Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Stork
Kaie
Nøtteskrike
Brushane
Gråsisik
Konglebit
Gråtrost
Knoppsvane
Flaggspett
Haukugle
Konglebit
Tjeld
Tornskate
Skjeggmeis
Haukugle
Stork
Jernspurv
Vendehals
Bøksanger
Svartand
Spurvehauk
Smålom
Toppmeis
Stork
Svarthvit fluesnapper
Spurvehauk
Svartand
Gråsisik
Svartrødstjert
Spurvehauk
Lomvi
Sildemåke
Nøtteskrike
Ringtrost
Munk
Knoppsvane
Haukugle
Gjøk
Gråhegre
Sidensvans
Tjeld
Svartand
Vintererle
Rugde
Konglebit
Toppmeis
Spurvehauk
Musvåk
Fossekall
Sidensvans
Isfugl
Havsule
Fossekall
Sidensvans
Gråtrost
Tårnfalk
Haukugle
Konglebit
Sjøorre
Havørn
Lomvi
Ærfugl
Låvesvale
Lomvi
Brushane
Fossekall
Klippedue
Varsler
Fuglekonge
Kortnebbgås
Gulspurv
Bokfink
Haukugle
Fossekall
Skjeggmeis
Stær
Gråmåke
Skogdue
Lerkefalk
Isfugl
Sidensvans
Tjeld
Sildemåke
Heipiplerke
Hvitkinngås
Steinskvett
Stjertmeis
Vandrefalk
Heilo
Hvitkinngås
Gråspurv
Knoppsvane
Kattugle
Hønsehauk
Storskarv
Nattravn
Flaggspett
Isfugl
Dvergspett
Spurvehauk
Rørdrum
Knoppsvane
Musvåk
Brunnakke
Fossekall
Rørdrum
Svartbak
Stokkand
Gråhegre
Nattravn
Kortnebbgås
Lomvi
Spurvehauk
Sidensvans
Nattravn
Hønsehauk
Knoppsvane
Laksand
Stær
Gråmåke
Lomvi
Trane
Alke
Sildemåke
Knoppsvane
Kortnebbgås
Alke
Kortnebbgås
Ærfugl
Sangsvane
Lappfiskand
Ringdue
Kortnebbgås
Stær
Svarthvit fluesnapper

Haukugle

Fossekall
Fuglekonge
Musvåk
Haukugle

Grågås


146 bilder

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.