Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Gi poeng til månedens bilder >>

Brudeand
Fossekall
Rødstrupe
Vannrikse
Vintererle
Stjertand
Svartrødstjert
Stjertand
Sidensvans
Laksand
Stjertand
Stjertmeis
Kortnebbgås
Gravand
Makrellterne
Gjerdesmett
Makrellterne
Horndykker
Grønnstilk
Brudeand
Brudeand
Kortnebbgås
Brunnakke
23 bilder (ett bilde kan stemmes på)

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.