Blank Kontaktinformasjon Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (NOF OA)

Vi er en fylkesavdeling under Norsk Ornitologisk Forening.
I tillegg har vi flere lokallag >>

Hovedforeningen og dens fylkesavdelinger og lokallag er separate foreninger.
Medlemskap i fylkesavdelingen NOF OA gir ikke automatisk medlemskap i hovedforeningen, men du blir automatisk medlem av NOF OAs lokallag. NOF OA ble stiftet 14. november 1961.
Foreningens organisasjonsnummmer er 975 615 308. Bankkonto 7058.05.99611.

Vedtekter for NOF OA finner du her >> | Paraplyorganisasjoner for NOF OA >>

Foreningens postadresse:
NOF avd. Oslo og Akershus
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO

Besøksadresse (kun etter avtale):
Tvetenveien 152 A
0671 OSLO

Tlf. 48 17 07 85
E-post: leder@oa.birdlife.no

Hovedforeningens adresse:
Norsk Ornitologisk Forening
Sandgata 30 B
7012 TRONDHEIM

Tlf. 73 84 16 40
E-post: nof@birdlife.no

Klikk her for informasjon om medlemskap i NOF OA! >>
 Klikk her for for å hente banner til bruk på din egen hjemmeside >>

   Styret:    Andre adresser:    Toppdykker'n
Leder:
Håkan Billing
Postboks 855 Sentrum
0104 OSLO
Mob.: +4748170785
E-post: leder@oa.birdlife.no
Sekretær:
Lars Petter Røyset Marthinsen
Beverveien 29
0596 OSLO
Tlf.: 91148158
Mob.: 91148158
E-post: sekretar@oa.birdlife.no
Kasserer:
Gunnar Olaf Engelsåstrø
Bryggeveien 36 A
3470 SLEMMESTAD
Mob.: +47 99699270
E-post: kasserer@oa.birdlife.no
Naturvernkontakt:
Jan Olav Nybo
Tyristubbveien 6
0687 OSLO
Tlf.: 45021640
Mob.: +4745021640
E-post: naturvernkontakt@oa.birdlife.no
Styremedlem:
Jan Erik Haugen
Trosterudveien 21 F
0778 OSLO
Mob.: +4795901211
E-post: jehomle@online.no
Styremedlem:
Hans Petter Kristoffersen
Slyngveien 19
3074 SANDE I VESTFOLD
Mob.: +47 90771338
E-post: hapek@online.no
Styremedlem:
Gry-Merete Øvrehus
Monsrudvegen 117
1920 SØRUMSAND
Mob.: 41232621
E-post: gryovrehus@gmail.com

Lokale rapport- og sjeldenhetskomité (LRSK):
NOF OA
LRSK
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO
E-post: lrsk@oa.birdlife.no

 


Juniorgruppa:
Fuglevakta:
E-post: fuglevakta@oa.birdlife.no

Valgkomité:
Bård Øyvind Bredesen
Svein Dale
Revisor:
Dag Erichsrud

Naturvernkontakter for hver kommune:
 
Info >>
Spørsmål om medlemskap:
medlem@oa.birdlife.no
Toppdykker'n er foreningens medlemstidsskrift
Første nummer ble utgitt i 1978, og Toppdykker'n distribueres til alle fullt betalende medlemmer fire nummer per år.
Trykk: Fokus trykk. Opplag: 1500.
Trykkes på miljødeklarert papir.
Redaktør:
Håkan Billing
Postboks 855 Sentrum
0104 OSLO
Mob.: +4748170785
E-post: toppdykkern@oa.birdlife.no
 

Stoff til neste nummer sendes redaktøren innen:
20. februar 2021.

Klikk her for kravspesifikasjoner, utgivelsesplan og annonserings-
informasjon
>>

Toppdykker'n
Klikk på bladet
for info
Krav til bilder:
Bilder som sendes inn skal helst være ubeskåret, uskalert og uredigert (redaksjonen foretar profesjonell bildekorrigering, og korrigering på korrigering gir dårligere sluttresultat).
Absolutt minste størrelse er 1000 piksler bredde ved liggende format.

Fossekall tegning
Norges nasjonalfugl, fossekall
Ill. Trond Haugskott

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene nofoa.no og oafugl.no samt underdomenet oa.birdlife.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains nofoa.no and oafugl.no plus the subdomain oa.birdlife.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.