Blank Bildevisning Blank

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen
Årets bilde 2017
Årets bilde
Foto: Ole Vignes >>

Gi poeng til månedens bilder!

Til og med den 7. i etterfølgende måned kan du stemme på fuglebildene som er publisert på Observasjonssiden. Vinnerbildet vises på forsiden når avstemningen er ferdig. Hvis flere bilder oppnår samme poengsum rullerer de hver gang du går til forsiden.

Du kan avgi "eggpoeng" for så mange bilder du vil.
Du må være innlogget medlem for å kunne stemme.

<< Se vinnerbildene

Du er ikke innlogget!

 Gå til forsiden for å logge deg inn >> 

eller:

 Klikk her for informasjon om medlemskap >> 

 Klikk her for å melde deg inn i foreningen >> 

Egg 1 Egg 2 Egg 3 Egg 4 Egg 5 Egg 6 Egg 7 Egg 8 Egg 9 Egg 10

Septemberbilder
<<
Ærfugl
Havørn
Havørn
Gråhegre
Gråhegre
GråhegreGråhegre
Steinskvett
Fiskeørn
Fiskeørn
Fiskeørn
Havørn
Havørn
Havørn
Storskarv
Strandsnipe
Tårnfalk
Tårnfalk
Tårnfalk
Skjærpiplerke
Skjærpiplerke
Brushane
Brushane
Gråhegre
Svarthalespove
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Kvinand
Kvinand
Egretthegre
Egretthegre
Trane
Fiskeørn
Gråhegre
Knoppsvane
Trane
Myrsnipe
Gluttsnipe
Strandsnipe
Trane
Musvåk
Musvåk
Musvåk
Storskarv
Storskarv
Musvåk
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Gluttsnipe
Brushane
Brushane
Brushane
Egretthegre

Buskskvett
Låvesvale
Gråhegre
Fiskeørn
Havørn
Havørn
Havørn
Steinskvett


Stær
Stær
Heipiplerke
Heipiplerke
Steinskvett
Praktærfugl


82 bilder (70 bilder kan stemmes på)

Hurtiglenker:

Toppdykker Forsiden Lerkefalk Observasjoner Haukugle Arkiv Kikkert Aktiviteter Fjær OAfugl e-post Pingviner Organisasjonen

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenene www.nofoa.no og www.oafugl.no er beskyttet via åndsverkloven. For kreditering av fotografer og illustratører, klikk her.

All material (text, design, and pictures) under the domains www.nofoa.no and www.oafugl.no are copyrighted by law. For credits of photographers and illustrators, click here.