Blank Bildevisning Blank

Gi poeng til månedens bilder >>

Stork
Nøtteskrike
Brushane
Gråsisik
Konglebit
Flaggspett
Haukugle
Konglebit
Tjeld
Tornskate
Skjeggmeis
Haukugle
Stork
Vendehals
Svartand
Spurvehauk
Smålom
Stork
Spurvehauk
Svartand
Gråsisik
Svartrødstjert
Spurvehauk
Lomvi
Nøtteskrike
Knoppsvane
Haukugle
Gjøk
Gråhegre
Svartand
Rugde
Konglebit
Spurvehauk
Musvåk
Fossekall
Isfugl
Havsule
Fossekall
Tårnfalk
Haukugle
Konglebit
Sjøorre
Havørn
Lomvi
Ærfugl
Brushane
Fossekall
Klippedue
Fuglekonge
Gulspurv
Haukugle
Fossekall
Skjeggmeis
Gråmåke
Skogdue
Lerkefalk
Isfugl
Heipiplerke
Steinskvett
Stjertmeis
Vandrefalk
Heilo
Gråspurv
Knoppsvane
Kattugle
Hønsehauk
Storskarv
Nattravn
Flaggspett
Isfugl
Spurvehauk
Rørdrum
Knoppsvane
Brunnakke
Fossekall
Rørdrum
Svartbak
Stokkand
Gråhegre
Nattravn
Sidensvans
Nattravn
Knoppsvane
Stær
Gråmåke
Knoppsvane
Lappfiskand
Haukugle

Fossekall
Fuglekonge
Musvåk
Haukugle

Grågås


97 bilder (ett bilde kan stemmes på)

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.