Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Medlemsmøter
Kart over Tveita bedriftsområde
Klikk for kart

Hvis ikke annet er opplyst, holdes medlemsmøtene i Ørneredet møtelokale på Tveita Bedriftsområde, Tvetenveien 152 A. T-bane 1 og 2 til Tveita stasjon (5–10 min. gangavstand). Det er gode parkeringsmuligheter (parkometer kun 15,– per time).

Det er servering og sosial omgang fra kl. 18.30. Selve møtene varer kl. 19.00–21.00. Diverse foreningsprodukter er til salgs under møtene.

Torsdag 7. november
Medlemsmøte NOF Nesodden
"Jan Erik Røer: Fugletrekket på Nesoddtangen"
Nesodden smalner av mot nord og danner en markant spiss i enden. Mange fugler følger gjerne ledelinjen langs fjorden på nordtrekk. Nede på Tangen slutter linjen brått, fuglene konsentreres og de er nødt for å krysse fjorden. Dette har gjort Nesoddtangen til et sted der man kan se mange arter og store antall trekkende fugler. Jan Erik Røer forteller og viser bilder av de mange artene som trekker over hodene på tusener av travle Nesoddinger på vei til og fra byen med Nesoddbåten, hver vår og høst.

Medlemsmøtet er åpent for alle.

Tid: 18.30–21.00


Lerkefalk
Foto Jan Erik Røer
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/984
Tirsdag 12. november
Håkan Billing
"Mating: godting eller uting?"
Mating av fugler er en hobby i kraftig vekst. Man mater småfugler og vannfugler. Hva betyr dette for individene? Hvordan påvirkes miljøet? Blir det endringer i bestandsstørrelsene? Er all mating bare et gode, eller fortrenger vi også arter indirekte via mating? Spørsmålene er mange, og det er viktig å finne frem til det store helhetsbildet. Fuglemating er et komplisert tema, og denne kvelden skal vi se litt på fordeler og ulemper ved ulike former av fuglemating.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Skjære
Foto John Sandøy
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/985
Tirsdag 26. november
Erlend Rolstad, Éric Roualet, Tor Skjetne
"Rovfugler i Nittedal – artsomtale og hekkestatus"
Flere rovfuglarter hekker i Nittedal kommune. Noen trekker gjennom dalen vår og høst. Spurvehauk, hønsehauk, musvåk og vepsevåk hekker regelmessig, mens fiskeørn, fjellvåk, lerkefalk, tårnfalk og dvergfalk hekker mer sporadisk.

Er vandrefalk og kongeørn i ferd med å etablere seg? Foredraget vil ta for seg artsidentifikasjon og biologi til en svært spennende gruppe fugler.

Tid: 18.30–21.00


Hønsehauk
Foto Jan Erik Haugen
NB! Fremmøtested: Nittedal rådhus, formannskapssalen  (finn frem >>)
--
Permalenke: oa.birdlife.no/aktiviteter/1014
Velg:

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.