Blank NOF OA-seil Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Logo

Revegeteringen på Storøya på Fornebu
er blitt til en økologisk katastrofe

Del I, felles front, mai 2007
For del II, lukeaksjon, september 2007, klikk her >>
For del III, politianmeldelse, oktober 2007, klikk her >>

NOF OA og andre naturfaglige foreninger har oppdaget at planene om gjenopprettelse av naturen på Fornebu i praksis har resultert i ren økoskandale (både økologisk og økonomisk). Dette protester vi nå kraftig på, og krever at de ansvarlige for miljøkriminaliteten ordner opp.

Last ned dokumenter i PDF-format her:
Infobrev (nedenstående brev) – 1,3 MB >>
Kravbrev til de ansvarlige – 1,3 MB >>
Fagbrev om hva som er feil, og hvorfor – lavoppløslig versjon, 3,8 MB >>
Samme fagbrev – høyoppløslig versjon, 17 MB >>


 SABIMA logo
SABIMA

NBF logo
Norsk botanisk forening

NEF logo
Norsk entolomogisk forening

NiB logo
Naturvernforbundet i Bærum

Oslo, 25. mai 2007

Informasjonsbrev vedrørende miljøkriminalitet på Fornebulandet, Bærum

Etter at Oslos gamle lufthavn, Fornebu, ble lagt ned, ble det vedtatt at naturen på sørlige del av Fornebulandet skulle restaureres nært opp til den opprinnelige. Indre Oslofjord er preget av en unik sammensetning av berggrunn og jordsmonn, noe som medfører et for Norge stort antall sjeldne plante- og insektarter. I kombinasjon med våtmarkene i Storøykilen og Koksa innebærer dette også et yrende fugleliv, og derfor er ble disse også naturreservater i 1992.

Revegeteringen av Fornebu er landets hittil største og mest påkostede miljøprosjekt. Nå viser det seg at prosjektet fra naturfaglig hold er en ren katastrofe. Enorme beløp er brukt til beplantninger som ikke på noen måte stemmer med intensjonene om å gjenoppbygge den for området unike naturen. I en tid hvor det rettes søkelys på å bekjempe og utrydde fremmede arter, noe Norge er forpliktet til gjennom Rio-konvensjonen, er det på Fornebulandet plantet tusenvis med ikke-stedlige arter. Mengder av planter er satt ut uten hensyn til de ulike artenes behov og tilvekst, noe som medfører at en stor del av disse er dømt til å dø allerede på tidlig stadium.

Man har skapt noe som helt fra starten er i økologisk ubalanse. Rødlistede plante- og insektarter er gjennom dette feilprosjekt truet med utryddelse, ikke bare lokalt men også på landsbasis. Det som etter intensjonen skulle bli et miljø- og skryteprosjekt av dimensjoner er blitt til dimensjoner av det motsatte, og truer nå også den unike floraen og faunaen i naturreservatene.

Det nye Fornebulandet er også i økonomisk ubalanse. Det har allerede kostet samfunnet store summer å anlegge området. Det vil koste samfunnet store summer å vedlikeholde denne gigantiske anlegging, som verken ligner på natur eller park. Det vil koste samfunnet store summer å i ettertid bekjempe spredningen av fremmede arter hvis det ikke foretas noe her og nå.

Fagfolk innen botanikk, entomologi, ornitologi og gartnerfag kaller revegeteringen av Fornebu for miljøkriminalitet av verste sort. I vedlagte brev, med tilhørende faglige vedlegg, krever nedenstående foreninger og fagfolk at myndigheter og ansvarlige foretar umiddelbare tiltak før det er for sent.

En kan undres over hvorfor og hvordan det som på planleggingsstadiet ga et så positivt inntrykk har resultert i noe så annerledes. En kan undres over at så store beløp er blitt brukt til å skade i stedet for å gjenoppbygge natur. Og en kan undres over om den økologiske og økonomiske ubalansen har resultert i en slags «balanse» et annet sted...

Håkan Billing signatur
Håkan Billing, NOF OA

Signaturer:
Rune Aanderaa, SABIMA
Morten Bergan, NOF OA
Svein Dale, NOF OA
Mats Nettelbladt, NBF
Lars Ove Hansen, NEF
Torbjørn Endal, NiB
 


Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.