Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Årets bilde 2018
Årets bilde
(1 av 2)
Foto: Sveinung Lindaas >>

Gi poeng til månedens bilder!

Til og med den 7. i etterfølgende måned kan du stemme på fuglebildene som er publisert på Observasjonssiden. Vinnerbildet vises på forsiden når avstemningen er ferdig. Hvis flere bilder oppnår samme poengsum rullerer de hver gang du går til forsiden.

Du kan avgi "eggpoeng" for så mange bilder du vil.
Du må være innlogget medlem for å kunne stemme.

<< Se vinnerbildene

Du er ikke innlogget!

 Gå til forsiden for å logge deg inn >> 

eller:

 Klikk her for informasjon om medlemskap >> 

 Klikk her for å melde deg inn i foreningen >> 

Egg 1 Egg 2 Egg 3 Egg 4 Egg 5 Egg 6 Egg 7 Egg 8 Egg 9 Egg 10

Marsbilder
<<
Gulspurv
Hønsehauk
Tjeld
Toppdykker

Siland
Tjeld
Sildemåke
Skogdue
Sangsvane
Isfugl
Isfugl
Grågås
Ringdue
Kaie
Gulspurv
Storskarv
Isfugl
Isfugl
Isfugl
Isfugl
Isfugl
Perleugle
Perleugle
Perleugle
Stær
Grågås
Isfugl
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Sidensvans
Lappfiskand
Svartbak
Grønnspett
Krikkand
Krikkand
Storskarv
Gjerdesmett
Ærfugl
Siland
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Fjæreplytt
Kattugle
Kattugle
Tjeld
Fjæreplytt
Ærfugl
Siland
Tjeld
Skogdue
54 bilder (53 bilder kan stemmes på)

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.