Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Gi poeng til månedens bilder >>

Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Gråhegre
Fjæreplytt
Makrellterne
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Makrellterne
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Makrellterne
Makrellterne
Fjæreplytt
Havhest
Sjøorre
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Havhest
Sandlo
Skjærpiplerke
Fjæreplytt
Skjærpiplerke
Havørn
Låvesvale
Sjøorre
Skjærpiplerke
Havørn
Skjærpiplerke
Havelle
Havelle
Havelle
Havørn
Strandsnipe
Fjæreplytt
Sjøorre
Tjeld
Fjæreplytt
Strandsnipe
Fjæreplytt
Havørn
Strandsnipe
Sjøorre
Kortnebbgås
Havørn
Havørn
Havørn
Fjæreplytt
Tjeld
Havørn
Kongeørn
Havørn
Sjøorre
Havørn
Svartand
Storspove
Havørn
Havørn
Havørn
Havørn
Havhest
Havørn
Gravand
Tjeld
Knoppsvane
Ærfugl
Knoppsvane
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Makrellterne
73 bilder

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.