Blank Avdelinger og grupper Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Logo

Avdelinger, grupper og faste eller større prosjekt

NOF OA har flere samarbeidspartnere, avdelinger, grupper og prosjekt, hver med sitt formål og arbeidsområde.

• Lilløyplassen Naturhus er vårt samlingssted. Huset leies av NOF OA, men huser også andre naturforeninger og bilder et spennende tverrfaglig miljø.
Besøk Lilløyplassens egen hjemmeside >>

Logo NOF AB• Asker og Bærum lokallag sorterer under NOF OA men drives for egen maskin. Vi lever i tett symbiose, og kjører et felles ekskursjonsprogram.
Besøk lokallagets egen hjemmeside >>

• Drøbak-Frogn lokallag ble stiftet 1. januar 2009. Laget vil jobbe med vernesaker i sin kommune, og drive med aktivt rekrutteringsarbeid.
Besøk lokallagets egen hjemmeside >>

• Nesodden lokallag ble stiftet 20. januar 2009. Laget vil jobbe med vernesaker i sin kommune, og drive med aktivt rekrutteringsarbeid.
Besøk lokallagets egen hjemmeside >>

• Juniorene har sin egen nettavdeling på nofoa.no. Her er spill og annet moro om fugl, samt egne observasjonssider.
Besøk juniorsidene >>

• Ringmerkingsgruppa sorterer under Stavanger museum, som styrer og koordinerer all ringmerkingsaktivitet i Norge.
Les mer om Oslo og Akershus' ringmerkingsgruppe >>

• Nordre Øyeren fuglestasjon ble etablert i 1974, og utfører systematiske tellinger av vannfugl i naturreservatet. Fuglestasjonen ligger like ved Årnestangen.
Les mer om Nordre Øyeren fuglestasjon >>


Faste prosjekt

NOF OA utfører på oppdrag av Fylkesmannen systematisk hekkefugltaksering i indre Oslofjord annet hvert år.

NOF OA utfører på oppdrag av Friluftsetaten sommertelling av gjess, primært i Oslo og indre Oslofjord, men også på større fuglelokaliteter ellers i Akershus.

NOF OA utfører i samarbeid med ringmerkingsgruppa ringmerking av gjess, primært hvitkinngås, en dag hver sommer. I gjennomsnitt merkes rundt 50 gjess hver sesong.

Østensjøvannets venner utfører i samarbeid med NOF OA årlige systematiske fugletellinger rundt Østensjøvannet i hele hekketiden.

Ærfugl
Akvarell: Viggo Ree

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.