Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus
Saksarkiv

NOF OA er først og fremst en forening for vern av fuglene og deres miljø. Her kan du blant annet følge med på foreningens administrative arbeid, vernesaker, høringer og lignende.
Hva som vises avhenger av innloggingsstatus (intern saksbehandling vises kun for administrasjonen – gjelder også søkefunksjonen).

Flere av sakene legges ut for diskusjon på vår Facebook-gruppe
Fuglevern i Oslo og Akershus

Grå meny  = Dynamisk meny
 
 Emne: 
01.02.2018–07.06.2018 Eldre innlegg >>
Alltid øverst
Vernesaker, publisert to. 18. nov. 2010 kl. 16.57
 
Alltid øverst
Vernesaker, publisert to. 5. aug. 2010 kl. 08.24
 
Alltid øverst
Vernesaker, publisert to. 8. okt. 2009 kl. 20.55
 
Vernesaker, publisert ma. 28. mai kl. 03.37
diskusjon sist oppdatert av HBI, to. 7. juni kl. 20.26
 
Høringer, publisert sø. 19. nov. 2017 kl. 01.00  ‒ frist fr. 22. des. 2017
diskusjon om saken sist oppdatert av HBI, ti. 5. juni kl. 18.41
 
Høringer, publisert fr. 25. mai kl. 15.32  ‒ frist lø. 26. mai
 
Høringer, publisert fr. 25. mai kl. 11.20  ‒ frist fr. 25. mai
 
Høringer, publisert fr. 29. april 2011 kl. 22.57  ‒ frist fr. 29. april 2011
diskusjon om saken sist oppdatert av HBI, fr. 25. mai kl. 10.30
 
Høringer, publisert on. 11. april kl. 22.28  ‒ frist ti. 10. april
 
Høringer, publisert on. 4. april kl. 21.32  ‒ frist ti. 3. april
 
Høringer, publisert ti. 20. mars kl. 19.46  ‒ frist ma. 19. mars
 
Høringer, publisert ma. 19. mars kl. 23.15  ‒ frist ma. 19. mars
 
Høringer, publisert sø. 18. mars kl. 21.19  ‒ frist on. 14. mars
 
Generelt, publisert ma. 26. feb. kl. 19.16
 
Årsrapporter, publisert ma. 26. feb. kl. 18.27
 
Høringer, publisert fr. 23. feb. kl. 22.17
 
Høringer, publisert ma. 19. feb. kl. 22.50  ‒ frist on. 31. jan.
 
Høringer, publisert lø. 3. feb. kl. 21.34  ‒ frist on. 31. jan.
 
Høringer, publisert to. 1. feb. kl. 22.20  ‒ frist on. 31. jan.
 
Til toppen av siden >> Eldre innlegg >>
Pågående saker: 167
Fagrapporter158: Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand
178: Vannskikjøring på Mjær, konsekvenser for fuglelivet 2010
256: Overvåking av overvintrende sjøfuglbestand på Sjursøya
Generelt230: Visjon, mål og anbefalinger for Marka
 • to. 1. nov. 2012 (!)
 • Høringer124: Forslag til reguleringsplan for nytt kurs- og konferansesenter, Ski næringspark
 • to. 17. juni 2010 (!)
 • ma. 26. juli 2010 (!)
 • 127: Høringsutkast - Handlingsplan mot fremmede arter Oslo og Akershus
  153: Detaljregulering med konsekvensutredning for Ekeberg skulptur- og kulturminnepark
  166: Verneforslag for Knølltjenna NR og Kollåsen NR samt utvidelse av NR Storfelten og Midtfjellmosen
 • fr. 1. april 2011 (!)
 • 168: Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken
 • ti. 31. mai 2011 (!)
 • 182: Boligregulering på Persilengen, Nesodden
 • fr. 29. april 2011
 • on. 7. jan. 2015
 • on. 10. feb. 2016
 • 200: Munkerud næringsområde – Offentlig ettersyn av reguleringsplan, Nesodden
  203: Fylkesmannen resignerer om hastighetsbestemmelser i Nordre Øyeren naturreservat
 • ti. 10. jan. 2012
 • 211: Søknad om dispensasjon til opprydding i Fettavika, Rælingen
 • to. 16. feb. 2012
 • ma. 19. mars 2012 (!)
 • 210: Kvetangen hytteområde, Aurskog-Høland
 • fr. 2. mars 2012 (!)
 • 215: Offentlig ettersyn av endring av reguleringsplan 398 Gran NY3, Enebakk
 • lø. 24. mars 2012 (!)
 • 217: Ny E18 gjennom Follo
 • on. 18. april 2012
 • fr. 4. mai 2012
 • 226: Varsel om oppstart av planarbeid – Von Øtkens vei 8 – detaljregulering, Oslo
 • ma. 22. okt. 2012 (!)
 • 238: Varsel om igangsatt planarbeid for Gnr./Bnr. 41/38, Gjerdrum kommune
 • on. 31. okt. 2012 (!)
 • 227: Oppstart av forvaltningsplan for Løkeneshalvøya, Asker
 • to. 1. nov. 2012 (!)
 • 225: Offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for del av GBNR. 7/1 - Slattum- B14, Nittedal
 • ma. 12. nov. 2012 (!)
 • 243: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og utlegging av planprogram på høring for oppgradering av riksveg 23 på strekningen Verpen til Vassum
 • ma. 10. des. 2012 (!)
 • 247: Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Glomma
 • ma. 31. des. 2012 (!)
 • 264: Fornebubanen Lysaker-Majorstuen, Oslo
 • to. 20. juni 2013 (!)
 • to. 20. juni 2013 (!)
 • 275: Forslag til detaljregulering Bispevika syd, Oslo
 • ma. 19. aug. 2013 (!)
 • 280: Oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale for Eltonåsen, Nannestad
 • ti. 20. aug. 2013 (!)
 • on. 1. april 2015
 • 361: Kommunedelplan Vestby nord, etablering av IKEA på Delijordet, Vestby.
 • ma. 4. nov. 2013
 • sø. 2. nov. 2014 (!)
 • 299: Kommuneplan for Asker
 • ma. 2. des. 2013 (!)
 • 308: Varsel om planoppstart, fv. 82 Holtbråten-Tusse, Frogn
 • to. 12. des. 2013
 • fr. 9. mai 2014 (!)
 • 309: Kommunedelplan for Gystadmarka, Ullensaker
 • ma. 6. jan. 2014 (!)
 • 311: Vann- og avløpsløsning for Bålerud Oppegård
 • fr. 10. jan. 2014 (!)
 • 312: Kunngjøring om oppstart av arbeid med reguleringsplan Skullerud idrettsanlegg, Oslo
 • fr. 10. jan. 2014
 • ma. 18. mai 2015
 • 329: Høring av planprogram for Aurskog-Høland kommune
 • ti. 4. mars 2014 (!)
 • 328: Høring/offentlig ettersyn- kommunedelplan for Tanumplatået Bærum
 • to. 13. mars 2014 (!)
 • 332: Områdeplan for Engelsrudhagen, Nannestad
 • ma. 17. mars 2014
 • 327: Oppstart planarbeid og høring av planprogram for Son slalåmbakke i Vestby kommune
 • ma. 24. mars 2014 (!)
 • 338: Oppstart av regulering - B30a og b, N19 og friområde ved Stordammen i Åsgreina, Nannestad
 • ma. 24. mars 2014
 • 331: Offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Haukås i Enebakk kommune
 • to. 3. april 2014 (!)
 • to. 27. aug. 2015 (!)
 • 339: Forslag til områderegulering med konsekvensutredning – Gjersrud–Stensrud, Oslo
 • ma. 14. april 2014
 • 337: Varsel om igangsetting av arbeid med Lilloseter Sinober Burås, Nittedal
 • ma. 5. mai 2014 (!)
 • on. 22. april 2015 (!)
 • 335: Oppstart av reguleringsarbeid og høring Tangen masseuttak, Nannestad
 • ti. 20. mai 2014 (!)
 • 340: Båndtvang for hund, Bærum
 • fr. 23. mai 2014 (!)
 • 353: Varsel om igangsetting av detaljregulering for Vesterskaun skole, Sørum
 • ti. 10. juni 2014 (!)
 • 352: Varsel om oppstart av planarbeid på Fjellhamar, Lørenskog
 • fr. 20. juni 2014 (!)
 • 358: Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gang og sykkelveg langs fv.76, Frogn
 • fr. 20. juni 2014 (!)
 • 228: Forvaltningsplan for Nesøytjern naturreservat, Asker
 • fr. 4. juli 2014 (!)
 • 356: Varsel om oppstart av detaljregulering for B13 Holaker Nannestad
 • fr. 4. juli 2014 (!)
 • 355: Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Gran N6 Enebakk
 • ma. 7. juli 2014 (!)
 • 354: Offentlig ettersyn kommuneplan 2014- 2026 Vestby
 • ma. 25. aug. 2014 (!)
 • 359: Høring av kommuneplan 2014- 2025, Lørenskog
 • sø. 28. sep. 2014 (!)
 • 362: Varsel om oppstart av planarbeid for boligområde Furumo, Ski
 • fr. 14. nov. 2014 (!)
 • sø. 13. sep. 2015
 • 364: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan Grinda-Sognsvann, Oslo
 • fr. 28. nov. 2014
 • ma. 26. okt. 2015
 • 366: Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan Sølvdobla-Sandbakken, Oslo
 • fr. 28. nov. 2014
 • ma. 22. feb. 2016
 • 372: Varsel om oppstart av detaljregulering, ETERVEIEN 10, 12 og BOGERUDVEIEN 5, Bydel Østensjø, Oslo
 • fr. 23. jan. 2015
 • ma. 3. okt. 2016
 • 375: Detalj-/områderegulering for Griniveien–Hosletoppen–Gml.Ringeriksvei – sykkelvei, Bærum
 • sø. 1. feb. 2015
 • 374: Kommuneplanens arealdel 2014–2016, Nesodden
 • on. 4. feb. 2015
 • 369: Varsel om oppstart av regulering og planprogram for Heier pukkverk, Enebakk
 • to. 5. feb. 2015 (!)
 • 380: Kryssing av Oslofjorden
 • fr. 27. feb. 2015
 • 381: Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
 • sø. 1. mars 2015
 • 382: Oppstart av arbeid med kommunedelplan for friluftsliv, Vestby
 • fr. 20. mars 2015 (!)
 • 383: Områderegulering Kolbotn sentrum varsel om oppstart, Oppegård
 • to. 26. mars 2015
 • ti. 1. sep. 2015
 • 387: Langhus sentrumsområde, Ski
 • to. 26. mars 2015 (!)
 • ma. 20. april 2015
 • fr. 21. aug. 2015 (!)
 • 390: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid Stensetåsen nordre, Nannestad
  395: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 396: Melding om oppstart av verneplanarbeid for Prestehesten naturreservat, Aurskog-Høland
 • ma. 11. mai 2015 (!)
 • 391: Høring av forslag til planprogram for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli Kongsvingerbanen, Nes
 • on. 20. mai 2015 (!)
 • 404: Offentlig ettersyn- reguleringsplan for Fossumjordet, Sørum
  409: Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu, Bærum
 • on. 7. okt. 2015
 • 406: Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Ausenfjellet næringsområde, Sørum
 • ma. 12. okt. 2015
 • fr. 26. feb. 2016
 • 411: Områdeprogram for Vippetangen, Oslo
 • ma. 2. nov. 2015
 • 418: Forslag til reguleringsplan – detaljregulering for Rødsåslia, Asker
  421: Oppstart av reguleringsarbeid for Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • lø. 19. mars 2016
 • 422: Varsling av oppstart områderegulering Høring av strategisk plan for Hovinbyen, Oslo
 • ma. 21. mars 2016
 • 423: Oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv 105 Hagelundveien - Baltserudveien, Nesodden
 • on. 6. april 2016
 • 425: Oppstart av detaljregulering for Kvernstua felt B6 mv., Nittedal
 • ma. 30. mai 2016
 • 428: Oppstart av detaljregulering for BY18 – Vik skog Råkenåsen, Enebakk
 • to. 7. juli 2016 (!)
 • 426: Igangsetting av detaljreguleringsplan for «Gartneriet» i Maura, Nannestad
 • ma. 8. aug. 2016 (!)
 • 434: Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering og forhandlinger om utbyggingsavtale, Maura, Nannestad
 • fr. 19. aug. 2016
 • 427: Forslag til reguleringsplan for Berghagan nord, Ski
 • lø. 20. aug. 2016 (!)
 • 433: Kommunedelplan for Nordre Frogn, Frogn
 • to. 1. sep. 2016
 • 430: Oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet
 • fr. 9. sep. 2016
 • 431: Planprogram for Langhus gård, Ski
 • ma. 12. sep. 2016 (!)
 • 435: Varsel om oppstart av planarbeid Semsveien 126, Asker
 • on. 12. okt. 2016 (!)
 • 442: Bjertnes - varsel om oppstart av områdeplanarbeid, Nittedal
 • fr. 18. nov. 2016 (!)
 • 444: Sylling - endring av reguleringsplan, Nittedal
 • fr. 18. nov. 2016 (!)
 • 447: Li - områdeplan, Nittedal
 • fr. 18. nov. 2016 (!)
 • 441: Varsel om oppstart av planarbeid for Batteriveien, Frogn
 • on. 30. nov. 2016 (!)
 • 439: Dispensasjon til graving og gjenåpning av grøfter i Midtsjøvann og Nærevann naturreservater
 • to. 1. des. 2016 (!)
 • 440: Varsel om oppstart for reguleringsplan Bakkedalen idretts- og skoleområde, Ullensaker
 • ma. 5. des. 2016 (!)
 • 446: Planlegging av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski
 • ti. 6. des. 2016
 • on. 15. feb. 2017
 • 443: Planprogram for områdeplan Elvetangen, Nittedal
 • ti. 10. jan. 2017 (!)
 • 448: Forslag til detaljregulering for massemottak på Aalerud gård, Ås
 • sø. 15. jan. 2017 (!)
 • 451: Kommunedelplan for naturmangfold, Ski
 • ti. 17. jan. 2017
 • 445: Statens vegvesen vurderer et nytt alternativ for E6 mellom Bryn og Alna-/Breivollområdet, Oslo
 • on. 18. jan. 2017 (!)
 • 452: Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Grasmogrenda næringspark, Nannestad
 • on. 18. jan. 2017
 • 454: Skolekvartalet, Ski
 • ma. 20. feb. 2017 (!)
 • 455: Oppstart av reguleringsarbeid og planprogram for Fjellsrud masseuttak, Fet
 • ma. 20. feb. 2017 (!)
 • 456: Fv. 156 Bråtan–Tusse, Frogn
 • sø. 26. feb. 2017
 • 457: Områderegulering Nitelva, Skedsmo
 • ma. 20. mars 2017
 • 459: Forvaltningsplan for gjess, Frogn
 • sø. 30. april 2017
 • 462: Reguleringsplan for boligområde på Hval søndre, Sørum
 • on. 21. juni 2017
 • 460: kommuneplan for Oslo, samfunnsdel med byutviklingsstrategi, Oslo
 • fr. 30. juni 2017
 • 461: forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekningen Spro-Fagerstrand Fv. 157, Nesodden
 • on. 12. juli 2017
 • 463: Oppstart av regulering og høring av planprogram for Romeriksåsen flerbruksarena, Gjerdrum
 • ma. 7. aug. 2017
 • 464: Detaljreguleringsplan Nedre Bårlibakken, Lørenskog
 • fr. 18. aug. 2017
 • 470: Forslag til områderegulering for Skøyen, Oslo
 • ma. 18. sep. 2017
 • 466: Søknad om mudring og utfylling i Vorma og Minnevika, Eidsvoll
 • on. 20. sep. 2017
 • 483: Oppstart av regulering av områdene omkring Haugen gård og Hammarsvegen, Rælingen
 • ti. 26. sep. 2017
 • 474: Grønmo reguleringsplan, Oslo
 • ma. 2. okt. 2017
 • 479: Radiumhospitalet – kunngjøring av oppstart detaljreguleringsplan med konsekvensutredning, Oslo
 • ti. 3. okt. 2017
 • 467: Forslag til områderegulering for Solbergskog, Nesodden
 • on. 11. okt. 2017
 • 478: Oppstart av detaljregulering og arbeid med utbyggingsavtale for Hektneråsen sør, Rælingen
 • fr. 13. okt. 2017
 • 468: Planarbeid for Lysaker kollektivknutepunkt, Bærum
 • ma. 23. okt. 2017 (!)
 • 482: Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
 • ma. 23. okt. 2017
 • 465: Forslag til regulering for Storebukta, Oppegård
 • on. 1. nov. 2017 (!)
 • 489: Forslag til detaljregulering av Thorleif Haugs vei, Voksenkollen til boliger, Oslo
 • ma. 6. nov. 2017
 • 472: Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage, Ås
 • on. 8. nov. 2017 (!)
 • 473: Forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 233/35 mfl. i Feiring - Sommerro Hyttefelt, Eidsvoll
 • fr. 10. nov. 2017 (!)
 • 490: Detaljregulering for Tangen pukkverk, Nannestad
 • sø. 12. nov. 2017
 • 485: Rensing av sigevann fra Bøler avfallsdeponi, Skedsmo
 • ma. 13. nov. 2017
 • 477: Utkast til forvaltningsplan for Semsvannet landskapsvernområde, Asker
 • on. 15. nov. 2017 (!)
 • 491: Høring om ny forskrift for åpen brenning, Skedsmo
 • on. 15. nov. 2017
 • 484: Nytt søndre Follo renseanlegg, Vestby
 • fr. 17. nov. 2017 (!)
 • 495: Detaljregulering for Grasmogrenda næringspark, N1, N2, N3 og N5, Nannestad
 • ma. 4. des. 2017
 • 488: Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bliksrudåsen boligområde, Aurskog- Høland
 • fr. 8. des. 2017 (!)
 • 486: Varsel om høring av detaljregulering for Skjønnhaugstunet, Gjerdrum
 • ma. 11. des. 2017 (!)
 • 487: Varsel om høring av detaljregulering for Bekkeberget Hage, Gjerdrum
 • to. 14. des. 2017 (!)
 • 493: Tåjebukta, Håøya – flytebrygge med bølgebryter, Frogn
 • fr. 22. des. 2017
 • 496: Smedstua - offentlig ettersyn av reguleringsplan for nytt næringsområde, Sørum
 • ti. 30. jan.
 • 497: Forslag til detaljregulering for BK1 Engelsrudhagen, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 498: Forslag til detaljregulering for Haugerud, Maura, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 499: Forslag til detaljregulering for Engelsrudhagen øst, Nannestad
 • on. 31. jan.
 • 494: Flateby sentrum – høring og offentlig ettersyn av områdereguleringsplan, Enebakk
 • to. 1. feb. (!)
 • 502: Planprogram og varsling av oppstart for reguleringsplan Bjørkemoen massemottak og næringsområde, Sørum
 • on. 14. mars
 • 503: Forslag til detaljregulering av Bogerudveien 15 til to boligblokker på 4-5 etasjer med sokkeletasje, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 504: Ny vannforsyning, Oslo
 • ma. 19. mars
 • 506: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram for områderegulering Herbergåsen næringspark, Nes
 • ti. 3. april
 • 508: Oppstart av arbeid med reguleringsplan og byggesak for Zinoberveien 128–130, Oslo
 • ti. 10. april
 • 510: Kommunedelplan for Årnes 2017–2030, Nes
 • fr. 25. mai
 • 511: Kommunedelplan 3 Fornebu 2017–2035, Bærum
 • lø. 26. mai
 • 481: Forlengelse av brygge i Solbukta, Frogn
  Vernesaker78: Vedrørende hogst og rydding av vegetasjon langs Frognerbekken
 • to. 15. okt. 2009
 • to. 10. des. 2009
 • 98: Fylling av ravinedaler på Frøyhov, Nes kommune
  128: Klage på vedtak om igangsetting av reguleringsplan for Bergerås, Nesodden
  162: Bevaring av sandsvale og dverglo på Fornebu
  252: Planer om kunstig øy i Bunnefjorden skaper konflikter med naturverdier
  475: Nærevann naturreservat – dispensasjon til å kjøre opp skispor vinteren 2017/2018 og 2018/2019, Ski
 • fr. 27. okt. 2017 (!)
 • 277: Forslag om vern av Flakstadmåsan, Ullensaker og Nes (for å hindre planer om industriell torvdrift)
  Vis sak nr:  

  Hurtiglenker:

  Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

  Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

  All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.