Blank Medlemssøk Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen


List opp alle medlemmer som har lagt inn ekstra informasjon om seg selv >>

Søk i medlemsregisteret

Her kan du søke frem data i medlemsregisteret i NOF OA. Søkeresultatet vil kun omfatte medlemmer som har valgt å være søkbare i systemet, og kun den informasjonen som hver enkelt medlem har valgt skal være offentlig vil vises.

Foreningen har 1550 medlemmer totalt, hvorav 694 (44,8 %) kvinner og 849 (54,8 %) menn. 668 er familiemedlemmer, fordelt på 262 familier.

Fornavn:   Etternavn:

Poststed:

Ornitologisk fagområde:

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.