Blank NOF OA-seil Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Logo

Revegeteringen på Storøya på Fornebu
er blitt til en økologisk katastrofe

Del II, lukeaksjon, september 2007
For del I, felles front, mai 2007, klikk her >>
For del III, politianmeldelse, oktober 2007, klikk her >>

Etter vårt utspill i NRK i mai 2007, var vi (SABIMA, NBF, NEF, NiB og NOF OA) i møte hos Statsbygg den 27. juni. Møtet ble avsluttet med en befaring av området. Møtet bar preg av forståelse for våre argumenter, men samtidig var det store sprik i konkluderingen av sakens omfang og verdi. Statsbygg har også fart med direkte usannheter. Et vedtak om kun å fjerne bjørnebær (!) og rynkerose fra området anser vi som totalt meningsløst og uholdbart. Den 27. september aksjonerte vi ved å grave opp planter, og dette ble dekket av NRK Dagsrevyen 21 samme kveld.

Last ned dokumenter i PDF-format her:

Se NRK Dagsrevyen 21 den 26. september >>
Se NRK Dagsrevyen 21 den 27. september >>

Avisoppslag (oppdateres fortløpende):

Budstikke, 27. september "Krever 100.000 planter fjernet" >>
Budstikka, 29. september "Plantene er ikke vårt ansvar" >>

Fotoserie ved Ketil Knudsen

Fornebu
Fullt med planter som ikke hører hjemme her

Fornebu
Planlegging

Fornebu
Prof. Svein Dale fikk æren av å ta det første spadetaket

Fornebu
Svein fikk straks hjelp av NOF OAs leder Håkan Billing

Fornebu
Like etter var 25 naturvernere i full aksjon

30. september 2007

Statsbygg tar ikke ansvar

Oppbyggingen av naturen på Fornebu er først og fremst en botanisk oppgave (men hvor entomologiske og ornitologiske aspekter også spiller inn). Derfor har SABIMA nå hovedansvar for videre gang i denne saken, med NBF, NEF, NiB og NOF OA som aktive støttespillere. Med "vi" menes her alle ovennevnte foreninger, med SABIMA i spissen.

Vårt utspill den 25. mai 2007 resulterte i et møte med Statsbygg. Representert var Statsbygg, Bærum kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Norconsult, Bjørbekk og Lindheim, Asplan Viak, SABIMA, Naturvernforbundet i Bærum, Norsk entomologisk forening, Norsk botanisk forening og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus.

Forskjellene i oppfatning av hva som er norsk, stedegen natur, og hvordan dette bør forvaltes spriker stort. Utbygger tok til orde for at om plantene var dyrket frem i Norge, så var de for norske å regne, en logikk vi ikke kan støtte oss til. Det ble også nevnt at det ikke var mulig å oppdrive stedegne arter hurtig nok – det hastet så voldsomt med å bygge en buffer mot naturreservatene. Norske arter ble dessuten hevdet ikke å være robuste nok! Norsk natur er dårlige greier. Vi er selvsagt svært uenig i bruken av fremmede arter som buffer mot naturreservater, og mener at bruk av stedegne arter ville egnet seg klart bedre, til en langt rimeligere prislapp.

I statsbyggs møtereferat vises det til at plantevalget ble verifisert av prosjekteringsgruppens vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger. Men Enzensbergers anbefalinger fra 2004 stemmer overhodet ikke med Statsbyggs påstander, og tilbakevises på det sterkeste! Dette fremkommer klart ved Enzensbergers dokumenter, som kan lastes ned ovenfor.

Den 5. juli sendte vi et brev til statsbygg, hvor vi oppfordrer til nedsettelse av en faglig evalueringsgruppe for å vurdere hvordan naturskadene kan rettes opp. Someren passerte, og den 26. september mottok vi et referat fra et møte Statsbygg hadde avholdt den 5. september med Bærum kommune og Fylkesmannen, hvor det ble vedtatt å fjerne bjørnebær (hvorfor?) og rynkerose fra Storøya. Etter vår mening er det bortkastet energi og økonomi å selektere ut noen få arter så lenge hele området er feilkonstruert. Vi var ikke invitert til møtet, eller ble bedt om å uttale oss.

Derfor agerte vi med en "luke-aksjon" den 27. september. Mann-(og kvinne-)sterke møtte vi opp med spader, hakker, sag og tykke hansker og fjernet alt av planter fra fra område nedenfor fugletårnet. NRK Dagsrevyen 21 var til stede og dekket aksjonen. I et intervju i samme reportasje, fraskriver Statsbygg seg sitt ansvar, og overlater til DN og Bærum kommune å ordne opp.

Håkan Billing signatur
Håkan Billing, NOF OA


Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.