Blank Ekskursjoner og møter Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Logo

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus

Her finner du sesongens program. Kalenderen til høyre gir en fin oversikt.
Bestill hele årsprogrammet til å henge på veggen!
 

Velg:
Torsdag 14. februar
ÅRSMØTE NOF Nesodden
"Morten Bergan: Sjøfugl i indre Oslofjord"
Indre Oslofjord har et rikt fugleliv, men er også et viktig friluftsområde for befolkningen i Stor-Oslo med omegn. Det innebærer at sjøfuglenes hekkeplasser, oppvekstområde og næringsområder i sommerhalvåret er sterkt preget av ulike menneskelige fritidsaktiviteter, både i strandsonen og til sjøs. Det er konkurranse om bruken av skjær, holmer og strender. Morten Bergan har deltatt på sjøfugltellinger i indre Oslofjord siden 1976, og forteller om hvordan hvilke arter som ser ut til å klare seg bra, og om arter med alarmerende bestandsnedgang gjennom 40 år.

****************************

Før foredraget er det årsmøte i NOF Nesodden lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.

Tid: 18.30–20.30


Hettemåke
foto Unni Bakken
NB! Fremmøtested: Tangenten, Kongleveien 2, Nesodden (kommunehuset)  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/939
Torsdag 14. februar
ÅRSMØTE NOF Nittedal
"Guro Haug og Tor Skjetne: Ansvarsarter i Nittedal"
Foredrag av Guro Haug, miljøvernleder i Nittedal kommune, og Tor Skjetne, leder i NOF Nittedal lokallag: Fylkesmannen i Oslo og Akershus har pålagt Nittedal kommune et spesielt ansvar for å ta vare på arter som dverglo og åkerrikse. Hva vil det bety for kommunen og for NOF å arbeide med bevaring av arealer for nettopp disse artene?

****************************

Etter foredraget er det årsmøte i NOF Nittedal lokallag, med årsberetning, regnskap og valg.Tid: 17.30–20.30


Dverglo
foto Per Gylseth
NB! Fremmøtested: Nittedal rådhus, Formannskapssalen  (finn frem >>)
--
https://nofoa.no/aktiviteter/940

Last ned en
oversikt til å
henge på
veggen >>
Skriver
Klikk på turer (de grønne) bakover i kalenderen for å lese turreferater fra avholdte ekskursjoner.

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.