Blank BirdLife OA Blank
BirdLife Norge (tidl. Norsk Ornitologisk Forening) er en landsomfattende organisasjon for alle fugleinteresserte. Foreningen arbeider for å øke kunnskapen om fuglelivet og verne om fuglene og deres livsmiljø.

Fylkesavdelingen Oslo og Akershus har i dag 3384 medlemmer, men vi har plass til flere og ønsker deg derfor hjertelig velkommen!

Bli medlem >>
Allerede medlem/bruker?
Logg inn med medlems­nummer eller bruker-­ID:
Passord:

Logg inn >>

Får du ikke logget inn? Gjør det lett med engangs­kode:
Få engangskode >>

Les om fordelene du har som innlogget medlem
.
Siste oppdateringer
NYTTIG INFORMASJON NEDENFOR:
Se adresser og info >>
Fuglekikker
Lei en ornitolog >>
Fugleskolen logo
Lær deg fugler >>

Produktsalg
Salg av foreningsprodukter

Tøymerke og kaps
Gavekort
Fuglefrø
Mer >>


Grupper
Avdelinger, grupper, prosjekt

Lilløyplassen
Våre lokallag
Ringmerkingsgruppa
Juniorsider
Mer >>

 

 Søkefunksjoner:

Siste 10 rapporter i Oslo og Akershus i 2024:
15.7. Årungen Myrsanger Grågås Stokkand Kvinand Toppdykker Storskarv Hønsehauk Fiskeørn Grønnstilk Strandsnipe Sildemåke Ringdue Tårnseiler Låvesvale Linerle Måltrost Munk Gransanger Blåmeis Skjære Gulspurv Sivspurv
PMG
14.7. Glomma v/ Sørumsand Kanadagås Laksand Spurvehauk Tårnseiler Grønnspett Linerle
TAT
13.7. Årnestangen Knoppsvane Grågås Kanadagås Krikkand Laksand Fiskeørn Tårnfalk Sandlo Enkeltbekkasin Sotsnipe Rødstilk Gluttsnipe Skogsnipe Grønnstilk Strandsnipe Hettemåke Makrellterne Ringdue Tårnseiler Sanglerke Låvesvale Taksvale Heipiplerke Gulerle Linerle Rørsanger Hagesanger Løvsanger Gråfluesnapper Blåmeis Kråke Bokfink Grønnfink Tornirisk Gråsisik Gulspurv Sivspurv
TPE
11.7. Ås sentrum Skjære Kråke Ravn
KBO
12.7. Årungen Myrsanger Grågås Toppand Toppdykker Storskarv Gråhegre Fiskeørn Grønnstilk Strandsnipe Hettemåke Ringdue Tårnseiler Låvesvale Linerle Svarttrost Hagesanger Tornsanger Gråfluesnapper Spettmeis Skjære Bokfink Gulspurv Sivspurv
PMG
12.7. Svellet Strandsnipe Makrellterne Tårnseiler Grønnspett Svarttrost Skjære Kråke
GHØ
11.7. Årnestangen Gresshoppesanger Sivsanger Vipe Polarsnipe Temmincksnipe Myrsnipe Småspove Storspove Rødstilk Gluttsnipe Grønnstilk Strandsnipe Rørsanger
ERU
9.7. Raudskjæra Hvitkinngås Ærfugl Tjeld Myrsnipe Småspove Rødstilk Sildemåke Gråmåke Linerle
ØSY
9.7. Djupalen Hvitkinngås Tjeld Rødstilk
ØSY
9.7. Holmenbukta Knoppsvane Grågås Hvitkinngås
ØSY
 
Nyheter:

Høring av forvaltningsplan for Ljøgodttjernet naturreservat, Ullensaker

Oppdatert ma. 17. juni kl. 09.43

Ljøgodttjernet er en viktig hekkeplass for flere arter av våtmarksfugl, inkludert horndykker (rødlistekategori VU, sårbar), toppdykker, sivhøne (rødlistekategori VU, sårbar) og sivspurv. Spesielt viktig er bestanden av horndykker, hvor det hekker 4 par rundt tjernet.

Merknader til kommunal planstrategi 2024-2027, Rælingen

Oppdatert to. 13. juni kl. 13.54

«Rælingen kommune har en arealbruk som ivaretar naturområder og naturmangfold, både for bruk og vern av naturen». Sitatet er et utdrag fra kommuneplanens samfunnsdel til Rælingen kommune. BirdLife Oslo og Akershus er ikke imponert av ordbruken.

Høring: Utkast til Interkommunal plan for naturmangfold, Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden

Oppdatert ti. 23. april kl. 22.30

Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden kommuner har sendt forslag til interkommunal plan for naturmangfold til offentlig ettersyn. Planen omfatter alle kommuner langs Haldenvassdraget. Vårt generelle inntrykk er at dette er en godt gjennomarbeidet plan der sentrale temaer er behandlet relativt grundig.

Årlig ringmerking av takhekkende fiskemåker i Tvetenveien 152, Oslo

Oppdatert ma. 22. april kl. 15.58

Utenfor Ørneredet, møtelokalet til BirdLife Oslo og Akershus i Tvetenveien 152 på Tveita, hekker det årlig 2 par fiskemåke på taket. I 2019 hekket et tredje par på taket, men det paret har ikke kommet tilbake senere år. Spesielt med dette paret var at de ikke hekket mot kanten av taket, slik de andre reirene var plassert, men midt på den svarte takflaten, i en ledningskveil. Kanskje ble kveilen oppfattet som en slags mur rundt reiret?

Takhekkende måker i Oslo 2022

Oppdatert lø. 20. april kl. 18.33

BirdLife Norge avd. Oslo og Akershus kartla bestanden av takhekkende måker i Oslo by i 2022. Omtrent alle aktuelle store hustak i Oslo ble filmet 31.05.2022. Filmene, som er fordelt på 32 filer, ble senere analysert, og antall måker og reir ble telt.

Om: Klage på dispensasjon til forlengelse av båtbrygge i Solbukta, Frogn

Oppdatert lø. 23. mars kl. 14.05

Frogn kommune har som siktemål å begrunne at vedtaket om at båtfester/ankerfester skal fjernes vil forbedre bevaringshensyn, landskapsbilde og arealforvaltning selv om eksisterende brygge for-lenges med 50 % (fra 60 til 90 m). Dette skriver kommunen i brev til Statsforvalteren 15.03.2024.

Dieselutslipp ved Fugleåsen ved Slorene, Nordre Follo

Oppdatert lø. 23. mars kl. 00.17

I januar ble det oppdaget et utslipp av diesel ved Fugleåsen i Nordre Follo. Utslippet var ca. 12 m3, og gikk uoppdaget i noe tid, i bekk ned mot Tussetjern før brannvesenet aksjonerte med lenser og sugebil i januar og februar. Bekkedraget går ned mot Slorene våtmarksområde, som er en del av Gjersjøen. Det at Gjersjøen er drikkevannkilde ga grunn til ekstra bekymring.

<<2024>>
<<JULI>>
umationtofr
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
312930311234

    = Ekskursjoner
    = Medlemsmøter
    = Kurs
    = Sosiale treff

Neste ekskursjon:
Lørdag 20. juli
Neste medlemsmøte:
Tirsdag 10. september
Månedens bilde
Månedens bilde
Månedens bilde er tatt av Eyvind Rugland.
(Klikk på bildet for å se hvor mange «gullegg» det fikk.)

Det er brukerne som bestemmer hvilket av bildene fra observasjons­sidene som skal ligge på forsiden. Bildet med flest stemmer fra fore­gående måned vises her. Stem på bilder >>

Eksterne lenker:
(Åpnes i nytt vindu)

BirdLife Norge
BirdLife International
Lilløyplassen
Nordre Øyeren Fuglestasjon
Natur og Fritid
Fuglevennen
Onritolog.no
Flere lenker >>
Værmeldingen (åpnes i nytt vindu) fra yr.no logo >>
Værmelding kommune for kommune >>

Denne hjemmesideløsningen heter Logo 1sted       Nuller og enere

© Alt dynamisk innhold (observasjoner, foruminfo etc.) tilhører BirdLife OA.
    All bruk av data skal avtales med BirdLife OA på forhånd.
© Hjemmesideløsning: Nuller og enere (Håkan Billing og Håkå Furuseth).

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene oa.birdlife.no, nofoa.no og oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, Les mer.

All material (text, design, and pictures) under the domains oa.birdlife.no, nofoa.no and oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.