvergfluesnapper
Stjertmeis
Sidensvans
Tyrkerdue
Gråmåke
Krykkje
Blåstrupe
Svartbak
Siland
Rødstrupe
Dvergdykker
Kvinand
Fossekall
Gråtrost
Dvergdykker
Storskarv
Gråhegre
Spettmeis
Bokfink
Rødstrupe
Dvergdykker
Nøttekråke
Tårnfalk
Spurveugle
Dvergdykker
Dvergdykker
Fossekall
Trane


Ringdue
Skjærpiplerke
Skjærpiplerke
165 bilder

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.