Blank Kontaktinformasjon Blank
Logo

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus

Vi er en fylkesavdeling under BirdLife Norge.
I tillegg har vi flere lokallag >>

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA) ble stiftet 14. november 1961. Den 09.10.2021 endret hovedforeningen navn til BirdLife Norge.
Foreningens organisasjonsnummmer er 975 615 308. Bankkonto 7058.05.99611.

Vedtekter for BirdLife OA finner du her >> | Paraplyorganisasjoner for BirdLife OA>>

Foreningens postadresse:
BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus
(tidl. NOF OA)
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Besøksadresse (kun etter avtale):
Tvetenveien 152 A
0671 OSLO

Telefon: 48 17 07 85
E-post: leder@oa.birdlife.no

Hovedforeningens adresse:
BirdLife Norge
(tidl. Norsk Ornitologisk Forening)
Sandgata 30 B
7012 TRONDHEIM

Telefon: 73 84 16 40
E-post: post@birdlife.no

Klikk her for informasjon om medlemskap i BirdLife OA! >>
 Klikk her for for å hente banner til bruk på din egen hjemmeside >>

   Styret:    Andre adresser:    Toppdykker'n
Leder:
Håkan Billing
Postboks 855 Sentrum
0104 OSLO
Mob.: +4748170785
E-post: leder@oa.birdlife.no
Sekretær:
Per Erling Johansen
Røykås Terrasse 113 B
1476 RASTA
Mob.: +4798250966
E-post: sekretar@oa.birdlife.no
Kasserer:
Gunnar Olaf Engelsåstrø
Bryggeveien 36 A
3470 SLEMMESTAD
Mob.: +4799699270
E-post: kasserer@oa.birdlife.no
Naturvernkontakt:
Jan Olav Nybo
Tyristubbveien 6
0687 OSLO
Mob.: +4745021640
E-post: naturvernkontakt@oa.birdlife.no
Kartleggings­prosjekt­koordinator:
Knut Eie
Edelgranveien 35
1356 BEKKESTUA
Mob.: +4790159963
E-post: knut.eie@hotmail.com
Styremedlem:
Jan Erik Haugen
Trosterudveien 21 F
0778 OSLO
Mob.: +4795901211
E-post: jehomle@online.no
Styremedlem:
Sinduja Krishnan
Brøtergata 12
2000 LILLESTRØM
Mob.: +4746935476
E-post: sinduja.krishnan@gmail.com
Styremedlem:
Gry-Merete Øvrehus
Monsrudvegen 117
1920 SØRUMSAND
Mob.: 41232621
E-post: gryovrehus@gmail.com

Lokale rapport- og sjeldenhetskomité (LRSK):
BirdLife OA
LRSK
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO
E-post: lrsk@oa.birdlife.no

 


Fuglevakta:
E-post: fuglevakta@oa.birdlife.no

Carsten Lome
Furubråtveien 11
1170 OSLO
Mob.: +4790535492
Valgkomité:
Bård Øyvind Bredesen
Svein Dale
Revisor:
Dag Erichsrud

Naturvernkontakter for hver kommune:
 
Info >>
Spørsmål om medlemskap:
medlem@oa.birdlife.no
Toppdykker'n er foreningens medlemstidsskrift
Første nummer ble utgitt i 1978, og Toppdykker'n distribueres med fire nummer per år til alle medlemmer som betaler lokalt tillegg.
Trykk: Fokus trykk. Opplag: 1700.
Trykkes på miljødeklarert papir.
Redaktør:
Håkan Billing
Postboks 855 Sentrum
0104 OSLO
Mob.: +4748170785
E-post: toppdykkern@oa.birdlife.no
 

Les eldre utgaver av Toppdykker'n på nett!

Alle utgaver av bladet ligger på våre nettsider. Du kan lese og laste ned utgaver eldre enn tre år. Skannede, eldre blader er OCR-behandlet slik at teksten er søkbar.

Du finner bladene, samt utgivelsesplan, her:
https://oa.birdlife.no/toppdykkern


Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene nofoa.no og oafugl.no samt underdomenet oa.birdlife.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains nofoa.no and oafugl.no plus the subdomain oa.birdlife.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.