Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

NOF OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
Fuglevern i Oslo og Akershus

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
Høringer: «Boligregulering på Persilengen, Nesodden»
Publisert on. 4. mai 2011 kl. 18.57
Status: Arbeidet med saken pågår.
Tidslinje:
• Svarfrist fredag 29. april 2011
• Høringsfrist onsdag 7. januar 2015
• Klagefrist onsdag 10. februar 2016

Diskusjon om saken:
 
 
Boligregulering på Persilengen, Nesodden
Skrevet av Håkan Billing (HBI) fr. 29. april 2011 kl. 22.57

Det er varslet om oppstart av detaljregulering av boligfeltet Persilengen på Fjellstrand i Nesodden kommune. Siden kanten av planområdet sannsynligvis ligger innenfor den verdifulle fuktmarka rundt tjernet har NOF OA og NOF Nesodden uttalt at boligbygging innenfor de østlige delene av planområdet kan føre til betydelig skade på områdets fugleliv ved økt forstyrrelse og skade på verdifull våtmark/fuktmark og kantsone.

Høringssvaret (til Sweco) lastes ned fra lenken under.


Meldingen har 4 kommentarer, hvorav 1 direkte – vises med fet skrift i listen nedenfor
Nr.Fra   EmneSendt
HBI7. jan. 2015 kl. 21.56
HBI10. feb. 2016 kl. 21.27
HBI25. mai kl. 10.30
HBI11. juli kl. 17.20
 

I kommunens forslag til reguleringsplan er ikke våre tidligere kommentarer hørt. Vi går derfor mot forslaget. Vårt svar lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 2 har 3 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 

I den vedtatte reguleringsplanen for Persilengen skal vannstanden i Persilengtjern senkes. Dette mener vi vil få negative konsekvenser for natur og fugleliv i området.

Vår klage på vedtaket lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 3 har 2 kommentarer, hvorav 1 direkte – klikk her for oversikt >>
 

Våre tidligere betenkeligheter og klager er ikke tatt til følge i det dreneringsarbeidet som nå er utført. Vi ser i stedet en rasering av flombekker både i det etablerte spesialområdet og i det verdifulle sumpskogområdet nedenfor. På denne bakgrunn har vi bedt om en redegjørelse fra Nesodden kommune. Brevet lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 4 har én kommentar – se nedenfor
 

Kommunen har svart på henvendelsen angående dreneringa i området inntil Persilengtjern. Dokumentet lastes ned fra lenken under.


Melding nr. 5 har ingen kommentarer
Pågående saker: 70
Høringer182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 451: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan.
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 505: Nedlegging av 20 dammer i Akershus: Fet, skedsmo, sørum, Nittedal, Rælingen, Lørenskog
 • ti. 3. april
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai
 • 512: Kommuneplan 2018–2042, Nesodden
 • on. 1. aug.
 • 513: Skjøtselsplan for Nestangen, Nes
 • lø. 1. sep.
 • 517: Oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei i Strømsdalen, Rælingen
 • fr. 21. sep.
 • 518: forslag til detaljregulering av Ammerudveien 300, Huken til grønnstruktur tilrettelagt for idrett-, kultur- og naturopplevelser, Oslo
 • ma. 24. sep.
 • 519: Forslag kommuneplan for Aurskog-Høland kommune 2018-2028, Aurskog-Høland
 • ti. 25. sep.
 • 520: Kommuneplan 2019–2031 arealdelen, Sørum
 • on. 26. sep.
 • 523: Detaljregulering med konsekvensutredning av Ullernchausseen 70, Radiumhospitalet til sykehus med mer, Oslo
 • ma. 5. nov.
 • 522: Områdereguleringsplan for Hansefellåsen, Rælingen
 • fr. 9. nov.
 • 521: Kommuneplan 2018–2035 arealdelen, Nannestad
 • to. 15. nov.
 • 526: Den grønne ringen, Oslo
 • ma. 19. nov.
 • 530: Hotell på Fløysbonn - begrenset høring, Oppegård
 • ma. 7. jan. 2019
 • 531: Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, Frogn
 • on. 9. jan. 2019
 • 528: Forslag til detaljregulering for Kantorbekken terrasse, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019
 • 529: Forslag til detaljregulering for Kolbotnveien 45-47, Oppegård
 • fr. 18. jan. 2019
 • 527: Kommuneplan for Nordre Follo 2019–2030
 • to. 31. jan. 2019
 • 481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Vernesaker277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
  515: Forslag om opparbeidelse av tursti/skolevei i myr/våtmark Østliveien–Peer Gynts vei, Nittedal
  Vis sak nr:  

  Hurtiglenker:

  Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.