•	Test av kikkerter, teleskop og fotoutstyr •	Faglitteratur •	Profesjonell veiledning
Aktiviteter for barna   Barnetelt hele dagen!
Roger Brendhage n

Øst

e

nsjøvannet, Oslo, 14. mai 2023

sørv

es

t for fugleskjule

t

– alle foredrag, kurs og tur er er gratis!

11.00

Åpning av Fugle

nes

d

ag

ved Håkan Billing, l eder i BirdLife Oslo og Akershus

11.15

Foredrag: bypa

rk e

ller nat

urområde?

ved Finn Gu lbra ndsen, Østensjøvann et s Venner

11.45

Minikurs: fuglefotografer

ing

ved Roger Bren dha gen, nat u rfo t ograf

12.15

Fugletur ved fugleskjulet

ved Håkan Billing

13.00

Re

sultat fra Fuglebingo 1

13.15

Foredra

g: ka

rtleggin

g av f

ugl og rin

gmerking

ved Lars Pe tter Mar thinsen, BirdLife Norge

13.45

Minikurs: fugle

sang

ved Håkan Bi lling, BirdLife Os lo og Akershus

1

4

.15

Fugletur ve

d fugleskjulet

ved Håkan Billing

15.30

Foredra

g: Sje

ldne og v

anlig

e f

ugler ved v

a

n

net

ved Audun Skrindo, forfatter av boka Fuglene ved Østensjøvann et

16.00

Re

sultat fra Fuglebingo 2

Arra ngø rer:
I samarbe id med: