Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Ekskursjoner
Programmet er satt sammen av NOF OA samt våre lokallag.
Med mindre annet er opplyst er turene kostnadsfrie for våre medlemmer, og trenger ingen påmelding.
Du som ikke er medlem er også velkommen, men betaler da kr 100,– per tur ved fremmøte.
Fugleskolen logo I 2007 introduserte vi Fugleskolen, et opplegg for alle fugleinteresserte i Oslo og Akershus, der vi spesielt vil legge turene til rette for små og store som ønsker mer kunnskap og erfaring om våre vanligste arter.
Søndag 7. april

Aurskog-Høland

Opplev våren i det indre av Akershus!
Denne årlige turen byr på mange opplevelser, og vi besøker alle de beste fuglelokalitetene i kommunen. Vi vil blant annet besøke den nye fuglekikkerplattformen på Kjelle. Denne klassikeren er en lang (bilbåren) tur, husk å ta med varme klær og niste!


Intensiv fuglekikking ved Kragtorpvika
Foto Toril Billing
Fremmøtested: Shell-stasjonen ved Fetsundbrua  (finn frem >>)
Tid: 05.30–13.30
Turleder: Svein Dale >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
Turreferat:
Hvalstjern - Slora: 8 arter
Vårens ekskursjon til Aurskog-Høland samlet 21 deltagere. Vi startet med fuglesang før soloppgang ved Slora, før vi tok den vanlige ruten sørover. Noen arter glimret med sitt fravær (f.eks. falker, varsler), men to observasjoner av kornkråke (den ene etter at turen var offisielt avsluttet) var uvanlig. Men aller mest spesielt var 100 duetrost ved Haugrim, trolig høyeste antall duetroster noen gang registrert i Oslo og Akershus. Dessuten var det bra med duetrost andre steder, så dagstotalen kom opp i 180. Alle vannene var isfrie og snøflekker lå bare noen steder i skogsområdene, kontrast til den mer vinterlige turen i fjor.


Dyrerud - Spelhaug - Nygard: 7 arter

Søndre Haneborg: 1 art

Haugrim: 6 arter

Kjelle: 13 arter

Bjørkelangen sentrum: 1 art

Bjørkelangen, nordenden: 13 arter

Draurud: 3 arter

Tøyen - Løren - Sandum: 2 arter

Østre Nes: 1 art

Hellesjøvannet: 18 arter

Bråtevann: 11 arter

Kragtorpvika: 16 arter

Søndre Holm: 1 art
Totalt 41 arter rapportert.
--
http://nofoa.no/aktiviteter/945
Lørdag 13. april

Fuglelivet i kulturlandskapet, en vandring i Søndre Nittedal

Turen går i området Søndre Holm gård og nærliggende Niteelv. Viper og sanglerker er allerede på sine hekkeplasser. Snøspurv og lappspurv er nå på nordgående trekk, i tillegg kan flere rovfuglarter dukke opp. Det er garantert et yrende liv! Ta på varme klær og varmt fottøy, vi kan oppleve både sommer og vinter på denne tiden. Noe varmt på termosen og en liten matpakke er heller ikke å forakte.


Nittedal.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Mosenteret ved Prøysen-statuen  (finn frem >>)
Tid: 08.00–12.00
Turleder: Éric Roualet >>
Turreferat:
Søndre Holm: 37 arter
!4 deltagere på andres NOF Nittedals fellestur.
Mange nyankomste trostarter holdt seg i området samt spillende viper og sanglerker.
Tilsammen 37 arter ble loggført.
En flott lappfiskand hann, som holdt seg sammen med en kvinand hunn, ble sett i Nitelva nedenfor Søndre Holm gård. Det blir første rapporterte funn i Nittedal kommune i følge artsobservasjoner.no
Stor takk for Knut Gjersem for omvisning på jordene rundt gården og fasiliteter for parkering og lunsj pausen.
--
http://nofoa.no/aktiviteter/947
Søndag 14. april

Årnestangen

Årnestangen ligger i Nordre Øyeren naturreservat - Nord-Europas største innlandsdelta. På denne tiden håper vi på lavvann og store sandbanker - et eldorado for vadere, ender og annet snadder!


Havørn ved Årnestangen
Foto: Eyvind Rugland
Fremmøtested: P-plassen i enden av Årnesvegen  (finn frem >>)
Tid: 06.00–13.00
Turleder: Jan Erik Haugen >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
Turreferat:
Snekkervika: 46 arter
Temperatur -4º, skyfritt, god sikt, svak vind
Morgenstund i Snekkervika
Det ble en solrik og flott turdag for de 16 deltagerne på våreksursjonen til Årnestangen. Lav vannstand og store mudderbanker, men tørt på grunn av langvarig høytrykk. Vi startet med fine lysforhold i Snekkervika, som bød på mye andefugl inkludert skjeand og stjertand. På vei utover tangen fikk vi studert varsleren, som fremdeles holder stand, samt en rastende dvergfalk, godt i teleskopene. Like før sydspissen fløy det opp en jordugle, som slo seg ned utenfor plattformen, men den ble ikke sett siden. På veien tilbake var det rovfugltid med musvåker, spurvehauker, vandrefalk og en fjellvåk. Noen av deltagerne avsluttet med en ekstra økt i Snekkervika. Totalt sett en bra palmesøndag på tangen og som alltid et hyggelig turfølge.


Årnestangen: 33 arter

Fautøya: 8 arter
2 elg og 2 rådyr


Årnestangen (sørspiss med oml. grunner): 20 arter
Totalt 63 arter rapportert.
--
http://nofoa.no/aktiviteter/948
Mandag 22. april

Fornebu

Fugleturtradisjonen 2. påskedag til Fornebu er en klassiker. På denne tiden er vårtrekket bra, og vi forventer mange interessante arter. Morsomt også for de minste, så ta med hele familien og møt opp! Du må gjerne komme før angitt fremmøtetid; det er folk på Lilløyplassen fra tidlig av. Det blir antagelig også ringmerking denne dagen.


Spaning mot fjorden
Foto Johnny Roger Pedersen
Fremmøtested: Lilløyplassen Naturhus  (finn frem >>)
Tid: 09.00–12.30
Turleder: Morten Bergan >>
Fugleskolen logo Siland; Storskarv; Tjeld; Vipe; Ringdue
--
http://nofoa.no/aktiviteter/949
Søndag 5. mai

Et annerledes Oslo - fuglekikking i Frognerparken

Opplev et Oslo du ikke visste eksisterte! Oslos grønne lunger huser et yrende fugleliv, og det er heller ikke uvanlig å finne sjeldne arter midt i hovedstaden. Når byens menneskelige aktivitet våkner til liv for dagen merker vi ikke så mye til den levende naturen. Fra åttetiden er det storbyens larm som gjør seg gjeldende helt til kvelden.

De første morgentimene etter soloppgang er det imidlertid naturens rushtid. Hver park har sin fantastiske friluftskonsert av fuglelyder. Ornitologene Håkan Billing og Ole Vignes tar deg med på en uforglemmelig naturopplevelse midt i Frognerparken. Her får du oppleve bokfinkens glade trall, løvsangerens vemodige strofer og svarttrostens melankolske fløyting. Ved gode forhold vil vi se og høre 20–30, ja kanskje helt opp mot 40 ulike fuglearter. Alle de vanlige artene blir forklart. Ta med kikkert hvis du har, men det er ingen nødvendighet. Vi har med lånekikkerter og noen teleskoper slik at du får full glede av denne spennende turen.

Etter turen går vi gjennom Frognerbekkdalen til Drammensveien 130 hvor Leica Store Oslo serverer ferskt brød, pålegg, jus, kaffe og te. Der blir det også spennende fugleforedrag.

Sjekk også Leicas nettside her >>.

Arrantementet er inngår i det offisielle programmet til miljøhovedstadåret 2019.OMH2019_for_Samarbeidspartnere_NORSK_Sirkel_01.png

Fremmøtested: Hovedinngangen til Vigelandsparken  (finn frem >>)
Tid: 05.00–08.00 Frognerparken * 08.30–10.30 Leica Store Oslo
Turledere: Håkan Billing >>, Ole Vignes >>
Fugleskolen logo Svarttrost; Rødvingetrost; Kjøttmeis; Skjære; Gråspurv
--
http://nofoa.no/aktiviteter/954
Onsdag 8. mai

Maionsdager i Bærums-området – Engervannet

Hver onsdag i mai besøker vi vann i Bærumsområdet med fokus på fugl i ulike biotoper: barskog, blandingsskog, vann og kulturmark. Turene er først og fremst ment for deg som ikke er så veldig dreven hobbyornitolog og gjerne vil lære mer, men alle kan være med. Det blir fokusert på fugleskoleartene for denne turen. Les gjerne om dem i fugleboka og lytt på fugle-CD hvis du har, før turen.


Engervannet
Foto ukjent
Fremmøtested: P-plassen øst for Coop Extra  (finn frem >>)
Tid: 18.00–20.30
Turleder: Knut Arne Nygård >>
Fugleskolen logo Trepiplerke; Fuglekonge; Granmeis; Svartmeis; Nøttekråke
--
http://nofoa.no/aktiviteter/950
Lørdag 11. mai

Svartskog – Hører du fuglene?

Fra Oppegård kirke på Svartskog går vi en lett og fin tur, ca. 8–10 km, i Svartskog landskapsvernområde, hvor vi lytter til fuglesang og observerer fugl. Passer for hele familien! Turen er i samarbeid med Oppegård Turlag. Ta med frokost!

Turleder fra Oppegård Turlag er Erling Bjarkø.


Svartskog landskapsvernområde
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Oppegård kirke  (finn frem >>)
Tid: 06.00–10.00
Turledere: Håkan Billing >>, Mariella Nora Isabella Filberg Memo >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/955
Onsdag 15. mai

Maionsdager i Bærums-området – Dælivann

Hver onsdag i mai besøker vi vann i Bærumsområdet med fokus på fugl i ulike biotoper: barskog, blandingsskog, vann og kulturmark. Turene er først og fremst ment for deg som ikke er så veldig dreven hobbyornitolog og gjerne vil lære mer, men alle kan være med. Det blir fokusert på fugleskoleartene for denne turen. Les gjerne om dem i fugleboka og lytt på fugle-CD hvis du har, før turen.


Dælivann
Foto Terje Bøhler
Fremmøtested: P-plassen på Steinsskogen gravlund i Bærum (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk)  (finn frem >>)
Tid: 18.00–20.30
Turleder: Rune Zakariassen >>
Fugleskolen logo Hettemåke; Gråmåke; Låvesvale; Kråke; Stær
--
http://nofoa.no/aktiviteter/951
Lørdag 18. mai

Nitelvas sumpskoger

Turen går langs Niteelva fra Mo Senter til Gaustadmåsan og tilbake igjen. Dette blir en rundtur på begge sider av vassdraget med spennende partier karakterisert av sumpskog og torvmyr. På denne tiden har mange sangere ankommet, gulsanger (Nordens nattergal) blir en av målartene. Ta på fottøy som tåler våte partier! Husk mat og drikke.


Nitelva med Ørfiskebekken.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Mosenteret ved Prøysen-statuen  (finn frem >>)
Tid: 07.00–11.00
Turleder: Éric Roualet >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/956
Søndag 19. mai

Naturbussen

Opplev et Oslo du ikke visste eksisterte! Oslos grønne lunger huser et yrende fugleliv, og det er Naturbussen tar oss til fem interessante fuglelokaliteter i Oslo urbane bystrøk: Vigelandsparken, Slottsparken, Botanisk hage, Valle-Hovin og Ekeberg.OMH2019_for_Samarbeidspartnere_NORSK_Sirkel_01.png


Naturbussen
Fremmøtested: Hovedinngangen til Vigelandsparken  (finn frem >>)
Tid: 08.00–16.00
Turleder: Håkan Billing >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/961
Onsdag 22. mai

Maionsdager i Bærums-området – Kjaglidalen

Hver onsdag i mai besøker vi vann i Bærumsområdet med fokus på fugl i ulike biotoper: barskog, blandingsskog, vann og kulturmark. Turene er først og fremst ment for deg som ikke er så veldig dreven hobbyornitolog og gjerne vil lære mer, men alle kan være med. Det blir fokusert på fugleskoleartene for denne turen. Les gjerne om dem i fugleboka og lytt på fugle-CD hvis du har, før turen.


Kjaglidalen
Foto Randi Hausken (WC)
Fremmøtested: Bjørumsaga bussholdeplass  (finn frem >>)
Tid: 18.00–20.30
Turleder: Bjørn Olav Tveit >>
Fugleskolen logo Sanglerke; Taksvale; Buskskvett; Tornsanger; Gulspurv
--
http://nofoa.no/aktiviteter/952
Søndag 26. mai

Fuglenes dag Nesodden

Fuglenes dag på Nesodden begynner med fugletur i den rike og storvokste Røerskogen. Røer gård ligger i et kulturlandskap omkranset av store eikeblandingsskoger. Dette regnes for å være den største eikeskogen i Oslo og Akershus, og dekker over 300 mål. Ved Røertjernet er det mulighet for både ender og annet. Turen avsluttes med ringmerking av fugleunger i Nesoddparken ca. klokken 10.30–11.30.

Resten av dagen vies aktiviteter i og ved Nesoddparken, med blant annet fuglerebusløp og kunstaktiviteter. Det serveres mat og drikke.

Arrangementet er i samarbeid med Miljøhagen og kunstnerne i Nesoddparken, og er spesielt rettet mot barn og barnefamilier.
Trolsk stemning i eikeskogen.
Foto Bård Bredesen
Fremmøtested: Nesoddparken  (finn frem >>)
Tid: 08.30–10.30 fugletur; 10.30–11.30 ringmerking; 11.30–13.30 aktiviteter i Nesoddparken
Turledere: Ellen Tove Andreassen >>, Jan Erik Røer >>, Hans Tjernshaugen >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/957
Søndag 26. mai

Fuglenes dag ved Østensjøvannet

Fuglenes dag markeres hvert år over hele landet, mot slutten av mai eller i begynnelsen av juni. Ved Østensjøvannet skjer det mange spennende og morsomme ting rundt Fugleteltet og mange andre stand. Det blir korte fugleturer, foredrag, testing av kikkerter, salg av litteratur, minikurs og fuglerally. Eget aktivitetstelt for barna!

Arrangementet er i samarbeid med Østensjøvannets Venner.
Østensjø Husflidlag sørger for bevertning.

Arrangementet inngår i det offisielle programmet for miljøhovedstadåret 2019.OMH2019_for_Samarbeidspartnere_NORSK_Sirkel_01.pngÅpning av Fuglenes dag 2015
Foto Jan Erik Haugen
Fremmøtested: Østensjøvannets vestside sør for fugleskjulet  (finn frem >>)
Tid: 11.00–18.00
Turledere: Håkan Billing >>, Amund Kveim >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/958
Onsdag 29. mai

Maionsdager i Bærums-området – Dælivann

Hver onsdag i mai besøker vi vann i Bærumsområdet med fokus på fugl i ulike biotoper: barskog, blandingsskog, vann og kulturmark. Turene er først og fremst ment for deg som ikke er så veldig dreven hobbyornitolog og gjerne vil lære mer, men alle kan være med. Det blir fokusert på fugleskoleartene for denne turen. Les gjerne om dem i fugleboka og lytt på fugle-CD hvis du har, før turen.


Dælivann
Foto Terje Bøhler
Fremmøtested: P-plassen på Steinsskogen gravlund i Bærum (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk)  (finn frem >>)
Tid: 18.00–21.00
Turleder: Per Stensland >>
Fugleskolen logo Grønnspett; Bøksanger; Gransanger; Løvsanger; Bokfink
--
http://nofoa.no/aktiviteter/953
Søndag 2. juni

Fuglesangtur, Frogn kirke

Morgentur i skogen og speiding utover jordene. På denne tiden kan nesten hva som helst dukke opp. Er vi heldige, får vi høre nattergalen synge på nattens siste strofer. Vi får nok høre gulsanger også, og kanskje til og med rosenfink. Møt opp for en hyggelig sommermorgen!


Frogn Kirke
Public Domain
Fremmøtested: Parkeringsplassen ved Frogn kirke  (finn frem >>)
Tid: 05.00–08.00
Turledere: Ståle Dahlberg >>, Per Morten Groth >>
Fugleskolen logo Flaggspett; Måltrost; Munk; Blåmeis; Grønnsisik
--
http://nofoa.no/aktiviteter/959
Torsdag 13. juni

Nattsangertur i Nittedal

Vi håper å finne myrsanger, åkerrikse, vaktel og andre godbiter. Denne turen bestemmes av hvor fuglene er. Vi må bruke bil mellom de på forhånd kartlagte lokalitetene. Korte vandringer og intens, spennende lytting kan gi flotte opplevelser. Husk varme klær, temperaturen faller raskt 10 grader når solen går ned.


Fullmåne over Nittedal.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Mosenteret ved Prøysen-statuen  (finn frem >>)
Tid: 22.00–01.00
Turleder: Tor Skjetne >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/960
Fredag 14. juni

Nattsangertur i kano langs Leira

En annerledes og eksosfri nattsangertur! Håkan Billing er utdannet kanoinstruktør, og vi får halvannen times opplæring i padling, før vi lydløst tar oss medstrøms fra Leirsund, langs en av Nordens største elvesletter i den lyse sommernatten, med ørene i helspenn. Vi passerer både Holmen og Jølsen naturreservat, og foruten nattsangere er det store muligheter for å se bever. På samme tur tidligere år har det blitt observert eller hørt vaktel, myrsanger, busksanger, sivsanger, rørsanger, gresshoppesanger, nattergal og mer enn 40 bever.

Turen begynner ved Leirsund, og ender ved Tangen brygge i Nylandsvegen. Vi koordinerer transporten mellom start- og endestedet.

Les mer om Leira her >>


Foto Thomas Aasgaard
Fremmøtested: Tangen brygge  (finn frem >>)
Tid: 21.00–05.00
Pris: Kr 595; kr 395,- for medlemmer som abonnerer på Toppdykker'n
Turleder: Håkan Billing >>
Tidsfrist fredag 31. mai. Bestill NÅ før det er for sent:
Allerede medlem eller bruker?
Logg inn >> før du bestiller.    Bli medlem og betal medlemspriser >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/963
Søndag 16. juni

Naturbussen

Opplev et Oslo du ikke visste eksisterte! Oslos grønne lunger huser et yrende fugleliv, og det er Naturbussen tar oss til fem interessante fuglelokaliteter i Oslo urbane bystrøk: Vigelandsparken, Slottsparken, Botanisk hage, Valle-Hovin og Ekeberg.

Arrangementet inngår i det offisielle programmet for miljøhovedstadåret 2019.OMH2019_for_Samarbeidspartnere_NORSK_Sirkel_01.png


Naturbussen
Fremmøtested: Hovedinngangen til Vigelandsparken  (finn frem >>)
Tid: 08.00–16.00
Turleder: Håkan Billing >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/962
Søndag 23. juni

Gressholmen–Rambergøya

Sommerstid i Oslofjorden er vi midt i hekketiden, men øyene er likevel svært tiltrekkende for trekkfugler samt ender, lommer, vadere og småfugler. Vi tar ferge fra Vippetangen, og reiser rundt øyene og videre mot Gressholmen.

Turen er en del av «Oslos ville hjerte», og inngår i konseptet «Øysafari på Sankthans» i det offisielle programmet til miljøhovedstadåret 2019.OMH2019_for_Samarbeidspartnere_NORSK_Sirkel_01.png


Sandlo på Gressholmen.
Foto Andreas Trøite
Fremmøtested: Rådhusbryggene  (finn frem >>)
Tid: 09.15–14.30 NB! Forbehold om endrete fergetider, sjekk her dagen før!
Turleder: Lars Petter Marthinsen >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/964
Lørdag 20. juli

Årnestangen

Årnestangen i Nordre Øyeren naturreservat byr på mye spennende fuglekikking også sommerstid. For noen vaderarter har høsttrekket allerede begynt, mens andre arter er i sin andre hekkeperiode. Unn deg en tidlig sommermorgen i Nord-Europas største innlandsdelta!


Viper ved Årnestangen i juli
Foto Eyvind Rugland
Fremmøtested: P-plassen ved Lecaveien  (finn frem >>)
Tid: 04.30–12.00
Turleder: Håkan Billing >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
--
http://nofoa.no/aktiviteter/965
Søndag 18. august

Høstens trekkfugler, en rundtur i Hakadal og Åneby Nord

Her må vi bruke bil mellom de ulike lokalitetene. Vi besøker bl.a. Sagdammen, Åsbekken og Kirkebyenga. Mange spennende arter er nå på sørgående trekk. Blåstrupe (fjellets nattergal) blir en av målartene vi håper å finne.


Hakadal.
Foto Tor Skjetne
Fremmøtested: Shell-stasjonen i Hakadal  (finn frem >>)
Tid: 07.00–11.00
Turleder: Éric Roualet >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/966
Lørdag 24. august

Årungen

Rusletur på Frogn-siden og sørenden av Årungen, hvor vi håper å se og høre mange spennende arter. Noen har begynt å trekke sørover, og kanskje får vi se arter som vanligvis ikke er å finne her på Østlandet.


Høst ved rostadion
Foto Arild Andersen
Fremmøtested: P-plassen ved Vestvika  (finn frem >>)
Tid: 09.00–13.00
Turledere: Ståle Dahlberg >>, Per Morten Groth >>
Fugleskolen logo Laksand; Sothøne; Enkeltbekkasin; Storspove; Grønnfink
--
http://nofoa.no/aktiviteter/967
Søndag 25. august

Losbydagen

Besøk de flotte omgivelsene rundt Losby gods i Lørenskog kommune. NOF OA og Fugleteltet finner du ved Losby besøkdgård.

I Fugleteltet får du informasjon om både om fugl og foreningen for fuglevern, NOF. Du får teste kikkerter og teleskop, kjøpe fuglelitteratur og være med på uhøytidelig konkurranse. Vi har mange flotte produkter på tilbud for hele familien.

Losbydagen arrangeres av Lørenskog kommune.


Fugleteltet på Losbydagen
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Utenfor Losby besøksgård  (finn frem >>)
Tid: 11.00–16.00
Turleder: Håkan Billing >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/968
Lørdag 31. august

MS Øyeren

Opplev mer av Nordre Øyeren, Nord-Europas største innlandsdelta, enn bare å gå ut på Årnestangen! MS Øyeren tar oss inn i Ramsar-områdets indre deler. Båten kjører sakte, og det går fint å bruke teleskop fra båten. Fordelen ved å stå høyt gir en ny dimensjon: Man får bedre overblikk, og kan oppdage flere fugler enn ellers. I samarbeid med Nordre Øyeren fuglestasjon.


MS Øyeren
Foto Øystein Søbye
Fremmøtested: Lillestrøm havn  (finn frem >>)
Tid: 09.00–12.00
Pris: Kr 450; kr 1,- for medlemmer som abonnerer på Toppdykker'n
Turledere: Erling Hobøl >>, Thomas Sæther >>
Tidsfrist mandag 26. august. Bestill NÅ før det er for sent:
Allerede medlem eller bruker?
Logg inn >> før du bestiller.    Bli medlem og betal medlemspriser >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/969
Lørdag 7. september

Havørnsafari rundt Håøya

I 2008 hekket havørn for første gang i Oslofjorden på 126 år. Den gang på Håøya. Reiret ble ødelagt av store mengder snø da vinteren kom. Men fuglene har ikke gitt opp, og har hatt flere vellykkete hekkinger i indre Oslofjord. Området rundt Håøya er favorittstedet for matsøk, og fuglene ses ofte på jakt her. Vi satser på at disse flotte fuglene vil vise seg frem også på denne dagen. I Drøbaksundet rundt Håøya er det også mye sjøfugl. Det blir gode muligheter til å fotografere.


Havørn på Håøya
Foto Kjell Isaksen
Fremmøtested: Drøbak gjestehavn  (finn frem >>)
Tid: 09.00–13.00
Pris: Kr 450; kr 1,- for medlemmer som abonnerer på Toppdykker'n
Turledere: Ole Kristoffer Bøhn >>, Per Morten Groth >>
Tidsfrist mandag 2. september. Bestill NÅ før det er for sent:
Allerede medlem eller bruker?
Logg inn >> før du bestiller.    Bli medlem og betal medlemspriser >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/970
Søndag 8. september

Østensjøvannet – Østensjødagen

Den næringsrike fuglesjøen midt i Oslos miljøpark. Her kommer vi tett på både vanlige og uvanlige fuglearter, både i og ved vannet. På en normalt bra dag på denne tiden av året kan en øvet fuglekikker registrere mer enn 50 arter. Totalt er det registrert hele 226 fuglearter ved vannet. Det blir to turer: Først en soloppgangstur (Birdlife Pro), og så en familie- og barnetur som avsluttes ved Bakkehavn (Besøkssenter våtmark Oslo) kl. 12.00, hvor Østensjødagen feires frem til kl. 15.00.

Turen inngår i Østensjødagen (Østensjø bydel) og samkjøres med Østensjøvannets venner.


Østensjøvannet
Foto: Audun Skrindo
Fremmøtested: P-plassen i sørøstenden  (finn frem >>)
Tid: 06.30–09.30 «Birdlife Pro»; 10.00–12.00 familie– og barnetur; 12.00–15.00 Østensjødagen
Turledere: Håkan Billing >>, Trygve Danbolt Øygard >>
Fugleskolen logo Stokkand; Toppand; Toppdykker; Fiskemåke; Rødstrupe
--
http://nofoa.no/aktiviteter/971
Søndag 8. september

Semiaden (Semsvannet)

Semiaden er Askers store aktivitetsdag for unge og voksne. Ta med familie og venner i alle aldre til «gla-dag» ved og i Semsvannet, med løyper, poster og underholdning. NOF AB stiller med fugleteltet, og det blir produktsalg, konkurranser og korte fugleturer ved vannet.

Se film fra Semiaden 2015 her >>.
Semiaden arrangeres av Rotary, og sponses av Asker kommune.


Full aktivitet ved Fugleteltet
Foto Niels Snedstrup
Fremmøtested: NaKuHel-senteret ved Semsvannet  (finn frem >>)
Tid: 10.00–16.00
Turleder: Niels Snedstrup >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/972
Søndag 29. september

Aurskog-Høland

Også om høsten har Aurskog-Høland mye å by på. Vi besøker alle de beste fuglelokalitetene, fra Bjørkelangen i nord til Hemnessjøen i sør, og tar selvsagt turen innom den nye fuglekikkerplattformen på Kjelle. Kjøreruten fra sted til sted er lagt opp til å speide etter våtmarksfugler. Husk varme klær og niste for denne bilbårne heldagsturen!


Fuglekikkerplattformen på Kjelle
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Bensinstasjonen ved Fetsundbrua  (finn frem >>)
Tid: 06.30–14.30
Turleder: Svein Dale >>
Ta kontakt med turlederen for koordinering av transport.
--
http://nofoa.no/aktiviteter/974
Søndag 6. oktober

Euro Birdwatch ved Østensjøvannet

EuroBirdwatch foregår første helg i oktober hvert år, er den største begivenheten til europeiske og sentralasiatiske BirdLife-Partnere, og er en svært viktig anledning for allmennheten og fuglekikkere å observere fugletrekk og øke bevisstheten om dette spesielle naturfenomenet.

Denne dagen står vi ved fugleskjulet ved Østensjøvannet, og registrerer alt vi observerer av fugl. Det er Besøkssenter våtmark Oslo som står for arrangementet ved vannet.


Sivhøne ved fugleskjulet
Foto: Geir Høen
Fremmøtested: Fugleskjulet på vestsida av vannet  (finn frem >>)
Tid: 08.00–12.00 tur rundt vannet. 12.00–15.00 registrering av arter ved skjulet.
Turleder: Håkan Billing >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/979
Søndag 13. oktober

Skogstur i Nesoddmarka

Fugleliv og annet biologisk mangfold i eventyrskoger i Nesoddmarka. Hva kjennetegner gammelskogen, hva kan man oppleve der, og hva kan den fortelle oss? Det blir fokus på skogens naturkvaliteter, opplevelseskvaliteter og skoghistorie. Bård Bredesen er en dyktig skogbiolog og ornitolog som kjenner Nesoddmarka godt. Vi beveger oss fra den gamle eikeskogen ved Røer og inn i barskogen.

Dette er et fellesarrangement med DNT Nesodden turlag.


Tretåspett i Nesoddmarka
Foto Bård Bredesen
Fremmøtested: Nesoddparken  (finn frem >>)
Tid: 10.30–14.00
Turleder: Bård Øyvind Bredesen >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/980
Søndag 20. oktober

Høstens vakreste Rigmor-tur

En meget tradisjonsrik tur, hvor vi ferdes med MS Rigmor langs kysten av indre Oslofjord for å se etter alkefugler, ender og måker. Med gode, helst sterke, sønnavinder i forkant kan man se lomvi, alke og kanskje lunde og alkekonge. I tillegg kan spennende måker dukke opp. I 2014 ble det sett gulnebblom, fjæreplytt og gråstrupedykker.

Tog/buss til Sandvika. Gratis P-plass under E-18.

Forhåndspåmelding foretrekkes men turen kan også betales ved fremmøte. Gratis for medlemmer, andre betaler 450,–.

Fra en tidligere Rigmor-tur.
Foto Håkan Billing
Fremmøtested: Kadettangen i Sandvika  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Pris: Kr 450; kr 1,- for medlemmer som abonnerer på Toppdykker'n
Turleder: Bård Kyrkjedelen >>
Tidsfrist tirsdag 15. oktober. Bestill NÅ før det er for sent:
Allerede medlem eller bruker?
Logg inn >> før du bestiller.    Bli medlem og betal medlemspriser >>
Fugleskolen logo Knoppsvane; Grågås; Ærfugl; Kvinand; Svartbak
--
http://nofoa.no/aktiviteter/981
Søndag 3. november

Øra i Østfold

Øra naturreservat er Norges eneste større bløtbunnsestuarie. Her samles mengder av våtmarksfugl, og det dukker ofte opp sjeldne og spennende arter. Bilbåren heldagstur med hardcore-fokus på spennende fugler.

Husk varme klær og varmt fottøy!


Øra naturreservat
Fremmøtested: Tveita bedriftsområde  (finn frem >>)
Tid: 07.00–16.00
Turleder: Jan Olav Nybo >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/982
Lørdag 16. november

Skogens vinterfugler og -lyder

Skogstur hvor vi går fra Steinsskogen gravlund og innover mot Muren. Målet med turen er spesielt å lære deltakerne lydene til de vanligste artene i høst/vinterskogen – som spetter, meiser, trekryper og finkefugler. Kanskje treffer vi på spurveugla også?
Obs! Fottøy etter forholdene, det kan være meget vått og kanskje snø i skogen på denne årstiden.


Morgenstemning i Stenskogen, med nysnø på bakken.
Foto Knut Arne Nygård
Fremmøtested: P-plassen på Steinsskogen gravlund i Bærum (er skiltet fra rv. 168 mellom Haslum og Bærums Verk)  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Turledere: Knut Arne Nygård >>, Rune Zakariassen >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/983
Fredag 27. desember

Romjulsfugler

I den mørke årstiden er det ofte stille i skogen. Men i Maridalen, med sin kombinasjon av kulturlandskap og skog, er det alltid noe å se. Flere steder drives det også med fugleforing i større skala, og her er det garantert småfugl å se. Turen byr på en fin mulighet til å studere ulike meisearter på nært hold, og med stor sannsynlighet også spetter, nøtteskrike og andre arter. Her bør vi også kunne se ravn, og hvis forholdene ligger til rette får vi også se Norges nasjonalfugl, fossekallen. Vi kjører og går langs vei og sti, så husk varmt og godt fottøy.


Flott rotvelt på Barlindåsen i Maridalen.
Foto Terje L. Møinichen-Berstad
Fremmøtested: P-plassen ved Låkeberget  (finn frem >>)
Tid: 10.00–14.00
Turleder: Håkan Billing >>
--
http://nofoa.no/aktiviteter/988
Velg:

<<2019>>
<<APRIL>>
umationtofr
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

    = Ekskursjoner
    = Medlemsmøter
    = Kurs
    = Sosiale treff

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.