Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Gi poeng til månedens bilder >>

Gjøk
Svartrødstjert
Rosenfink
Svartspett
Nøttekråke
Stjertand
Sangsvane
Granmeis
Sivspurv
Kvinand
Nøtteskrike
Kråke
Strandsnipe
Storlom
Gjøk
Rosenfink
Skogdue
Alke
Enkeltbekkasin
Svartmeis
Trane
Storlom
Ringdue
Ærfugl
Storlom
Fiskemåke
Toppmeis
Låvesvale
Munk
Hettemåke
Vintererle
Havhest
Hønsehauk
Lomvi
Bjørkefink
Tjeld
Storlom
Strandsnipe
Trekryper
Låvesvale
Gulsanger
Sangsvane
Brunnakke
Heipiplerke
Gjøk
Lappspove
Kvinand
Storlom
Stjertand
Bokfink
Strandsnipe
Gråhegre
Svartmeis
Grønnspett
Havhest
Hønsehauk
Siland
Gulspurv
Sangsvane
Siland
Tjeld
Sangsvane
Hønsehauk
Gråhegre
Kortnebbgås
Siland
Tjeld
Dvergspett
Sildemåke
Skogdue
Skogdue
Toppand
Skjeggmeis
Kortnebbgås
Siland
Grågås
Gulspurv
Kanadagås
Tornskate
Stjertmeis
Kaie
Storlom
Storskarv
Sangsvane
Storlom
Brunnakke
Ærfugl
Toppand
Bøksanger
Sædgås
Fjæreplytt
Orrfugl
Sangsvane
Varsler
Ringgås
Lappfiskand
Sangsvane
Kvinand
Vipe

Haukugle
Sjøorre
Krikkand
103 bilder

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.