Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
 Medlemsmøter
Kart over Tveita bedriftsområde
Klikk for kart

Hvis ikke annet er opplyst, holdes medlemsmøtene i Ørneredet møtelokale på Tveita Bedriftsområde, Tvetenveien 152 A. T-bane 1 og 2 til Tveita stasjon (5–10 min. gangavstand). Det er gode parkeringsmuligheter (parkometer kun 15,– per time).

Det er servering og sosial omgang fra kl. 18.30. Selve møtene varer kl. 19.00–21.00. Diverse foreningsprodukter er til salgs under møtene.

Tirsdag 12. februar
Svein Dale
"Fuglelivet i Oslo by"
Foredragsholderen kartla fuglelivet i de aller fleste grøntområder i Oslo by for litt over 10 år siden. Vi får høre om resultatene fra den kartleggingen og om hvordan man kan følge opp disse undersøkelsene. Dessuten gis forslag til andre undersøkelser som kan gjøres i forbindelse med at foreningen har urbant fugleliv som tema for 2018–2019.


Gråspurv
Foto Inger Johanne Aag
--
http://nofoa.no/aktiviteter/938
Torsdag 14. februar
ÅRSMØTE NOF Nittedal
"Guro Haug og Tor Skjetne: Ansvarsarter i Nittedal"
Foredrag av Guro Haug, miljøvernleder i Nittedal kommune, og Tor Skjetne, leder i NOF Nittedal lokallag: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt Nittedal kommune et spesielt ansvar for å ta vare på arter som dverglo og åkerrikse. Hva vil det bety for kommunen og for NOF å arbeide med bevaring av arealer for nettopp disse artene?

****************************

Etter foredraget er det årsmøte i NOF Nittedal lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.Tid: 17.30–20.30


Dverglo
foto Per Gylseth
NB! Fremmøtested: Nittedal rådhus, Formannskapssalen  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/940
Torsdag 14. februar
ÅRSMØTE NOF Nesodden
"Morten Bergan: Sjøfugl i indre Oslofjord"
Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også et viktig friluftsområde for befolkningen i Stor-Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av ulike menneskelige fritidsaktiviteter, både i strandsonen og til sjøs. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender. Morten Bergan har deltatt på sjøfugltellinger i indre Oslofjord siden 1976, og forteller om hvordan hvilke arter som ser ut til å klare seg bra, og om arter med alarmerende bestandsnedgang gjennom 40 år.

****************************

Før foredraget er det årsmøte i NOF Nesodden lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.

Tid: 18.30–20.30


Hettemåke
foto Unni Bakken
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/939
Tirsdag 26. februar
ÅRSMØTE NOF Asker og Bærum
"Per Stensland: Engervannets naturverdier"
Per Stensland forteller om Engervannets naturverdier, og om arbeidet med å bevare dette viktige området.

****************************

Etter foredraget er det årsmøte i NOF AB lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.

Tid: 17.30–20.30


Engervannet
NB! Fremmøtested: «Mellomrommet» i Kommunegården i Sandvika  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/941
Onsdag 27. februar
ÅRSMØTE NOF Drøbak-Frogn + Fugletrekk
"Fugle- og naturbilder fra Frogn"
Årsmøte i NOF Drøbak-Frogn lokallag, med årsberetning, regnskap og valg

****************************

Jan Erik Røer holder foredrag om fugletrekk på Nesoddtangen og ulovlig jakt/fangst av våre trekkfugler i Sør-Europa.

Kl. 19.00–21.00.


Spaning fra Nesoddtangen.
Foto Bård Bredesen
NB! Fremmøtested: Dyrløkkeåsen skole, Storstua  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/942
Tirsdag 12. mars
ÅRSMØTE NOF OA + Tor Skjetne
"Vi starter lokallag"
NOF Nittedal lokallag er nettopp startet for å øke kunnskap og engasjement om fuglelivet i kommunen. De fleste kommuner, særlig i sentrale strøk, er utsatt for et betydelig arealpress med hensyn til utbygging av veier, industriområder, nye boligfelt og nærområder til friluftsaktiviteter. Lokal kartlegging av biomangfoldet blir derfor særdeles viktig for å unngå ubotelig skade på viktige naturtyper og sårbare fuglelokaliteter. I tillegg er det sosialt hyggelig å treffe nye mennesker og bygge lokalt viktige nettverk. Og sist men ikke minst, det er fortsatt lov til bare å nyte flotte fugler og vakker fuglesang.


Nittedal kommune.
Google Earth
--
http://nofoa.no/aktiviteter/944
Tirsdag 9. april
Per Stensland
"Storspove: årets fugl 2019"
Storspove er i nedgang, og har fått kategori sårbar (VU) på den norske rødlista. Derfor ønsker NOF å kartlegge bestanden bedre i 2019. Hvordan er tilstanden i Oslo og Akershus, og ellers i landet? Hva kan vi gjøre for å hjelpe arten? Dette temaet tar Per Stensland opp på kveldens medlemsmøte.


Storspove
Anne Kari Norland
--
http://nofoa.no/aktiviteter/946
Tirsdag 10. september
Jostein Myre
"Norske fugler fra fjord til fjell"
Jostein Myre, fuglefotograf og mangeårig medlem av NOF, presenterer sine beste fuglebilder. Han vil vise fugler i Norge fra fjord til fjell – i ulike biotoper – i ulike situasjoner. Her er både kjente arter og sjeldenheter representert, med sin skjønnhet og sjarm. Det loves gode artsobservasjoner toppet med noen blinkskudd!

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Fjellrype

Foto Jostein Myre
--
http://nofoa.no/aktiviteter/976
Tirsdag 8. oktober
Lars Marthinsen
"Eksamen i fuglekjennskap"
I Norge i dag kan man utdanne seg til omtrent hva man vil. Ved Nord universitet kan man ta studiet Fuglekjennskap, som blant annet kvalifiserer studenten for deltakelse i kartleggingsprosjektet TOV-e.

Studiet er nettbasert, men man kan også delta på studiesamlinger. Eksamen tar man hjemme når man føler seg klar, og første forsøk er gratis for NOF-medlemmer.

Lars Petter Marthinsen var med i 2018-kullet. Han forteller om hvordan han opplevde skoleåret, og hvilken nytte han har hatt av studiet i etterkant.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Nord universitet logo
--
http://nofoa.no/aktiviteter/977
Onsdag 9. oktober
NOF Asker og Bærum
"Bjørn Olav Tveit: Sjeldne fugler i Asker og Bærum"
Bjørn Olav Tveit har vært en aktiv sjeldenhetsjeger i sin hjemkommune Bærum og i landet for øvrig. I dette foredraget forteller han om noen av høydepunktene så langt og gir tips om hvordan du selv kan gå fram for å øke muligheten til å finne de mest celebre bevingede gjestene.

Tid: 18.30–21.00


Rødhalevarsler
Foto Jostein Myre
NB! Fremmøtested: «Mellomrommet» i Kommunegården i Sandvika  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/978
Torsdag 7. november
Medlemsmøte NOF Nesodden
"Jan Erik Røer: Fugletrekket på Nesoddtangen"
Nesodden smalner av mot nord og danner en markant spiss i enden. Mange fugler følger gjerne ledelinjen langs fjorden på nordtrekk. Nede på Tangen slutter linjen brått, fuglene konsentreres og de er nødt for å krysse fjorden. Dette har gjort Nesoddtangen til et sted der man kan se mange arter og store antall trekkende fugler. Jan Erik Røer forteller og viser bilder av de mange artene som trekker over hodene på tusener av travle Nesoddinger på vei til og fra byen med Nesoddbåten, hver vår og høst.

Medlemsmøtet er åpent for alle.

Tid: 18.30–21.00


Lerkefalk
Foto Jan Erik Røer
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
http://nofoa.no/aktiviteter/984
Tirsdag 12. november
Håkan Billing
"Mating: godting eller uting?"
Mating av fugler er en hobby i kraftig vekst. Man mater småfugler og vannfugler. Hva betyr dette for individene? Hvordan påvirkes miljøet? Blir det endringer i bestandsstørrelsene? Er all mating bare et gode, eller fortrenger vi også arter indirekte via mating? Spørsmålene er mange, og det er viktig å finne frem til det store helhetsbildet. Fuglemating er et komplisert tema, og denne kvelden skal vi se litt på fordeler og ulemper med ulike former av fuglemating.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Skjære
Foto John Sandøy
--
http://nofoa.no/aktiviteter/985
Tirsdag 10. desember
Styret i NOF OA
"Fugleåret 2019"
Julemøte, hvor vi samles for hygge med masse godt å knaske på som hører julen til, og selvsagt er julegrøten på plass. Som vanlig blir det uhøytidelige konkurranser og annen moro. Vi lover flotte premier!

Fugleåret 2019 blir oppsummert med høydepunkter og viktige vernesaker. Styret i NOF OA har valgt hva som skal være «Årets tema 2020», og presenterer dette på møtet for diskusjon og debatt. Hva temaet er avsløres først på møtet.

Det er ingen påmelding, og møtet er kostnadsfritt for medlemmer.
Velkommen, både medlemmer og andre!


Fjæreplytt
Foto Per-Willy Færgestad
--
http://nofoa.no/aktiviteter/987
Velg:

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.